Współdzielona edycja formularza

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
dotyczy wersji 2017.1.2.x; autor: Jakub Okrzesik

WEBCON BPS umożliwia edycję formularza wielu osobom – mogą to być osoby posiadające aktywne zadanie, zastępstwo lub uprawnienia modyfikacji/administracji. Każdy użytkownik rozpoczynający edycję formularza musi pracować na jego najnowszej wersji, nie może dojść do sytuacji, gdzie użytkownik pracuje na wersji formularza która została już zmodyfikowana przez innego użytkownika. W tym artykule zostanie przedstawione działanie mechanizmu zezwalającego użytkownikowi na przejście w tryb edycji formularza.

Jak możemy zweryfikować to czy jesteśmy w trybie edycji formularza? Możemy być tego pewni, gdy mamy możliwość edycji pól (poza polem komentarza, ponieważ jest ono edytowalne również w trybie odczytu) i widzimy ścieżki przejścia, jednak najlepszym wyznacznikiem jest to, że na górnej belce formularza pojawił nam się przycisk „Anuluj edycję”.

Czasami formularz otwiera się automatycznie w trybie edycji po jego otwarciu, czasami jednak konieczne jest kliknięcie przycisku „Edytuj” na górnej belce by rozpocząć jego edycję. Najczęściej zależy to od tego czy użytkownik otwierający formularz posiada na nim aktywne zadanie lub zastępstwo. Jednak i w tej kwestii WEBCON BPS umożliwia wprowadzenie modyfikacji dostosowujących zachowanie formularza do konkretnego scenariusza. Domyślny tryb otwierania formularza można skonfigurować globalnie dla całego obiegu lub też na konkretnym kroku.

System pozwala na skonfigurowanie trybu otwierania formularza na 3 sposoby:

  • Dynamiczny (domyślnie) – formularz otwierany jest automatycznie w trybie edycji, jeżeli użytkownik posiada aktywne zadanie/zastępstwo.
  • Domyślnie odczyt – formularz zawsze otwiera się w trybie odczytu.
  • Domyślnie edycja – jeżeli użytkownik posiada uprawnienia do edycji formularza, element otwiera się w trybie edycji.

Co dzieje się w sytuacji, gdy w danym kroku przypiszemy jednocześnie zadanie do pięciu użytkowników, formularz jest skonfigurowany w trybie dynamicznym i każdy z użytkowników postanowi otworzyć dokument? Formularz otworzy się w trybie edycji jedynie u użytkownika, który zrobi to jako pierwszy. Pozostałych czterech użytkowników otrzyma komunikat informujący o tym, że dokument jest aktualnie edytowany przez pierwszego użytkownika.


Po otwarciu formularza system weryfikuje czy:

  • Formularz w dalszym ciągu jest otwarty w przeglądarce użytkownika – jeżeli nie, inni użytkownicy próbujący go edytować otrzymują w przeglądarce komunikat o możliwości edytowania formularza.

  • Użytkownik jest aktywny (uzupełnia pola na formularzu) – mechanizm ten zapobiega niepotrzebnemu blokowaniu formularza np. w sytuacji, gdy użytkownik otworzył formularz w trybie edycji a następnie gdzieś wyszedł. System po 10 minutach nieaktywności użytkownika na formularzu, odbiera mu możliwość jego edycji, natomiast pozostali użytkownicy próbujący go edytować otrzymują w przeglądarce komunikat o możliwości edytowania formularza.

Użytkownicy posiadający uprawnienia administratora mają możliwość wymuszenia odebrania użytkownikowi ewidencji na formularzu. Należy w tym celu otworzyć go w trybie administratora, a następnie z panelu akcji administracyjnych wybrać opcję „Zakończ ewidencję użytkownika”.


Należy jednak pamiętać o tym, że zakończenie ewidencji użytkownika spowoduje, że wszystkie wprowadzone przez niego niezapisane zmiany na formularzu zostaną utracone.