Wyrażenia regularne – biznesowe zastosowanie

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 2019.1; autor: Łukasz Kraśniak 

Wyrażenia regularne – czyli w skrócie RegEx, dzięki którym możemy precyzyjnie opisywać skomplikowane wzorce wyszukiwania. Jednym z wielu przykładów może być walidacja poprawności podania numeru rachunku bankowego.

To czy wzorzec pasuje do łańcucha znaków jest głównie wykorzystywane podczas walidacji tzw. danych wejściowych. Wyrażenia regularne pozwalają nam sprawdzić, czy dane od użytkownika mają wpisany poprawny format. Jako przykład poprawnego formatu daty:

\d{4}-\d{2}-\d{2}

 

Rachunek bankowy

W celu dodania wyrażenia regularnego do atrybutu o typie pole tekstowe  należy wejść do  zakładki „Styl i zachowanie” i w polu „Wyrażenia regularne” określić wzorzec jaki należy sprawdzić. Przykładowy wzorzec REGEX’a:

\d{2}[ ]\d{4}[ ]\d{4}[ ]\d{4}[ ]\d{4}[ ]\d{4}[ ]\d{4}.

 

Istotnym biznesowym przykładem zastosowania wyrażeń regularnych jest weryfikacja poprawności wpisania  rachunku bankowego (w tym przypadku sprawdzamy tylko poprawność polskiego rachunku bankowego). System sprawdza czy wpisana liczba znaków wynosi 26 oraz występuje prawidłowe rozdzielenie spacją między grupą 4 znaków.

 

W efekcie wpisania przez użytkownika nieprawidłowego rachunku bankowego, natychmiast zostanie wyświetlony komunikat informujący o wpisaniu niepoprawnej wartości.

 

Adres mailowy

Wyrażenia regularne sprawdzają się znakomicie w przypadku zweryfikowania poprawności wpisanego adresu email. Nie ma potrzeby pisania bardziej skomplikowanej walidacji, wystarczy wstawienie odpowiedniego wzorca sprawdzającego czy nie brakuje np. @. W celu weryfikacji adresu mailowego można zastosować REGEX:

^\w+@[a-zA-Z_]+?\.[a-zA-Z]{2,3}$

 

W efekcie wstawienia powyższego wyrażenia użytkownik otrzymuje komunikat informujący o wpisaniu niepoprawnej wartości.

 

NIP

Kolejnym ważnym zastosowaniem wyrażeń regularnych jest użycie w wpisaniu prawidłowej formy NIP’u. Dzięki zastosowaniu REGEX’a system szybko zweryfikuje poprawność formy NIP’u bez użycia np. akcji walidacyjnych na wyjściu z kroku. Dla weryfikacji NIPu użyty został REGEX:

– ^((\d{3}[- ]\d{3}[- ]\d{2}[- ]\d{2})|(\d{3}[- ]\d{2}[- ]\d{2}[- ]\d{3}))$

 

Podobnie jak w powyższych przykładach system wysyła komunikat o wpisaniu NIP’u w nieprawidłowej formie.

 

PESEL

Ważnym zastosowaniem wyrażeń regularnych jest sprawdzenie długości numeru PESEL, w tym przypadku umożliwia użytkownikowi zweryfikowanie, czy wpisany PESEL ma właściwą długość znaków bez zastosowania walidacji. Długość numeru PESEL weryfikuje REGEX:

^\d{11}$

 

Zgodnie z wpisanym komunikatem system poinformuje użytkownika o nieprawidłowej ilości wpisanych znaków.

 

Podsumowanie

Jak widać na powyższych przykładach, wyrażenia regularne stanowią bardzo użyteczne narzędzie sprawdzania poprawności wpisywania danych. Wystarczy przy pomocy kreatora wyrażeń regularnych w WEBCON BPS odnaleźć interesujące nas  wyrażenie do sprawdzenia, wstawić w odpowiednie miejsce i umieścić komunikat. Dzięki temu użytkownik otrzymuje proste narzędzie do sprawdzenia poprawności form danych, takich jak np. email, rachunek bankowy, NIP i PESEL. Na zakończenie warto wspomnieć, iż system jest bardzo intuicyjny i pozwala od razu na weryfikację danych w formularzu. Nie wymaga pisania akcji walidacyjnych dzięki temu użytkownik ma pewność, że wprowadzane przez niego dane są poprawne. Brak wymagalności pisania walidacji sprawia iż dokument nie będzie wracał do poprawy. Podsumowując, takie działanie WEBCON BPS zapewnia bardzo dobrą jakość danych i sprawne użytkowanie systemu.