Format OData w WEBCON BPS

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 2022.1.4 i powyżej, autor: Grzegorz Straś

 

Wstęp

Dane z WEBCON BPS mogą być ładowane w formacie OData i użyte w Power BI Desktop oraz Online.

Dzięki temu integracja WEBCON BPS z Power BI jest znacznie ułatwiona. Zamiast ręcznie budować zapytania REST API i używać uwierzytelnienia opartego o tokeny, możemy posłużyć się jednym z dwóch „custom connectorów”, aby łatwo przenieść dane z WEBCON BPS do Power BI.

Obsługa danych jest też bardziej przejrzysta, ponieważ filtrowanie i wybór danych odbywają się z poziomu Power BI.

 

Jako że jest to nowa funkcjonalność, jest ona obarczona pewnymi ograniczeniami. Wykorzystywany przez nas format OData został dostosowany specjalnie do użycia w Power BI Desktop oraz Online. Z biegiem czasu więcej systemów, które korzystają z formatu OData będzie mogło użyć danych z WEBCON BPS, ale celem w przypadku wersji 2022.1.4 była dostępność w zapytaniach Power BI.

Pozostaje też kwestia charakteru danych w WEBCON BPS – są one dynamiczne. Użytkownicy mogą zmieniać dane na formularzu, a administratorzy definicję aplikacji. W szczególności, po zmianie nazwy procesu lub atrybutu, konieczne będzie przeładowanie danych w Power BI. Bez tego raporty Power BI będą próbowały odnieść się do nazw procesów i atrybutów, które już nie istnieją.

 

Jak wczytać dane z WEBCON do Power BI?

Konektory, które umożliwiają połączenie można znaleźć na naszym GitHubie.

Dwa konektory reprezentują dwa konteksty, w których można wczytać dane: Użytkownik lub Aplikacja.

W artykule omówimy połączenie skonfigurowane za pomocą drugiego z wspomnianych kontekstów. Lista kroków, jakie należy wykonać jest następująca:

 • Pobrać konektory i umieścić je w folderze “Custom connectors” w miejscu instalacji Power BI.
 • Utworzyć Aplikację z dostępem do API w Panelu administracyjnym, ustawić Kontekst aplikacji jako typ Odata.Read.All z uprawnieniami aplikacji (przykład poniżej).
 • We wszystkich procesach WEBCON BPS, z których chcemy załadować dane należy dodać Dostęp do metadanych w uprawnieniach Aplikacji oraz Dostęp do wszystkich elementów (bez załączników) w uprawnieniach procesu dla konta zdefiniowanego w Aplikacji z dostępem do API powyżej (w miejscu na uprawnienia możemy dodać login z aplikacji).
 • Uruchomić Power BI i użyć funkcji „Get Data”, aby wybrać konektor działający w kontekście aplikacji.
 • W kreatorze wybrać proces i dane do wczytania. Należy podać adres Portalu, ID bazy danych zawartości, oraz Client ID i Sekret z Aplikacji z dostępem do API powyżej.
 • Dobrej zabawy!

 

Kontekst aplikacji – krok po kroku

Przejdziemy teraz po kolei przez wszystkie wyżej wymienione kroki.

Początek jest oczywisty: pobieramy konektory i umieszczamy je w folderze instalacyjnym Power BI o nazwie “Custom connectors”. Zazwyczaj będzie to:

C:\Users\<user>\Documents\Power BI Desktop\Custom Connectors.

Konektory znajdują się na naszym GitHubie.

 

Następnie utworzymy Aplikację z dostępem do API w Panelu administracyjnym.

Tutaj najważniejsze są:

 • Typ aplikacji: Konetkst aplikacji
 • Nazwa i Login: tworzy użytkownika, w kontekście którego aplikacja pozyska dane (nadamy temu użytkownikowi uprawnienia później).
 • Client ID: zachowaj! Będzie potrzebny później.
 • Sekret: wygeneruj i zachowaj! Będzie potrzebny później.
 • Uprawnienia aplikacji (zakres): Odata.Read.All

 

W Designer Studio musimy jeszcze umieścić Login zdefiniowany powyżej w zakładce uprawnień każdej aplikacji i każdego procesu, do którego chcemy mieć dostęp.

 • Uprawnienia aplikacji: dostęp do Metadanych
 • Uprawnienia procesu: dostęp do wszystkich elementów (bez załączników)

 

Po pobraniu konektorów i skonfigurowani Aplikacji z dostępem do API możemy w końcu przystąpić do pobrania danych w Power BI Desktop.

Uwaga: W zależności od wersji i tego, kiedy pobrane zostały konektory, konieczne może okazać się zezwolenie na pobranie dowolnych rozszerzeń danych.

 

Należy ponownie uruchomić Power BI Desktop.

 

Teraz możemy pobrać dane, korzystając z funkcji Pobierz Dane. W wyszukiwarce możemy wpisać WEBCON, aby znaleźć interesujące nas konektory I wybrać ten odpowiadający za kontekst aplikacji.

 

Tutaj będziemy musieli podać następujące dane uwierzytelniające: Adres Portalu, Client ID, Sekret oraz ID bazy danych (tj. identyfikatory bazy zawartości). ID można sprawdzić w Designer Studio.

 

Naciśnij OK, a następnie Załaduj.

 

Gratulacje! Teraz można wybrać, z którego procesu (lub procesów) chcemy pobrać dane. Dane będą dostępne w edytorze po prawej stronie.

Warto zauważyć, że ID każdego procesu i atrybutu jest dopisywane do jego nazwy. Należy pamiętać, że po zmianie tych nazw w Designer Studio konieczne będzie przeładowanie danych w Power BI.