Brak możliwości edycji plików bezpośrednio z formularza WEBCON BPS Portal przy uwierzytelnieniu Google.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

W przypadku środowiska bez domeny Windows w systemie WEBCON BPS można skonfigurować i korzystać z metody uwierzytelnienia za pomocą kont Google.

Taka konfiguracja nie będzie jednak działać w przypadku edycji plików bezpośrednio z poziomu formularza WEBCON BPS Portal za pomocą programów Microsoft Office w wersji desktop.

W przypadku edycji plików bezpośrednio z poziomu formularza system WEBCON BPS korzysta z protokołu WebDav. Używanie protokołu WebDav z wykorzystaniem Google Identity jako zewnętrznego dostawcy uwierzytelniania, nie jest wspierane przez Microsoft w produktach desktop.

Próba edycji pliku w takim scenariuszu zakończy się komunikatem "Zasady organizacji uniemożliwiają wykonanie akcji". Microsoft wspiera korzystanie z Google Identity jako zewnętrznego dostawcy uwierzytelniania jedynie w rozwiązaniach Office365 online.

Rozwiązania Microsoft Office online, nie są obecnie wspierane jako źródło edycji plików z poziomu formularza w systemie WEBCON BPS.

 


Officjalne stanowisko firmy Microsoft w kwestii wsparcia w produktach Office:

Add Google as an identity provider for B2B – Azure AD | Microsoft Docs
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/external-identities/google-federation

Set up sign-up and sign-in with a Google account – Azure AD B2C | Microsoft Docs
According to these Microsoft articles, Office 2016 and 2019 are not supported to work on the scenario required. Google identity provider only works with Office 365 environments.
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory-b2c/identity-provider-google?pivots=b2c-user-flow