Aktywacja licencji platformy WEBCON BPS

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji: 2023 R3 i powyżej; autor: Krystyna Gawryał

 

1. Przygotowanie do aktywacja licencji z wykorzystaniem                      WEBCON BPS Designer Studio

Istnieją dwa sposoby aktywacji oprogramowania WEBCON BPS: online oraz offline.
Oba rodzaje aktywacji przeprowadza się przy użyciu odpowiednich kreatorów dostępnych z poziomu WEBCON BPS Designer Studio w oknie Zarządzanie licencjami.

Przygotuj swoje środowisko do aktywacji licencji w następujący sposób:

 1. Zaloguj się do Designer Studio, wybierając metodę uwierzytelnienia oraz podając login i hasło skonfigurowane na etapie instalacji programu.
 1. Otwórz menu główne programu, klikając na ikonę znajdującą się w lewym górnym rogu ekranu, i wybierz opcję Licencje.

 

W programie otwarte zostanie następujące okno Zarządzania licencjami:

 

 1. Przejdź do Kreatora aktywacji serwisu licencji, klikając przycisk Aktywuj.

 

Zarówno w przypadku aktywacji online, jak i offline, by z sukcesem zakończyć proces aktywacji niezbędne jest posiadanie odpowiedniego loginu i hasła aktywacyjnego.
Login i hasło dostarczane są wraz z certyfikatem potwierdzającym zakup licencji.

 

W przypadku licencji Freemium login i hasło aktywacyjne są wysyłane w wiadomości e-mail potwierdzającej rejestrację.

 

2. Aktywacja online

Aktywacja online wymaga bezpośredniego dostępu do Internetu. W związku z tym, przed przystąpieniem do aktywacji należy upewnić się, że połączenie z Internetem jest aktywne i stabilne.

Aktywuj serwis licencji online, postępując według następujących kroków:

 1. Otwórz Kreator aktywacji serwisu licencji (patrz rozdział 1).
 1. W sekcji wyboru rodzaju aktywacji w kreatorze wskaż opcję Aktywacja online i kliknij Dalej.

 

 1. W kolejnym kroku podaj login i hasło aktywacyjne, a następnie kliknij przycisk Aktywuj.
 2. Na pasku informacyjnym poniżej wyświetlany będzie status aktywacji. Kliknij Dalej, gdy w oknie kreatora pojawi się komunikat „Aktywacja kompletna”.
 3. Serwis licencji został pomyślnie aktywowany. Kliknij Zakończ, aby wyjść z kreatora.

 

W oknie Zarządzania licencjami pojawi się informacja, że serwis został aktywowany. Wyświetlona zostanie także lista licencji wraz z informacją na temat liczby zakupionych i aktualnie wykorzystanych licencji.

Aktywacja licencji online przebiegła pomyślnie. Możesz teraz rozpocząć pracę z platformą WEBCON BPS.

 

3. Aktywacja offline

Jeśli z jakiś powodów środowisko jest odizolowane i nie posiada bezpośredniego dostępu do Internetu, aktywacje licencji można przeprowadzić przy użyciu mechanizmu aktywacji offline.

W takim przypadku rejestracja środowiska WEBCON BPS odbywa się z wykorzystaniem pliku .req wygenerowanego w programie WEBCON BPS Designer Studio lub w Instalatorze WEBCON BPS. W niniejszej instrukcji proces ten omówiono dla pierwszego z wymienionych przypadków.

Wykonaj następujące czynności, aby wygenerować plik z identyfikatorem serwisu:

 1. Otwórz Kreator aktywacji serwisu licencji (patrz rozdział 1).
 1. W sekcji wyboru rodzaju aktywacji w kreatorze wskaż opcję Aktywacja – nie mam pliku aktywacyjnego i kliknij Dalej.

Kreator przejdzie do kroku Generacji pliku z identyfikatorem serwisu.

 1. Naciśnij przycisk Generuj plik, aby utworzyć identyfikator serwisu, na podstawie którego później wygenerowany zostanie kod aktywacyjny dla serwisu licencji.

Następnie zostanie otwarte okno, w którym należy wskazać lokalizację nowo utworzonego pliku na dysku. Pole Nazwa komputera z serwisem licencji jest uzupełniane automatycznie. Dodatkowo w kreatorze pojawi się informacja, że pobrano plik z danymi do aktywacji.

 1. Kliknij Dalej, aby kontynuować.
  Wygenerowany plik .req z identyfikatorem serwisu licencji posłuży do jego rejestracji na stronie WEBCON License Activation Service (LAS). Po dokonaniu rejestracji z LAS będzie można pobrać plik aktywacyjny oraz plik licencji wymagane w kolejnych krokach aktywacji offline w Designer Studio.

 

3.1. Pobranie pliku aktywacyjnego i pliku licencji

Aktywacja serwisu licencji odbywa się za pośrednictwem aplikacji WEBCON License Activation Service dostępnej pod adresem: https://activation.webcon.com.

 

Zaloguj się do LAS, wpisując login i hasło podane na certyfikacie potwierdzającym zakup licencji.

Po poprawnym zalogowaniu się do aplikacji wyświetlona zostanie strona pozwalająca zarejestrować i aktywować lokalny serwis licencji.

 

Aby aktywować serwis licencji, postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami:

 1. Kliknij przycisk Choose a .REQ file dostępny w sekcji Activate services, a następnie wskaż wygenerowany wcześniej plik aktywacyjny z identyfikatorem serwisu i wybierz Otwórz.
 1. Na podstawie pliku system automatycznie rozpozna serwis i zapyta, czy go aktywować. Kliknij Activate, aby kontynuować.
 2. Po chwili pojawi się okno z informacją o rozpoczęciu aktywacji serwisu. Pobierz plik aktywacyjny i plik licencji na dysk lokalny, wybierając przyciski odpowiednio Download activation file i Download license.

 

3.2. Dokończenie aktywacji offline

Wykonując powyższe czynności, serwis został aktywowany w aplikacji License Activation Service, jednak prawidłowe działanie instalacji dodatkowo wymaga aktywacji licencji na środowisku lokalnym:

 1. W Designer Studio przejdź w kreatorze do kroku Aktywacja offline. Wskaż pobrany wcześniej plik aktywacyjny (z rozszerzeniem .act) i kliknij przycisk Aktywuj.
 2. Naciśnij Dalej, aby kontynuować. Wyświetlone zostanie okno z informacją, że serwis licencji został pomyślnie aktywowany.
 3. Kliknij Zakończ, aby zamknąć kreator.
  Nastąpi automatyczny powrót do okna Zarządzania licencjami, w którym pojawi się informacja, że serwis został aktywowany.

3.3. Instalacja licencji z pliku

Ostatnim etapem aktywacji licencji offline jest ich instalacja z pobranego wcześniej z LAS pliku .lic. Pozwoli to na wczytanie i aktywowanie zakupionych typów licencji na WEBCON BPS.

 1. Kliknij przycisk Instaluj licencję z pliku dostępny w oknie Zarządzanie licencjami w Designer Studio. Wyświetlone zostanie następujące okno:
 2. Wskaż plik z licencjami na dysku i kliknij Otwórz. Po chwili pojawi się informacja, że pobrano zawartość paczki i wyszczególnione zostaną wszystkie zakupione typy licencji z podaniem ich liczby.
 3. Wybierz przycisk OK. System poinformuje o pomyślnym zakończeniu procesu aktywacji.
 4. Aby zapisać zmiany, konieczne jest zrestartowanie serwisu. Wykonaj tę czynność, wybierając Tak w kolejnym oknie informacyjnym.
 5. Po zrestartowaniu serwisu ponownie wyświetlone zostanie okno Zarządzanie licencjami, w którym pojawi się lista licencji wczytanych z paczki wraz z informacją na temat liczby zakupionych i aktualnie wykorzystanych licencji.

Aktywacja licencji offline przebiegła pomyślnie. Możesz teraz rozpocząć pracę z platformą WEBCON BPS.

Więcej informacji o LAS można znaleźć w artykule: License Activation Service – Blog techniczny WEBCON BPS