Zmiana formatu daty dla języka angielskiego

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Dotyczy wersji: 2020.1.x i powyżej; autor: Łukasz Maciaszkiewicz

 

Wprowadzenie

System WEBCON BPS w wersji 2022 oferuje siedem standardowo przygotowanych pakietów językowych, które użytkownik może z łatwością przełączać, zmieniając tłumaczenie stałych elementów formularza i WEBCON BPS Portalu. Niejednokrotnie zmiana pakietu wiąże się jednak także ze zmianą formatu daty, co jest szczególnie istotne w przypadku języka angielskiego, który w standardowym pakiecie WEBCON BPS dostępny jest w odmianie używanej w Stanach Zjednoczonych. W niniejszym artykule opisano sposób zmiany formatu daty przy zachowaniu tłumaczeń w amerykańskiej odmianie języka angielskiego.

 

Opis przypadku

Bardzo charakterystycznym dla amerykańskiej odmiany języka angielskiego elementem jest odwrotny zapis daty, tj. miesiąc/dzień/rok. Może być on bardzo mylący dla osób spoza Stanów Zjednoczonych, ponieważ mogą one błędnie interpretować daty, takie jak chociażby 11/12/2022 (12 listopada 2022 r.).

W omawianym przypadku zmieniony zostanie format daty z formatu amerykańskiego (en-US) na brytyjski (en-GB) z zachowaniem tłumaczeń stałych elementów formularza i WEBCON BPS Portalu.

 

Konfiguracja

W sekcji „Konfiguracja systemu” wybierz pozycję „Pakiety językowe interfejsu” z drzewa wyboru znajdującego się po lewej stronie.

 

W oknie tym wyświetlane są wszystkie dostępne pakiety językowe, które użytkownik może wybrać lub modyfikować. Zaznacz pakiet „en-GB”, który domyślnie nie jest widoczny, i kliknij przycisk „Edytuj” znajdujący się w górnej belce lub kliknij go dwukrotnie.

 

Wyświetlone zostanie okno „Pakiet językowy”. Zaznacz pole wyboru „Widoczny”.

 

Zmiana powinna być odzwierciedlona w tabeli pakietów językowych w postaci zaznaczonego pola w kolumnie „Widoczny” w wierszu wybranego języka (en-GB).

Warto zauważyć, że w tej chwili pakiet „en-US” i „en-GB” posiadają identyczną nazwę, aby zapobiec ewentualnej pomyłce wyłącz widoczność pakietu „en-US”, postępując analogicznie, jak w przypadku edycji widoczności pakietu „en-GB”, odznaczając jednak pole wyboru „Widoczny”.

Kliknij przycisk „Zapisz”.

 

Przejdź do WEBCON BPS Portalu i otwórz dowolny formularz zawierający atrybut typu „Data i godzina”. Kliknij ikonę użytkownika w prawym górnym rogu i z menu rozwijanego wybierz „Ustawienia profilu”.

 

Rozwiń listę „Język” i wybierz skonfigurowany w poprzednich krokach pakiet językowy, tj. „English”, i kliknij przycisk „Zapisz”. Aby zmiany zostały wprowadzone, należy odświeżyć stronę.

 

Wybierz dowolny atrybut typu „Data i godzina” (w omawianym przypadku ma on nazwę „Data wystawienia”) i wprowadź dowolną datę. (Najlepiej, aby wprowadzana w celach testowych data przypadała na co najmniej 13. dzień miesiąca, aby łatwiej było rozróżnić kolejność zapisu elementów w dacie).

 

Wprowadzona data powinna mieć format brytyjski, tj. dzień/miesiąc/rok.

 

Konfiguracja starszych wersji WEBCON BPS

W starszych wersjach WEBCON BPS pakiet językowy „en-GB” nie jest dostępny, ale i w takim przypadku możliwa jest zmiana formatowania daty.

W tym celu kliknij sekcję „Konfiguracja systemu” i wybierz pozycję „Pakiety językowe interfejsu” z drzewa wyboru.

 

Wśród pakietów językowych jedyną dostępną odmianą języka angielskiego jest odmiana amerykańska (en-US) z formatem daty mm/dd/rrrr. Istnieje możliwość zmiany tego formatu poprzez utworzenie nowego pakietu językowego. Pakiet taki nie musi zawierać wczytanych tłumaczeń – tekst elementów stałych formularza i WEBCON BPS Portalu będzie w takim przypadku wyświetlany w języku angielskim w odmianie amerykańskiej (en-US), a jedyną wprowadzoną zmianą będzie zmieniony format daty. Warto przy tym nadmienić, że wczytanie tłumaczeń, np. 50% elementów stałych, powoduje, że pozostałe – nieprzetłumaczone – elementy pozostaną w języku angielskim w odmianie amerykańskiej.

Kliknij przycisk „Nowy” znajdujący się w górnej belce. W nowo otwartym oknie uzupełnij pole kod języka, wpisując kod „en-GB” oraz pole „Nazwa”, wpisując dowolną wybraną nazwę (w omawianym przypadku będzie to „English”). Kliknij przycisk „OK”.

 

Na liście dostępnych pakietów powinien pojawić się nowo utworzony pakiet [kod języka: „en-GB”, nazwa (w omawianym przykładzie): „English”]. Aby zapobiec ewentualnym pomyłkom związanym z wyborem innej wersji pakietu, warto również wyłączyć widoczność pakietu „en-US”, postępując analogicznie, jednak tym razem odznaczając pole wyboru „Widoczny”. Kliknij przycisk „Zapisz” znajdujący się na górnej belce.

 

Przejdź do WEBCON BPS Portalu i otwórz dowolny formularz zawierający atrybut typu „Data i godzina”. W prawym, górnym rogu kliknij zdjęcie użytkownika. W menu rozwijanym kliknij pozycję „Język” i wybierz utworzony pakiet językowy (w tym przypadku jest to „English”).

 

W atrybucie typu „Data i godzina” (w omawianym przypadku jest to pole „Data urodzenia”) wstaw dowolną datę. (Najlepiej, aby wprowadzana w celach testowych data przypadała na co najmniej 13. dzień miesiąca, aby łatwiej było rozróżnić kolejność zapisu elementów w dacie). Wprowadzona data powinna być zapisywana w formacie dd/mm/rrrr.

Podsumowanie

Opisany sposób konfiguracji pozwala łatwo i szybko zmienić format daty dla języka angielskiego w odmianie używanej w Stanach Zjednoczonych. Nie wymaga przy tym dodawania odrębnych tłumaczeń elementów stałych formularza i WEBCON BPS Portalu.