Tworzenie szablonu wydruku kodów kreskowych

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji: od 8.1 wzwyż; Autor: Wojciech Mleczko

System WEBCON BPS jest przygotowany do wykorzystania kodów kreskowych do identyfikacji dokumentów i elementów workflow. Dzięki ich zastosowaniu możemy zautomatyzować proces skanowania i rejestrowania dokumentów papierowych. Wydrukowane kody kreskowe naklejone na papierowych dokumentach ułatwiają archiwizowanie dokumentów, a na podstawie etykiety z kodem kreskowym możemy szybko znaleźć odpowiedni dokument w workflow. Jednym z elementów konfiguracji jest przygotowanie szablonów wydruków etykiet.

1. Przygotowanie szablonu z wykorzystaniem Zebra Designer

Po instalacji i uruchomieniu Zebra Designera w kreatorze wybieramy ‘Utwórz nową etykietę:

zebra_pic1

Następnie wybieramy drukarkę na której będziemy drukować kody:

zebra_pic2

Kolejnym krokiem jest wybór szablonu etykiet. Jeśli nie wiemy jakiego szablonu użyć wybieramy ‘<BRAK>’, a dalej zdefiniujemy rozmiar

zebra_pic3

W kolejnym kroku ustawiamy rozmiar etykiety:

zebra_pic4

W kolejnym kroku możemy zdefiniować orientację wydruku:

zebra_pic5

Następnie definiujemy ustawienia etykiety:

zebra_pic6

Po zatwierdzeniu pojawia nam się edytor z pustą etykietą o zadanych rozmiarach:

zebra_pic7

W celu zdefiniowania szablonu wydruku zawierającego informację o dacie, osobie drukującej, oraz dwóch kodów kreskowych korzystając z menu po lewej stronie wybieramy interesujące nas elementy.

Pierwszym dodanym elementem będzie tekst zawierający informację o dacie. Wybieramy z menu po lewej ‘Tekst’ po czym klikamy w miejsce na etykiecie gdzie chcemy go umieścić. Pojawia się okno, w którym wpisujemy tekst np. Data: {CURRENTDATE}

zebra_pic8

Wybieramy czcionkę:

zebra_pic9

Po wybraniu typu czcionki (np. Zebra 2), najlepiej ustawić od razu rozmiar na najmniejszy możliwy, tak aby nie było wykorzystywanie skalowanie czcionek, o czym więcej informacji można znaleźć w dalszej części artykułu.

W identyczny sposób dodajemy tekst, który będzie zawierał informację o użytkowniku, tym razem wpisując w tekście Osoba: {N:CURRENTUSER}

Kolejnym krokiem jest dodanie kodu kreskowego. Podobnie jak w poprzednim przypadku, wybieramy z menu po lewej ‘Kod kreskowy’ i wybieramy jego lokalizację na wydruku.

W oknie konfiguracji kodu kreskowego wpisujemy tekst: {WFD_ID}

zebra_pic10

Interesuje nas kod typu Code128. Klikając ‘Definiuj’ możemy wybrać opcję związane z kodem:

zebra_pic11

Szerokośc kodu kreskowego jest zależna od wartości ‘Szerokość wąskiej kreski’. Wartość 2 dot to ok. 0,25 mm. Wyjaśnienie jak ta wartość wpływa na wydruk znajduje się w dalszej części.

W zakładce ‘Rozkodowanie’ możemy określić, czy chcemy, aby pod kodem znajdował się tekst zawierający treśc kodu.

zebra_pic12

Kolejnym dodanym elementem będzie kod 2D DataMatrix. Ponownie z menu po lewej wybieramy ‘Kod kreskowy’, oraz umieszczamy go na etykiecie. W oknie które się pojawi wpisujemy treść kodu (istotne jest aby zawrzeć zmienną odnoszącą się do akronimu bazy danych: {DBCODE}), oraz definiujemy jego typ na ‘DataMatrix’

zebra_pic13.jpg

 

Podobnie jak w przypadku poprzedniego kodu, możemy definiować jego wielkość poprzez określenie współczynnika X i Y:

zebra_pic14

Zaprojektowana etykieta może wyglądać przykładowo tak:

zebra_pic15.jpg

Zapisujemy projekt etykiety, tak aby móc w przyszłości ewentualnie ją zmodyfikować w razie potrzeby.

W celu użycia szablonu w BPS wybieramy przycisk ‘Drukuj’ z menu, oraz zaznaczamy opcję ‘Print to file’

zebra_pic16

Po wybraniu ‘Drukuj’ zostaje otwarte okno do wskazania miejsca zapisu pliku. Zapisujemy plik, a następnie otwieramy go dowolnym edytorem tekstu.

Zawartość zapisanego pliku wydruku wklejamy w oknie konfiguracyjnym akcji wydruku kodu kreskowego:

zebra_pic17

Zapisujemy i testujemy poprawność wydruku:

zebra_pic18

 

2. Opis języka EPL

Wygenerowana w pliku wydruku zawrtość, to informacje dla drukarki w języku EPL. Poniżej krótki opis podstawych komend wykorzystywanych do wydruku.

 

Standardowy wydruk z wykorzystaniem domyślnego szablonu wydruku dla drukarki podstawowej:

I8,B,001

rY

JF

WY

S1

D14

R24,0

ZB

UN

q448

Q151,28

N

A20,20,0,2,1,1,N,"Data:  2015-02-27"

A20,40,0,2,1,1,N,"Osoba: Borys Szyc"

B40,60,0,1,3,9,56,N,"0000000999"

A30,120,0,2,1,1,N,"00000033"

P1

Pierwsza część to kody sterujące dla drukarki, druga część to treść wydruku

Kody sterujące drukarki:

I8,B,001

Ustawienie zestawu znaków. Pierwszy parametr odpowiada za ustawienie liczby bitów, drugi za wybór strony kodowej drukarki, trzeci to kod kraju.

W tym przypadku zostaje ustawione – 8bitów, kodowanie Windows-1250, kod kraju USA

 

rY

Ustawienie trybu podwójnego buforowania wydruku. Wartość parametru Y oznacza włączenie podwójnego buforowania.

 

JF

Ustawienie trybu wysuwania etykiety po zakończeniu wydruk. Wartośc parametru F oznacza, ze po zakończeniu wydruku taśma z etykietami jest wysuwana tak aby można było oderwać etykietę.

 

 

WY

Obsługa sekwencji ucieczki. Wartośc Y oznacza, że sekwencja ucieczki jest obsługiwana.

 

S1

Ustawienie szybkości wydruku. Im większa wartość, tym większa szybkość wydruku.

 

D14

Ustawienie jasności wydruku – Im większa wartość tym ciemniejszy wydruk.

 

R24,0

Ustawienie marginesów wydruku. Wartość podana w dots. Oznacza miejsce od którego rozpoczynany jest wydruk.

 

ZB

Ustawienie orientacji wydruku. Wartość B oznacza wydruk od dołu bufora wydruku.

 

UN

Wyłączenie raportowania błędów.

 

q448

Ustawienie szerokości wydruku. Wartość wyrażona w dots.

 

Q151,28

Ustawienie długości wydruku oraz odstępu między etykietami. Wartość 151 oznacza długość etykiety (dots), wartośc 28 oznacza wielkość odstępu między etykietami.

 

N

Wyczyszczenie bufora wydruku.

 

P1

Wydrukowanie jednej kopii zawartości bufora obrazu.

 

Z powyżej wymienionych kodów istotne z punktu użytkownika mogą być informacje o szybkości wydruku, jego jasności, a także ustawienia szerokości wydruku, długości oraz odstępów między etykietami. W przypadku problemów z wydrukami, można próbować modyfikować te wartości w celu osiągnięcia zadowalającego rezultatu.

 

Istotnym fragmentem wpływającym na zawartość wydruku jest:

A20,20,0,2,1,1,N,"Data:  2015-02-27"

A20,40,0,2,1,1,N,"Osoba: Borys Szyc"

B40,60,0,1,3,9,56,N,"0000000999"

A30,120,0,2,1,1,N,"00000033"

 

Linie zaczynające się od A to wpisy generujące tekst na wydruku.

Przekazywane do nich parametry to:

1) odległość w poziomie od początku wydruku

2) odległość w pionie od początku wydruku

3) rotacja

4) czcionka tekstu

5) mnożnik poziomego rozmiaru tekstu

6) mnoznik pionowego rozmiaru tekstu

7) tryb wydruku (normalny, negatyw)

8) treść tekstu

Linie zaczynające się od B to wpisy generujące kody kreskowe 1D.

1) odległość w poziomie od początku wydruku

2) odległość w pionie od początku wydruku

3) rotacja

4) typ kodu

5) szerokość wąskiego paska w kodzie

6) szerokość szerszego paska w kodzie (nie zawsze występuje)

7) wysokość kody

8) drukowanie tekstu pod kodem

9) zawartość kodu

 

Wielkość standardowych czcionek:

zebra_pic19

Czcionka Zebra5 obsługuje tylko wielkie litery.

zebra_pic20

Wydruk zawiera trzy teksty, ustawiona czcionka to Zebra1, jednak tutaj zostało zastosowanie skalowanie – parametr 5 i 6 w kodzie EPL – pierwszy wiersz to skalowanie ustawione na 3, drugi wiersz – skalowanie 4, trzeci wiersz skalowanie 6. Jak widać, dzięki takim ustawieniom czcionka Zebra 1 może być większa, jednocześnie odstępy między znakami są większe. Wszystko zależy od tego co tak naprawdę chcemy osiągnąć, wtedy korzystamy albo z większej czcionki, albo ze skalowania.

W przypadku kodu kreskowego, jego szerokość możemy określać na podstawie parametru określającego szerokość wąskiej kreski:

zebra_pic21

Wartości szerokości wąskiej kreski są ustawione zgodnie z opisem widocznym na rysunku.

 

Jeszcze jedna istotna kwestia – Jak wielki jest dot?

Otóż dla drukarki Zebra TLP 2824, której rozdzielczość wynosi 203 dpi, 1 mm odpowiada 8 dot.

 

Pełny opis języka EPL dostępny jest na stronie producenta drukarek Zebra.

4 thoughts to “Tworzenie szablonu wydruku kodów kreskowych”

  1. Czy jest możliwość aby wstawić szablon w drukarce z dynamiczną datą aby drukując dowolny plik owa data była zawsze dodrukowywana?
    Z góry dziękuje.

  2. W przykładzie został użyty tag {CURRENTDATE} – wstawienie {CURRENTDATE} w akcji wydruku kodu kreskowego w BPS powoduje, że zostanie on zamieniony na bieżącą datę.

  3. Dzień dobry,
    Gdzie znajdę konfiguracje akcji wydruku kodu kreskowego? Używam programu Zebra Designer.

  4. Aplikacja mobilna – wyszukiwanie za pomocą zeskanowanego z dokumentu kodu kreskowego – macie Państwo w planach taką funkcję?

Komentarze są zamknięte.