Zmiana wyglądu WEBCON BPS Portal – Motywy kolorystyczne

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 2022.1.x i powyżej, autor: Dominika Stelmach

Artykuł jest aktualizacją już istniejącego artykułu -> WEBCON BPS Portal – Personalizacja wyglądu witryny

Wprowadzenie

W WEBCON BPS istnieje możliwość spersonalizowania wyglądu platformy poprzez zmianę logo oraz motywu strony.

Aby użytkownik miał możliwość modyfikacji musi posiadać odpowiednie uprawnienia, które nadawane są w WEBCON BPS Designer Studio. W konfiguracji systemu -> Parametry globalne -> Uprawnienia globalne w oknie Administratorzy biznesowi należy dodać odpowiednich użytkowników.

 

Rys. 1. Nadanie uprawnień do edycji i tworzenia motywów kolorystycznych

 

Konfiguracja motywu kolorystycznego WEBCON BPS Portal

Aby zmienić wygląd WEBCON BPS Portal należy rozwinąć menu użytkownika -> Administracja -> Tematy.

 

Rys. 2. Zmiana motywu kolorystycznego

 

Rys. 3. Zmiana motywu kolorystycznego

 

Na ekranie pojawi się lista zdefiniowanych motywów. WEBCON BPS Portal posiada trzy wbudowane motywy kolorystyczne, które nie mogą być edytowane – WEBCON Light, WEBCON Dark, WEBCON White. Użytkownik ma możliwość stworzenia motywu w oparciu o te istniejące lub stworzyć nowe style.

Aby dodać nowy temat wystarczy kliknąć Nowy motyw.

 

Rys. 4. Dodanie lub edycja nowego tematu

 

Poniżej okno konfiguracyjne, które pozwoli na dostosowanie motywu kolorystycznego do konkretnych potrzeb.

Rys. 5. Konfiguracja motywu kolorystycznego

 

Kluczowym parametrem do skonfigurowania jest sposób w jaki motyw kolorystyczny będzie wykorzystywany w systemie.

  • Aktywny – motyw oznaczony jako aktywny będzie widoczny na liście dostępnych motywów w profilu użytkownika. Użytkownik może wybrać dowolny motyw z listy. Jeśli wybrany przez użytkownika motyw zostanie w międzyczasie deaktywowany przez Administratora systemu, wówczas w systemie będzie wykorzystywany motyw ustawiony jako Domyślny.

 

Rys. 6. Wybór motywu z listy

 

  • Domyślny – motyw skonfigurowany jako domyślny jest używany w przypadku gdy użytkownik po raz pierwszy zaloguje się do systemu lub motyw kolorystyczny z którego do tej pory korzystał użytkownik zostanie deaktywowany lub usunięty
  • Domyślny dla elementów osadzonych – motyw oznaczony w ten sposób będzie używany przy wyświetlaniu elementów osadzonych systemu jeśli w konfiguracji osadzania nie wskazano innego motywu kolorystycznego

Dodatkowo dla każdego motywu istnieje możliwość zdefiniowania nazwy motywu  oraz krótkiego opisu.

Z każdym motywem kolorystycznym jest związany również plik loga wyświetlanego w lewym rogu witryny WEBCON BPS Portal. Plik ten może zostać zamieniony na tak by był zgodny z logiem i kolorystyką korporacyjną.

Kolejne opcje dotyczą wyglądu i kolorystyki poszczególnych elementów strony. Obok każdej opcji w „i” znajduje się opis informujący użytkownika, który dokładnie element strony jest edytowany.

 

Rys. 7. Konfiguracja tematu – konfiguracja poszczególnych elementów kolorystycznych

 

Użytkownik ma możliwość wyboru dowolnego koloru z palety barw – kod koloru może być zapisany w formacie HEX, RGB, HSL.

 

Rys. 8. Wybór koloru

 

Wybór motywu kolorystycznego

 

Rys. 9. Profil użytkownika

 

Rys. 10. Wybór motywu

 

Przykładowy wygląd motywów wbudowanych w system

 

Motyw WEBCON Light

Rys. 11. Motyw kolorystyczny WEBCON Light

 

Motyw WEBCON Dark

Rys. 12. Motyw kolorystyczny WEBCON Dark