Zalecane ustawienia puli aplikacji oraz witryny serwera IIS dla WEBCON BPS

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 2021.1.x i powyżej, autor: Michał Bednarz 

Wstęp
Począwszy od wersji 2019.1.1 pula aplikacji oraz witryna WEBCONBPS serwera IIS
tworzona jest z ustawieniami domyślnymi. Ustawienia domyślnie nie są zalecane dla
środowisk produkcyjnych. W instalacjach produkcyjnych zalecane są zmiany ustawień
domyślnych aby zminimalizować czas odpowiedzi Portalu na pierwsze żądania HTTP po
restarcie jego procesu. Przy ustawieniach domyślnych czas odpowiedzi na pierwsze
żądanie może wynosić od kilku do kilkudziesięciu sekund.

Uwaga! W przypadku środowisk w których aplikacja WEBCON BPS znajduję się za
serwerem Reverse Proxy/Load Balancer z włączonym odpytywaniem
endpointu /health ustawienia domyślnie nie mają tak dużego wpływu na czas
odpowiedzi na pierwsze żądanie, ponieważ odpytywanie endpointu /health
utrzymuje uruchomiony proces portalu.

Idle timeout
Ustawienie puli aplikacji. Idle timeout odpowiada za utrzymanie uruchomionego procesu
Portalu podczas bezczynności rozumianej jako brak przychodzących żądań HTTP. W
przypadku ustawienia domyślnego idle timeout wynosi 20 minut. Po tym czasie serwer
IIS zamknie proces Portalu. Ponowne uruchomienie procesu portalu nastąpi po
otrzymaniu pierwszego żądania HTTP. Zalecane ustawienie parametru dla środowisk
produkcyjnych wynosi 0 (brak zakończenia procesu podczas jego bezczynności).
Dokumentacja Microsoft

Recycling
Ustawienie puli aplikacji. Domyślnie recycling ustawiony jest na stały interwał wynoszący
1740 minut. Ustawienie takie powoduje że okresowo podczas pracy użytkowników
wykonywany jest Recycle puli aplikacji, a co za tym idzie zatrzymanie procesu Portalu.
Zalecanym ustawieniem jest wskazanie stałej godziny wykonywania Recycle puli aplikacji.
Od wersji 2021.1.4 Recycle ustawiany jest raz na dobę na godzinę 3:00 czasu serwera. W
przypadku środowisk produkcyjnych należy ustawić czas Recycle tak aby odbywał się
poza wysokimi godzinami pracy użytkowników, najlepiej w oknie serwisowym.
Dokumentacja Microsoft

Start Mode
Ustawienie puli aplikacji. Domyślnym ustawieniem jest OnDemand. Zalecanym ustawieniem
jest AlwaysRunning. Ustawienie to powoduje że po restarcie puli aplikacji serwer IIS
uruchamia proces Portalu natychmiast (bez oczekiwania na pierwsze żądanie IIS).
Dokumentacja Microsoft

Preload Enabled
Ustawienie witryny. Domyślnie ustawione jest False. Zalecanym ustawieniem jest True.
Ustawienie to powoduje że po restarcie serwera IIS witryna oraz powiązana z nią pula
aplikacji uruchamiana jest natychmiast (bez oczekiwania na pierwsze żądanie IIS).
Dokumentacja Microsoft