Wyłączenie sortowania listy pozycji lub tabeli danych

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 2022 R3 i powyżej, autor: Łukasz Maciaszkiewicz

Wprowadzenie

W wersji WEBCON BPS 2022 R3 wprowadzono nową funkcjonalność pozwalającą na wyłączenie sortowania listy pozycji lub tabeli danych. Rozwiązanie to umożliwia wyświetlanie danych niezmiennie w kolejności, w jakiej zostały zwrócone ze źródła danych. W niniejszym artykule omówiono wspomnianą funkcjonalność na podstawie przykładu listy pozycji zawierającej harmonogram spłat rat kredytu.

 

Opis przypadku

Dla kredytobiorcy zaciągającego kredyt w jednym z banków przygotowano harmonogram spłaty rat kredytu. Kredytobiorca ma możliwość podejrzenia harmonogramu, lecz nie ma możliwości sortowania listy pozycji, ponieważ harmonogram jest niezmienny i nie powinien być modyfikowany w żaden sposób.

Zdefiniowano prosty czteroetapowy obieg rozpoczynający się od kroku startowego, na którym sporządzany jest harmonogram, a następnie kroku pośredniego, na którym jest on zatwierdzany bądź odrzucany.

Obieg procesu dla harmonogramu rat kredytu

 

Oprócz atrybutów wyboru i szeregu atrybutów z liczbą zmiennoprzecinkową, formularz zawiera uzupełnianą listę pozycji z harmonogramem spłaty rat, w której skonfigurowano pięć kolumn z danymi na temat rat. Opisana poniżej konfiguracja dotyczy właśnie tej listy pozycji.

 

Konfiguracja

Z drzewa wyboru znajdującego się po prawej stronie zaznacz atrybut lista pozycji, a następnie w oknie konfiguracji atrybutu kliknij „Konfiguracja zaawansowana”.

Wybór atrybutu typu „Lista pozycji” i przejście do „Konfiguracji zaawansowanej”

 

W nowo otwartym oknie odszukaj pozycję „Sortowanie listy pozycji” i z menu rozwijanego wybierz pozycję „Brak”, a następnie kliknij przycisk „OK”.

Wyłączenie sortowania listy pozycji

 

Po zmodyfikowaniu ustawień należy zapisać zmiany, klikając przycisk „Zapisz i publikuj proces”.

Zapisanie zmian w konfiguracji

 

Warto zwrócić w tym miejscu uwagę, że funkcjonalność wyłączenia sortowania listy pozycji dostępna jest także dla atrybutu typu „Tabela danych”. Konfiguracja odbywa się w sposób zbliżony do konfiguracji listy pozycji, tj. po utworzeniu atrybutu „Tabela danych” należy kliknąć przycisk „Konfiguracja zaawansowana”, przy czym w nowym oknie należy odznaczyć opcję „Zezwalaj na sortowanie danych”.

Po zapisaniu zmian przejdź na stronę portalu WEBCON BPS i otwórz odpowiedni formularz zawierający listę pozycji ze zmienioną konfiguracją.

Formularz zawierający harmonogram spłaty rat kredytu

 

Należy zwrócić uwagę na brak możliwości sortowania listy pozycji – po najechaniu kursorem na nagłówek kolumny ikona wskaźnika nie zmienia się w ikonę ręki (tak jak ma to miejsce w przypadku włączonej opcji sortowania), a kliknięcie w niego nie wywołuje żadnej akcji.

Porównanie zachowania listy pozycji z włączonym i wyłączonym sortowaniem listy pozycji

 

Ponadto warto pamiętać, że w przypadku wybrania opcji wyłączenia sortowania listy pozycji po sklonowaniu wiersza za pomocą przycisku „Klonuj” znajdującego się po prawej stronie każdego wiersza, sklonowany wiersz umieszczany jest poniżej oryginalnego i po zapisaniu pozostanie on dokładnie w miejscu utworzenia na liście.

Klonowanie wiersza przy wyłączonym sortowaniu listy pozycji

 

Podobnie kliknięcie przycisku „Dodaj” skutkuje dodaniem nowego wiersza poniżej ostatniego wiersza listy pozycji.

Dodawanie nowego wiersza przy wyłączonym sortowaniu listy pozycji

 

Podsumowanie

Funkcjonalność wyłączenia sortowania listy pozycji lub tabeli danych jest bardzo przydatnym rozwiązaniem w sytuacji, gdy dla autora istotna jest kolejność wprowadzanych wierszy. W opisywanym przykładzie harmonogramu spłaty rat kredytu brak możliwości ingerencji w kolejność wierszy listy pozycji w postaci sortowania gwarantuje, że lista będzie wyświetlana w zamierzonej przez autora postaci.