Tworzenie użytecznej i ładnej witryny dla BPS

Dotyczy wersji: 8.1.x; autor: Marcin Wiktor 1. Przykład realizowanej funkcjonalności Na potrzeby artykuły wykorzystany zostanie przykładowy obieg faktury, składający się z kroku rejestracji, jednego kroku pośredniego – akceptacji faktury, oraz 2 kroków finalnych – faktury zaakceptowane oraz odrzucone faktury. W procesie wykorzystamy 3 typy dokumentów: 1)      Faktura kosztowa 2)      Korekta faktury 3)      Duplikat faktury Do […]

Czytaj więcej

Outlook AddIn – uruchomienie przystawki

Wraz z wersją BPS 8.0 udostępnione zostały funkcjonalności związane z przystawkami do: 1) MS Project 2) MS Word 3) MS Outlook Niniejszy artykuł będzie traktował o czynnościach jakie należy wykonać, aby uruchomić przystawkę dla MS Outlook 2010. Artykuł obejmuje informacje nt: Konfiguracji procesu, Instalacji przystawki, Tworzenie profilu, Dodawanie kafelka w MS Outlook Pierwszym elementem jaki […]

Czytaj więcej

Wykorzystanie kolumn wyliczanych

dotyczy: wersja 8.0.x; autor: Anna Pilch   Opis funkcjonalności: Kolumny wyliczane pozwalają na wyświetlanie dodatkowych informacji na temat dokumentów na  raportach – BPS Show WorkFlow Elements.   Przykład realizowanej funkcjonalności: W poniższym przykładzie zaprezentowane zostanie w jaki sposób można wprowadzić kolumnę Status w raporcie aktywnych zadań przypisanych do użytkownika. Kolumna ta pozwoli na określenie priorytetu […]

Czytaj więcej