Instalacja FineReader 11

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji: 2020.1.x i wyższych; autor: Michał Lalewicz

 

Wstęp

Instalacja

Aktywacja licencji


Wstęp

W poniższym poradniku przedstawiono w jaki sposób można zainstalować komponent ABBYY FineReader 11. FineReader jest programem przekształcającym skanowane dokumenty i pliki PDF do postaci edytowalnej, jest odpowiedzialny za generowanie warstwy tekstowej na załącznikach w obiegach.

Instalacja

Przed rozpoczęciem instalacji konieczne będzie utworzenie folderu o nazwie „ABBYY” w folderze instalacyjnym programu WEBCON BPS.

 

Kolejnym krokiem jest pobranie komponentu ABBYY FineReader 11 – można go znaleźć w panelu SUPORT w zakładce „Strefa klienta” w katalogu „WEBCON BPS 2019” lub klikając TUTAJ.

Po pobraniu komponentu należy rozpakować plik i skopiować z niego folder o nazwie „FineReader 11”, a następnie wkleić go do utworzonego wcześniej folderu „ABBYY” w katalogu instalacyjnym WEBCON BPS.

 

Następnie należy uruchomić instalator WEBCON BPS – w przypadku, gdy oprogramowanie jest już zainstalowane wybieramy opcję „Rozszerzenie lub aktualizacja istniejącej instalacji WEBCON BPS”. Jeśli WEBCON BPS nie jest zainstalowany wybieramy opcję „Nowa instalacja WEBCON BPS”. W kroku „Wybór komponentów”, w sekcji „Komponenty dodatkowe” należy przy opcji „ABBYY FineReader Engine 11.0” wybrać pozycję „Instalacja”.

 

Po trafieniu do kroku „Instalacja komponentów” na ekranie pojawi się okno umożliwiające konfigurację parametrów instalacji ABBYY FineReader 11. Do poprawnej instalacji komponentu wymagane jest podanie klucza produktu.

Istnieją dwa rodzaje klucza:

  • Standalone – klucz może obsłużyć jeden serwis przetwarzający pliki
  • Licencja sieciowa (network concurrent) – klucz pozwala na dzielenie licencji na kilku komputerach w jednej sieci (maksymalnie do 25 komputerów)

 

W części „Główne parametry instalacji” należy podać aktywny klucz produktu oraz ścieżkę instalacji na dysku komputera. Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności należy zaznaczyć pola „Instaluj serwer licencji” oraz „Instaluj sterowniki klucza”. Pole „Użyj licencji sieciowe” powinno być zaznaczone tylko jeśli używany jest klucz sieciowy (po zaznaczeniu pojawi się miejsce na wpisanie nazwy serwera licencji).

Po wciśnięciu przycisku OK rozpocznie się proces instalacji.

Na ekranie pojawi się komunikat o aktywacji klucza – można go aktywować klikając przycisk „Yes” lub zrobić to później za pomocą managera licencji FineReader 11.

Następnie program poprosi o nadanie uprawnień FineReader 11 dla konta użytkownika serwisu. Zgoda na nadanie uprawnień otworzy aplikację DCOM, gdzie będzie możliwość ich nadania (co najmniej) użytkownikowi, na którym pracuje serwis. Jest to konieczne do poprawnej współpracy między WEBCON BPS, a FineReader 11.

W przypadku wyboru braku zgody i wybraniu opcji „No” uprawnienia będzie można skonfigurować później w „Usługach składowych”. Okno „Usług składowych” można uruchomić na dwa sposoby:

  • Korzystając z narzędzi uruchamiania (skrót klawiszowy Windows + R), a następnie wpisać komendę „dcomcnfg”.
  • Korzystając z Panelu sterowania i przechodząc ścieżką: Narzędzia administracyjne -> Usługi składowe -> Komputery -> Mój komputer -> Konfiguracja DCOM.

 

Poniżej przedstawiono proces nadawania uprawnień dla konta użytkownika systemu.

Pierwszym krokiem jest otworzenie konfiguracji DCOM – klikamy ikonę ABBYY FineReader 11.1 Engine Loader (Local Server) i wybieramy opcję „Properties”.

 

Następnie w oknie właściwości przechodzimy do zakładki „Security” i zaznaczamy opcje „Customize” w części „Launch and Activation Permissions” oraz „Access Permissions”.

 

Dodatkowo w części „Launch and Activation Permissions” należy kliknąć przycisk „Edytuj” i dodać nowego użytkownika.

 

W polu dodawania nazwy obiektu należy wpisać login użytkownika i kliknąć przycisk „Check names”.

 

Po prawidłowym sprawdzeniu nazwy, zostanie podkreślona i podmieniona na nazwę wyświetlaną.

 

Po kliknięciu przycisku OK w oknie uprawnień należy zaznaczyć nowo dodanego użytkownika i nadać mu odpowiednie uprawnienia – zaznaczamy checkboxem wszystkie cztery opcje i zapisujemy klikając przycisk OK.

 

W analogiczny sposób nadajemy uprawnienia w części „Access Permissions” (w tym przypadku pojawiają się tylko dwa uprawnienia, który należy zaznaczyć).

 

Po powrocie do okna właściwego usługi składowej, zapisujemy zmiany przy pomocy przycisku „Apply” lub „OK”.

Po nadaniu uprawnień wracamy do instalatora i w kroku „Aktualizacja baz danych” należy kliknąć przycisk „Pomiń”. Na ekranie pojawi się podsumowanie instalacji , przechodzimy do menu głównego i zamykamy instalator.

Aktywacja licencji

Po zakończeniu instalacji należy przejść do folderu, w którym został zainstalowany program FineReader. (domyślnie jest to „C:\Program Files\FineReader 11\Bin64”) i uruchomić aplikację LicenseManager.

 

Jeśli w oknie „Licenses” nie ma aktywnej żadnej licencji należy kliknąć przycisk „Activate License…”

 

Aplikacja poprosi o podanie numeru seryjnego, a następnie pojawi się okno z wyborem jednego z czterech trybów aktywacji licencji:

  • Przez Internet – Aktywacja wykonywana jest automatycznie i trwa zaledwie kilka sekund. Do wykonania tego typu aktywacji jest wymagane połączenie internetowe.
  • Przez e-mail – Wyświetlony zostanie monit o wysłanie do firmy ABBYY automatycznie wygenerowanej wiadomości e-mail zawierającej dane wymagane do aktywowania programu ABBYY FineReader. Wiadomość e-mail zostanie utworzona automatycznie, a w odpowiedzi na wiadomość zostanie wysłany kod aktywacyjny.

Ważne! Należy sprawdzić czy pole tematu oraz treść wiadomości e-mail nie zostały zmienione, co ułatwi szybką weryfikację i odpowiedź mechanizmu poczty e-mail.

  • Aktywacja drogą e-mail z innego komputera (offline) – Z tej metody powinny korzystać osoby, które nie mogą aktywować programu ABBYY FineReader na komputerze, na którym jest on zainstalowany (np. w przypadku kiedy taki komputer nie ma połączenia z Internetem lub nie można wysyłać wiadomości e-mail).

Wszystkie informacje licencyjne należy zapisać w pliku tekstowym, a następnie utworzyć wiadomość e-mail na innym komputerze. W polu tematu należy wpisać „Prośba o aktywację”, a w polu Do: FineReader-activtion@abbyy.com. Zapisane wcześniej informacje należy skopiować do wiadomości e-mail, a następnie wysłać wiadomość.

Po otrzymaniu zwrotnej wiadomości z plikiem licencji, plik ten należy zapisać na dysku twardym i w oknie kreatora aktywacji określić ścieżki do pliku.

  • Załadowanie pliku licencji – Należy wskazać ścieżkę do pliku licencji i ją aktywować.

 

Jeśli tylko jest taka możliwość zalecane jest aktywowanie licencji przez Internet.

Jeśli podany klucz jest prawidłowy to aktywna licencja zostanie wyświetlona w polu „Licenses”. Każdy klucz licencyjny może być jednokrotnie aktywowany.

Konfiguracja gotowa.