Tworzenie szablonu wydruku kodów kreskowych

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 2019.1.x i powyżej; autorzy: Wojciech Mleczko, Krystyna Gawryał

Wprowadzenie

System WEBCON BPS umożliwia korzystanie z kodów kreskowych do identyfikacji dokumentów i elementów workflow. Dzięki ich zastosowaniu możemy zautomatyzować proces skanowania i rejestrowania dokumentów papierowych. Wydrukowane kody kreskowe naklejone na papierowych dokumentach ułatwiają ich archiwizowanie, a na podstawie etykiety z kodem kreskowym możemy szybko znaleźć odpowiedni dokument w workflow. Jednym z elementów konfiguracji jest przygotowanie szablonów wydruku etykiet.

 

Przygotowanie szablonu z wykorzystaniem Zebra Designer

Po instalacji i uruchomieniu programu Zebra Designera w kreatorze wybieramy opcję Create a New Label:

Uwaga: kreator szablonu etykiety jest dostępny, jeśli na komputerze zainstalowano sterownik wykorzystywanej drukarki kodów kreskowych.

 

Następnie należy wskazać drukarkę, która posłuży do wydruku etykiety:

 

Kolejnym krokiem jest wybór szablonu etykiet. Jeśli etykieta ma zostać wydrukowana na kartce papieru, należy wybrać opcję ① Print on a sheet of paper.
Po wybraniu tej opcji, program automatycznie przechodzi do ustawień rozmiaru strony ②:

Należy wybrać preferowaną jednostkę miary. Użytkownik ma do wyboru cm, in, mm i dot.

 

W kolejnym kroku możemy zdefiniować orientację wydruku:

 

Następnie definiujemy wymiary etykiety na stronie:

 

 

Po zatwierdzeniu pojawia się edytor z pustą etykietą o zadanych rozmiarach:

 

W celu zdefiniowania szablonu wydruku zawierającego informację o dacie, osobie drukującej oraz dwa kody – jeden kod kreskowy i jeden kod typu Data Matrix, korzystając z menu po lewej stronie wybieramy interesujące nas elementy.

Pierwszym dodanym elementem będzie tekst zawierający informację o dacie. Z menu po lewej stronie należy wybrać opcję ① Text , a następnie kliknąć w miejsce na etykiecie, gdzie chcemy go umieścić.

 

Po kliknięciu w menu elementu ② pojawi się okno, w którym należy wpisać tekst, np. Date: {CURRENTDATE}

 

Na zakładce Style konfigurujemy ustawienia czcionki:

 

Po wybraniu kroju (np. Courier New) najlepiej od razu ustawić najmniejszy możliwy rozmiar czcionki, tak aby nie dochodziło do skalowania czcionek, o czym napisano w dalszej części artykułu.

W identyczny sposób dodajemy tekst, który będzie zawierał informację o użytkowniku, tym razem wpisując parametr Author: {N:CURRENTUSER}

 

Kolejnym krokiem jest dodanie kodu kreskowego. Podobnie jak wyżej, z menu po lewej stronie wybieramy opcję Barcode i wskazujemy jego lokalizację na etykiecie.
W oknie konfiguracji kodu kreskowego wpisujemy tekst {WFD_ID}

Interesuje nas kod typu Code128. Klikając w zakładkę Barcode możemy określić opcje związane z kodem:

 

Szerokość kodu kreskowego jest zależna od wartości X dimension. Wyjaśnienie, jak ta wartość wpływa na wydruk znajduje się w dalszej części niniejszego artykułu.

W zakładce Human Readable możemy określić, czy chcemy, aby pod kodem znajdował się tekst zawierający jego treść.

 

Kolejnym dodanym elementem będzie kod 2D Data Matrix. Ponownie z menu po lewej stronie wybieramy opcję Barcode i umieszczamy go w wybranym miejscu na etykiecie. W oknie, które się pojawi wpisujemy treść kodu (istotne jest aby zawrzeć zmienną odnoszącą się do akronimu bazy danych: {DBCODE}):

 

Na zakładce Barcode definiujemy jego typ, wybierając opcję Data Matrix. Podobnie jak w przypadku poprzedniego kodu, możemy definiować jego wielkość poprzez określenie współczynnika X dimension:

 

Zaprojektowana etykieta może wyglądać przykładowo tak:

 

Zapisujemy projekt etykiety, tak aby w przyszłości móc w razie potrzeby go modyfikować.
W celu użycia szablonu w BPS, z menu wybieramy przycisk Print oraz zaznaczamy opcję Print to file.

Po naciśnięciu przycisku Print zostaje otwarte okno, w którym należy wskazać miejsce zapisu pliku. Utworzony w ten sposób plik otwieramy w dowolnym edytorze tekstu.

Zawartość zapisanego pliku wydruku wklejamy w oknie konfiguracyjnym akcji wydruku kodu kreskowego:

 

Zapisujemy i testujemy poprawność wydruku:

 

Opis języka EPL

Wygenerowana w pliku wydruku zawartość to informacje dla drukarki w języku EPL. Poniżej krótki opis podstawowych komend wykorzystywanych do wydruku.

Standardowy wydruk z wykorzystaniem domyślnego szablonu wydruku dla drukarki Podstawowej:

I8,B,001

rY

JF

WY

S1

D14

R24,0

ZB

UN

q448

Q151,28

N

A20,20,0,2,1,1,N,"Data:  2023-06-12"

A20,40,0,2,1,1,N,"Autor: Jan Kowalski"

B40,60,0,1,3,9,56,N,"0000000999"

A30,120,0,2,1,1,N,"00000033"

P1

Pierwsza część to kody sterujące dla drukarki, druga część to treść wydruku.

 

Kody sterujące drukarki:

 • I8,B,001

Ustawienie zestawu znaków. Pierwszy parametr odpowiada za ustawienie liczby bitów, drugi za wybór strony kodowej drukarki, trzeci to kod kraju.

W tym przypadku zostaje ustawione: 8bitów, kodowanie Windows-1250, kod kraju USA

 

 • rY

Ustawienie trybu podwójnego buforowania wydruku. Wartość parametru Y oznacza włączenie podwójnego buforowania.

 

 • JF

Ustawienie trybu wysuwania etykiety po zakończeniu wydruku. Wartość parametru F oznacza, że po zakończeniu wydruku taśma z etykietami jest wysuwana, tak aby można było oderwać etykietę.

 

 • WY

Obsługa sekwencji ucieczki. Wartość Y oznacza, że sekwencja ucieczki jest obsługiwana.

 

 • S1

Ustawienie szybkości wydruku – im większa wartość, tym większa szybkość wydruku.

 

 • D14

Ustawienie jasności wydruku – im większa wartość, tym ciemniejszy wydruk.

 

 • R24,0

Ustawienie marginesów wydruku. Wartość podana w dots. Oznacza miejsce, od którego rozpoczynany jest wydruk.

 

 • ZB

Ustawienie orientacji wydruku. Wartość B oznacza wydruk od dołu bufora wydruku.

 

 • UN

Wyłączenie raportowania błędów.

 

 • q448

Ustawienie szerokości wydruku. Wartość wyrażona w dots.

 

 • Q151,28

Ustawienie długości wydruku oraz odstępu między etykietami. Wartość 151 oznacza długość etykiety (dots), wartość 28 oznacza wielkość odstępu między etykietami.

 

 • N

Wyczyszczenie bufora wydruku.

 

 • P1

Wydrukowanie jednej kopii zawartości bufora obrazu.

 

Spośród wyżej wymienionych kodów istotne z punktu widzenia użytkownika mogą być informacje o szybkości wydruku, jego jasności, a także ustawienia szerokości i długości wydruku oraz odstępów między etykietami. W przypadku problemów z wydrukiem można próbować modyfikować te wartości w celu osiągnięcia zadowalającego rezultatu.

 

Istotnym fragmentem kodu wpływającym na zawartość wydruku jest:

A20,20,0,2,1,1,N,"Data:  2023-06-12"

A20,40,0,2,1,1,N,"Autor: Jan Kowalski"

B40,60,0,1,3,9,56,N,"0000000999"

A30,120,0,2,1,1,N,"00000033"

 

Wiersze rozpoczynające się od „A” to wpisy generujące tekst na etykiecie. Przekazywane do nich parametry to:

1) odległość w poziomie od początku wydruku
2) odległość w pionie od początku wydruku
3) rotacja
4) czcionka tekstu
5) mnożnik poziomego rozmiaru tekstu
6) mnożnik pionowego rozmiaru tekstu
7) tryb wydruku (normalny, negatyw)
8) treść tekstu

 

Wiersze rozpoczynające się się od „B” to wpisy generujące kody kreskowe 1D. Przekazywane do nich parametry to:

1) odległość w poziomie od początku wydruku
2) odległość w pionie od początku wydruku
3) rotacja
4) typ kodu
5) szerokość wąskiego paska w kodzie
6) szerokość szerszego paska w kodzie (nie zawsze występuje)
7) wysokość kodu
8) drukowanie tekstu pod kodem
9) zawartość kodu

Przykłady standardowych krojów i rozmiarów czcionek (krój Zebra 5 obsługuje tylko wielkie litery):

 

Przykładowy wydruk zawiera trzy wiersze tekstu:

 

Ustawiony krój czcionki to Zebra 1, jednak tutaj zostało zastosowanie skalowanie – parametry 5) i 6) w kodzie EPL. W pierwszym wierszu skalowanie ustawiono na 3, w drugim – na 4, w trzecim – na 5. Jak widać, dzięki takim ustawieniom rozmiar kroju czcionki Zebra 1 może być większy, przy jednoczesnym zwiększeniu odstępów między znakami. Wszystko zależy od tego, co tak naprawdę chcemy osiągnąć. Wówczas albo zwiększamy rozmiar czcionki albo korzystamy ze skalowania.

Z kolei szerokość kodu kreskowego można definiować na podstawie parametru określającego szerokość wąskiej kreski:

Wartości szerokości wąskiej kreski (X dimension) są ustawione zgodnie z opisem widocznym na rysunku.

 

Jeszcze jedna istotna kwestia – jak wielki jest dot?

Otóż dla wykorzystanej tu drukarki ZDesigner GC420d (EPL), której rozdzielczość wynosi 203 dpi, 1 mm odpowiada 8 dot (40 mil).

Pełny opis języka EPL dostępny jest na stronie producenta drukarek Zebra.

4 thoughts to “Tworzenie szablonu wydruku kodów kreskowych”

 1. Czy jest możliwość aby wstawić szablon w drukarce z dynamiczną datą aby drukując dowolny plik owa data była zawsze dodrukowywana?
  Z góry dziękuje.

 2. W przykładzie został użyty tag {CURRENTDATE} – wstawienie {CURRENTDATE} w akcji wydruku kodu kreskowego w BPS powoduje, że zostanie on zamieniony na bieżącą datę.

 3. Dzień dobry,
  Gdzie znajdę konfiguracje akcji wydruku kodu kreskowego? Używam programu Zebra Designer.

 4. Aplikacja mobilna – wyszukiwanie za pomocą zeskanowanego z dokumentu kodu kreskowego – macie Państwo w planach taką funkcję?

Komentarze są zamknięte.