Podstawy Cache AD

Dotyczy wersji: 8.1.x; autor: Marcin Wiktor Opis funkcjonalności: WEBCON BPS oferuje możliwość przechowywania w pamięci podręcznej (Cache) struktury organizacyjnej firmy z Active Directory. Poza względami wydajnościowymi, cache Active Directory jest wymagany jeżeli chcemy skorzystać z funkcjonalności struktury podległościowej. Pozwala ona przełożonemu na dostęp do dokumentów swoich podwładnych oraz przejęcie ich zadań w procesach, gdzie uprawnienia […]

Czytaj więcej

Przykład tworzenia procesu zadaniowego w WEBCON BPS

Dotyczy wersji: 8.1.x; Autor: Kamil Nędza Wstęp Procesy zadaniowe są jednymi z najpowszechniejszych i najczęściej stosowanych obiegów typu WorkFlow. Dobrze zaprojektowany obieg zadania jest w stanie pełnić nieocenioną rolę w procesach biznesowych – od zwykłego zlecenia danemu pracownikowi zadania, poprzez konsultacje, a na użyciu w zaawansowanych obiegach projektowych kończąc. W niniejszym dokumencie przedstawione zostanie jak […]

Czytaj więcej

Tagi w BPS

dotyczy wersji: 8.1.x; autor: Marcin Wiktor 1. Wstęp – czym są tagi i jak ich używać Projektując obieg, często zachodzi potrzeba odwołania się do np. wartości z konkretnego atrybutu, porównania dat, sprawdzenia liczb czy dostępu do takich danych jak ID dokumentu, jego sygnatura czy typ dokumentu. Zamiast tworzyć skomplikowane zapytania do bazy, można w tym […]

Czytaj więcej

Obsługa e-maili oraz szablony w BPS

autor: Marcin Wiktor; dotyczy wersji: 8.2 (dostępna w połowie 2015) BPS oferuje funkcjonalność wysyłania powiadomień mailowych do użytkowników, w zdefiniowanych przez nas miejscach na krokach obiegu. Wysyłanie powiadomień mailowych można zdefiniować, jako akcje następujących typów: Na ścieżce przejścia Na timeout Na usunięcie dokumentu Na wejście do kroku Na zakończenie kroku Na zapis dokumentu Przycisk w […]

Czytaj więcej

WebPart KPI

dotyczy wersji: 8.1.x; autor: Marcin Wiktor WebPart KPI daje dostęp do statystyk czasu przebywania dokumentów w poszczególnych krokach obiegu (z wyłączeniem kroków końcowych) oraz średnich czasów ich edycji na poszczególnych krokach. Statystyki te można przeglądać także w rozbiciu na wszystkich użytkowników, którzy są z dokumentem na danym kroku związani. Sami możemy ustawić planowany czas edycji […]

Czytaj więcej

Akcje PowerShell

autor: Paweł Jawień; dotyczy wersji: 8.2 (dostępna w połowie 2015) Począwszy od wersji 8.2 WEBCON BPS został wzbogacony o nowy rodzaj akcji: akcje Powershell. Akcja taka umożliwia wykonanie dowolnej komendy powershell systemu Windows, a po aktywacji odpowiednich przystawek do Powershell (np. Exchange, Lync, Azure, Sharepoint), można za pomocą akcji powershell wykonywać wszelkie operacje systemowe możliwe […]

Czytaj więcej

Wydruki HTML i PDF w BPS – przykłady

dotyczy wersji: 8.1.x; autor: Marcin Wiktor Celem artykułu jest zademonstrowanie na przykładach funkcjonalności BPS polegającej na tworzeniu wydruków do plików HTML i PDF. Akcje do generowania wydruków HTML można ustawić jako: Akcję na zakończenie, Akcję na przejściu ścieżką, Przycisk w menu, Przycisk w menu (akcja globalna). Akcje generowania wydruków PDF z kolei można ustawić jako: […]

Czytaj więcej

Tworzenie użytecznej i ładnej witryny dla BPS cz.2 – Witryna Administracyjna

dotyczy wersji: 8.1.x; autor: Marcin Wiktor Artykuł jest kontynuacją wpisu pod tytułem „Tworzenie użytecznej i ładnej witryny dla BPS”, dlatego rekomendowane jest zapoznanie się z nim przed przystąpieniem do tego artykułu. Zostanie przedstawiony tu sposób tworzenia prostej witryny administracyjnej dla procesu przedstawionego w ww. artykule. 1. Zastosowania witryny administracyjnej Sama w sobie, witryna administracyjna nie […]

Czytaj więcej