Korzystanie z WEBCON BPS Designer Studio na komputerze lokalnym w wersji 2019

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji: 2019.1.4.x; autor: Paweł Drab

WEBCON BPS Designer Studio może zostać uruchomione z poziomu komputera lokalnego, jednak by mogło się swobodnie połączyć z Portalem i bazą danych wymagana jest odpowiednia konfiguracja środowiska.

W zależności od wybranego typu instalacji WEBCON BPS:

 • z SharePointem,
 • StandAlone

oraz metody autentykacji:

 • login zintegrowany,
 • login SQL,

podzieliliśmy tę instrukcję na cztery części. Linki do poszczególnych artykułów załączono w tabeli 1.

WEBCON BPS Designer Studio zawsze otwiera się w kontekście aktualnie zalogowanego użytkownika Windows. Oznacza to, iż w przypadku korzystania z więcej niż jednej domeny, należałoby wybrać opcję logowania się do bazy z wykorzystaniem loginu SQL.

Typ instalacji
Metoda logowania do bazy danych SharePoint StandAlone
Login zintegrowany [LINK] [LINK]
Login SQL [LINK] [LINK]

Tab 1. Link do instrukcji opisującej konfigurację połączenia do komputera lokalnego z podziałem na typ instalacji oraz metodę autentykacji.

WEBCON BPS Designer Studio na komputerze lokalnym – wersja z SharePointem oraz wykorzystująca login zintegrowany do połączenia z bazą danych

Instalacja WEBCON BPS Designer Studio

Pierwszym krokiem w konfiguracji połączenia z maszyny lokalnej powinno być zainstalowanie WEBCON BPS Designer Studio. Sama instalacja jest bardzo prosta:

 1. należy pobrać instalator, który jest zgodny z wersją WEBCON BPS na serwerze,
 2. następnie trzeba otworzyć plik setup.exe i wybrać opcję „Instalacja lub aktualizacja WEBCON BPS Designer Studio”,
 3. instalator sprawdzi, czy obecnie zainstalowana wersja Designer Studia jest tożsama z wersją instalatora. Jeśli obecnie posiadamy wersję wyższą, instalator na kolejnym ekranie zakończy proces instalacyjny,
Rys. 1. Sprawdzenie wersji WEBCON BPS Designer Studio
Rys. 1. Sprawdzenie wersji WEBCON BPS Designer Studio
 1. po wybraniu katalogu instalacji i kliknięciu przycisku „Dalej”, Studio zostanie zainstalowane na komputerze,

 

Rys. 2. Wybór katalogu instalacji
Rys. 2. Wybór katalogu instalacji

 

Uprawnienia

Użytkownik, który chce zalogować się w Designer Studiu i móc z niego swobodnie korzystać, powinien mieć odpowiednie uprawnienia:

 1. powinien być administratorem systemowym w Designer Studiu,
 2. musi mieć uprawnienia w bazach konfiguracyjnych i bazach zawartości BPS na poziomie minimum dbowner,
 3. w przypadku wersji z SharePoint, użytkownik powinien być administratorem zbioru witryn.

Połączenie z Portalem

Niemniej sama instalacja Designer Studio i odpowiednie uprawnienia nie wystarczą do tego, by móc się połączyć z Portalem. Schemat połączenia przedstawiono na grafice poniżej.

 

Rys. 3. Schemat połączenia WEBCON BPS Studia z Portalem oraz bazą danych
Rys. 3. Schemat połączenia WEBCON BPS Studia z Portalem oraz bazą danych

By zainicjować połączenie, Designer Studio wysyła zapytanie do serwera o adres URL Portalu – stąd na ekranie powitalnym należy podać właściwy adres, z którym mamy zamiar się połączyć. Adres Portalu można odnaleźć w bazie danych (baza konfiguracyjna -> tabela GlobalParameters) lub odpalając instalator na serwerze, na którym jest zainstalowany WEBCON BPS. Wybierając kolejno opcje „Narzędzia do zarządzania systemem” i „Konfiguracja adresu Portalu”, jesteśmy w stanie sprawdzić tę konfigurację.

Serwer, który otrzyma zapytanie od lokalnej instalacji Studia, przesyła w odpowiedzi trzy informacje. Wszystkie są zapisane w pliku appsettings.user.json, który znajduje się w miejscu, gdzie został zainstalowany Portal. Są to kolejno:

 1. nazwa serwera bazy danych,
 2. nazwa bazy konfiguracyjnej,
 3. sposób autentykacji.

W celu nawiązania połączenia z serwerem bazodanowym należy podać w pliku appsettings.user.json pełną nazwę serwera, którą ten będzie w stanie rozwiązać. Wymaga to wprowadzenia właściwego wpisu w DNS. Jeśli łączymy się do bazy danych z wykorzystaniem loginu zintegrowanego, w pliku należy wpisać frazę „Integrated Security=True”. Należy pamiętać o tym, iż WEBCON BPS Designer Studio zawsze otwiera się w kontekście aktualnie zalogowanego użytkownika. Może to sprawić problemy w przypadku korzystania z kilku domen. W takim przypadku należy wybrać autentykację loginem SQL.

 

Rys. 4. appsettings.user.json dla połączenia z autentykacją loginem zintegrowanym
Rys. 4. appsettings.user.json dla połączenia z autentykacją loginem zintegrowanym

Ważną kwestią jest to, iż Studio musi mieć dostęp do serwera SQL. By to umożliwić, należy otworzyć właściwy port TCP (domyślnie jest to port 1433).

Kiedy Studio nawiązało połączenie z serwerem SQL, następuje sprawdzenie posiadanych licencji produktowych. Aby połączyć się z serwisem licencji, należy otworzyć właściwy port (domyślnie jest to port TCP 8002) zaś nazwa serwera musi być możliwa do rozwiązania przez Studio. Jeśli podane elementy nie zostaną skonfigurowane, Studio poinformuje o tym, że serwer licencji jest niedostępny.

 

Rys. 5. Błąd wynikający z zamkniętego portu serwera licencji.
Rys. 5. Błąd wynikający z zamkniętego portu serwera licencji.

 

Logowanie do WEBCON BPS Designer Studio

To już prawie wszystko. Pierwsze logowanie do Studia zostanie poprzedzone wyświetleniem okna, w którym należy wybrać z jakiej bazy zawartości chcemy korzystać. W przypadku wersji SharePoint należy podać adres witryny SharePoint skojarzonej z naszymi procesami oraz sposób w jaki chcemy się na niej zalogować. Tym razem mamy do wyboru opcję logowania zintegrowanego lub z wykorzystaniem loginu i hasła użytkownika.

Rys. 6. Wybór bazy zawartości dla instalacji typu SharePoint
Rys. 6. Wybór bazy zawartości dla instalacji typu SharePoint

 

WEBCON BPS Designer Studio na komputerze lokalnym – wersja z SharePointem oraz wykorzystująca login SQL do połączenia z bazą danych.

Instalacja WEBCON BPS Designer Studio

Pierwszym krokiem w konfiguracji połączenia z maszyny lokalnej powinno być zainstalowanie WEBCON BPS Designer Studio. Sama instalacja jest bardzo prosta:

 1. należy pobrać instalator, który jest zgodny z wersją WEBCON BPS na serwerze,
 2. następnie trzeba otworzyć plik setup.exe i wybrać opcję „Instalacja lub aktualizacja WEBCON BPS Designer Studio”,
 3. instalator sprawdzi, czy obecnie zainstalowana wersja Designer Studia jest tożsama z wersją instalatora. Jeśli obecnie posiadamy wersję wyższą, instalator na kolejnym ekranie zakończy proces instalacyjny,
Rys. 1. Sprawdzenie wersji WEBCON BPS Designer Studio
Rys. 1. Sprawdzenie wersji WEBCON BPS Designer Studio
 1. po wybraniu katalogu instalacji i kliknięciu przycisku „Dalej”, Studio zostanie zainstalowane na komputerze,

 

Rys. 2. Wybór katalogu instalacji
Rys. 2. Wybór katalogu instalacji

 

Uprawnienia

Użytkownik, który chce zalogować się w Designer Studiu i móc z niego swobodnie korzystać, powinien mieć odpowiednie uprawnienia:

 1. powinien być administratorem systemowym w Designer Studiu,
 2. w przypadku wersji z SharePoint, użytkownik powinien być administratorem zbioru witryn.

Nie są wymagane dodatkowe uprawnienia do baz danych WEBCON BPS, gdyż logowanie do niej odbywa się w kontekście loginu SQL.

Połączenie z Portalem

Niemniej sama instalacja Designer Studio i odpowiednie uprawnienia nie wystarczą do tego, by móc się połączyć z Portalem. Schemat połączenia przedstawiono na grafice poniżej.

Rys. 3. Schemat połączenia WEBCON BPS Studia z Portalem oraz bazą danych
Rys. 3. Schemat połączenia WEBCON BPS Studia z Portalem oraz bazą danych

By zainicjować połączenie, Designer Studio wysyła zapytanie do serwera o adres URL Portalu – stąd na ekranie powitalnym należy podać właściwy adres, z którym mamy zamiar się połączyć. Adres Portalu można odnaleźć w bazie danych (baza konfiguracyjna -> tabela GlobalParameters) lub odpalając instalator na serwerze, na którym jest zainstalowany WEBCON BPS. Wybierając kolejno opcje „Narzędzia do zarządzania systemem” i „Konfiguracja adresu Portalu”, jesteśmy w stanie sprawdzić tę konfigurację.

Serwer, który otrzyma zapytanie od lokalnej instalacji Studia, przesyła w odpowiedzi trzy informacje. Wszystkie są zapisane w pliku appsettings.user.json, który znajduje się w miejscu, gdzie został zainstalowany Portal. Są to kolejno:

 1. nazwa serwera bazy danych,
 2. nazwa bazy konfiguracyjnej,
 3. sposób autentykacji.

W celu nawiązania połączenia z serwerem bazodanowym należy podać w pliku appsettings.user.json pełną nazwę serwera, którą ten będzie w stanie rozwiązać. Wymaga to wprowadzenia właściwego wpisu w DNS. W miejsce domyślnych ustawień („Integrated Security=True”) należy wprowadzić poświadczenia użytkownika, w kontekście którego zostanie nawiązane połączenie z bazą danych („User ID=userLogin;Password=pass123;”).

Rys. 4. appsettings.user.json dla połączenia z autentykacją loginem SQL
Rys. 4. appsettings.user.json dla połączenia z autentykacją loginem SQL

Ważną kwestią jest to, iż Studio musi mieć dostęp do serwera SQL. By to umożliwić, należy otworzyć właściwy port TCP (domyślnie jest to port 1433).

Kiedy Studio nawiązało połączenie z serwerem SQL, następuje sprawdzenie posiadanych licencji produktowych. Aby połączyć się z serwisem licencji, należy otworzyć właściwy port (domyślnie jest to port TCP 8002) zaś nazwa serwera musi być możliwa do rozwiązania przez Studio. Jeśli podane elementy nie zostaną skonfigurowane, Studio poinformuje o tym, że serwer licencji jest niedostępny.

Rys. 5. Błąd wynikający z zamkniętego portu serwera licencji.
Rys. 5. Błąd wynikający z zamkniętego portu serwera licencji.

Logowanie do WEBCON BPS Designer Studio

To już prawie wszystko. Pierwsze logowanie do Studia zostanie poprzedzone wyświetleniem okna, w którym należy wybrać z jakiej bazy zawartości chcemy korzystać. W przypadku wersji SharePoint należy podać adres witryny SharePoint skojarzonej z naszymi procesami oraz sposób w jaki chcemy się na niej zalogować. Tym razem mamy do wyboru opcję logowania zintegrowanego lub z wykorzystaniem loginu i hasła użytkownika.

Rys. 6. Wybór bazy zawartości dla instalacji typu SharePoint
Rys. 6. Wybór bazy zawartości dla instalacji typu SharePoint

 

WEBCON BPS Designer Studio na komputerze lokalnym – wersja StandAlone oraz wykorzystująca login zintegrowany do połączenia z bazą danych.

 

Instalacja WEBCON BPS Designer Studio

Pierwszym krokiem w konfiguracji połączenia z maszyny lokalnej powinno być zainstalowanie WEBCON BPS Designer Studio. Sama instalacja jest bardzo prosta:

 1. należy pobrać instalator, który jest zgodny z wersją WEBCON BPS na serwerze,
 2. następnie trzeba otworzyć plik setup.exe i wybrać opcję „Instalacja lub aktualizacja WEBCON BPS Designer Studio”,
 3. instalator sprawdzi, czy obecnie zainstalowana wersja Designer Studia jest tożsama z wersją instalatora. Jeśli obecnie posiadamy wersję wyższą, instalator na kolejnym ekranie zakończy proces instalacyjny,
  Rys. 1. Sprawdzenie wersji WEBCON BPS Designer Studio
  Rys. 1. Sprawdzenie wersji WEBCON BPS Designer Studio
  1. po wybraniu katalogu instalacji i kliknięciu przycisku „Dalej”, Studio zostanie zainstalowane na komputerze,

   

  Rys. 2. Wybór katalogu instalacji
  Rys. 2. Wybór katalogu instalacji

 

Uprawnienia

Użytkownik, który chce zalogować się w Designer Studiu i móc z niego swobodnie korzystać, powinien mieć odpowiednie uprawnienia:

 1. powinien być administratorem systemowym w Designer Studiu,
 2. musi mieć uprawnienia w bazach konfiguracyjnych i bazach zawartości BPS na poziomie minimum dbowner.

Połączenie z Portalem

Niemniej sama instalacja Designer Studio i odpowiednie uprawnienia nie wystarczą do tego, by móc się połączyć z Portalem. Schemat połączenia przedstawiono na grafice poniżej.

Rys. 3. Schemat połączenia WEBCON BPS Studia z Portalem oraz bazą danych
Rys. 3. Schemat połączenia WEBCON BPS Studia z Portalem oraz bazą danych

By zainicjować połączenie, Designer Studio wysyła zapytanie do serwera o adres URL Portalu – stąd na ekranie powitalnym należy podać właściwy adres, z którym mamy zamiar się połączyć. Adres Portalu można odnaleźć w bazie danych (baza konfiguracyjna -> tabela GlobalParameters) lub odpalając instalator na serwerze, na którym jest zainstalowany WEBCON BPS. Wybierając kolejno opcje „Narzędzia do zarządzania systemem” i „Konfiguracja adresu Portalu”, jesteśmy w stanie sprawdzić tę konfigurację.

Serwer, który otrzyma zapytanie od lokalnej instalacji Studia, przesyła w odpowiedzi trzy informacje. Wszystkie są zapisane w pliku appsettings.user.json, który znajduje się w miejscu, gdzie został zainstalowany Portal. Są to kolejno:

 1. nazwa serwera bazy danych,
 2. nazwa bazy konfiguracyjnej,
 3. sposób autentykacji.

W celu nawiązania połączenia z serwerem bazodanowym należy podać w pliku appsettings.user.json pełną nazwę serwera, którą ten będzie w stanie rozwiązać. Wymaga to wprowadzenia właściwego wpisu w DNS. Jeśli łączymy się do bazy danych z wykorzystaniem loginu zintegrowanego, w pliku należy wpisać frazę „Integrated Security=True”. Należy pamiętać o tym, iż WEBCON BPS Designer Studio zawsze otwiera się w kontekście aktualnie zalogowanego użytkownika. Może to sprawić problemy w przypadku korzystania z kilku domen. W takim przypadku należy wybrać autentykację loginem SQL.

Rys. 4. appsettings.user.json dla połączenia z autentykacją loginem zintegrowanym
Rys. 4. appsettings.user.json dla połączenia z autentykacją loginem zintegrowanym

 

Ważną kwestią jest to, iż Studio musi mieć dostęp do serwera SQL. By to umożliwić, należy otworzyć właściwy port TCP (domyślnie jest to port 1433).

Kiedy Studio nawiązało połączenie z serwerem SQL, następuje sprawdzenie posiadanych licencji produktowych. Aby połączyć się z serwisem licencji, należy otworzyć właściwy port (domyślnie jest to port TCP 8002) zaś nazwa serwera musi być możliwa do rozwiązania przez Studio. Jeśli podane elementy nie zostaną skonfigurowane, Studio poinformuje o tym, że serwer licencji jest niedostępny.

Rys. 5. Błąd wynikający z zamkniętego portu serwera licencji.
Rys. 5. Błąd wynikający z zamkniętego portu serwera licencji.

 

Logowanie do WEBCON BPS Designer Studio

To już prawie wszystko. Pierwsze logowanie do Studia zostanie poprzedzone wyświetleniem okna, w którym należy wybrać z jakiej bazy zawartości chcemy korzystać.

Rys. 6. Wybór bazy zawartości dla instalacji typu StandAlone
Rys. 6. Wybór bazy zawartości dla instalacji typu StandAlone

 

WEBCON BPS Designer Studio na komputerze lokalnym – wersja z StandAlone oraz wykorzystująca login SQL do połączenia z bazą danych.

 

Instalacja WEBCON BPS Designer Studio

Pierwszym krokiem w konfiguracji połączenia z maszyny lokalnej powinno być zainstalowanie WEBCON BPS Designer Studio. Sama instalacja jest bardzo prosta:

 1. należy pobrać instalator, który jest zgodny z wersją WEBCON BPS na serwerze,
 2. następnie trzeba otworzyć plik setup.exe i wybrać opcję „Instalacja lub aktualizacja WEBCON BPS Designer Studio”,
 3. instalator sprawdzi, czy obecnie zainstalowana wersja Designer Studia jest tożsama z wersją instalatora. Jeśli obecnie posiadamy wersję wyższą, instalator na kolejnym ekranie zakończy proces instalacyjny,
  Rys. 1. Sprawdzenie wersji WEBCON BPS Designer Studio
  Rys. 1. Sprawdzenie wersji WEBCON BPS Designer Studio
  1. po wybraniu katalogu instalacji i kliknięciu przycisku „Dalej”, Studio zostanie zainstalowane na komputerze,

   

  Rys. 2. Wybór katalogu instalacji
  Rys. 2. Wybór katalogu instalacji

Uprawnienia

Użytkownik, który chce zalogować się w WEBCON BPS Designer Studiu i móc z niego swobodnie korzystać, powinien być administratorem systemowym w WEBCON BPS Designer Studiu. Nie są wymagane dodatkowe uprawnienia do baz danych WEBCON BPS, gdyż logowanie do niej odbywa się w kontekście loginu SQL.

Połączenie z Portalem

Niemniej sama instalacja Designer Studio i odpowiednie uprawnienia nie wystarczą do tego, by móc się połączyć z Portalem. Schemat połączenia przedstawiono na grafice poniżej.

Rys. 3. Schemat połączenia WEBCON BPS Studia z Portalem oraz bazą danych
Rys. 3. Schemat połączenia WEBCON BPS Studia z Portalem oraz bazą danych

By zainicjować połączenie, Designer Studio wysyła zapytanie do serwera o adres URL Portalu – stąd na ekranie powitalnym należy podać właściwy adres, z którym mamy zamiar się połączyć. Adres Portalu można odnaleźć w bazie danych (baza konfiguracyjna -> tabela GlobalParameters) lub odpalając instalator na serwerze, na którym jest zainstalowany WEBCON BPS. Wybierając kolejno opcje „Narzędzia do zarządzania systemem” i „Konfiguracja adresu Portalu”, jesteśmy w stanie sprawdzić tę konfigurację.

Serwer, który otrzyma zapytanie od lokalnej instalacji Studia, przesyła w odpowiedzi trzy informacje. Wszystkie są zapisane w pliku appsettings.user.json, który znajduje się w miejscu, gdzie został zainstalowany Portal. Są to kolejno:

 1. nazwa serwera bazy danych,
 2. nazwa bazy konfiguracyjnej,
 3. sposób autentykacji.

W celu nawiązania połączenia z serwerem bazodanowym należy podać w pliku appsettings.user.json pełną nazwę serwera, którą ten będzie w stanie rozwiązać. Wymaga to wprowadzenia właściwego wpisu w DNS. W miejsce domyślnych ustawień („Integrated Security=True”) należy wprowadzić poświadczenia użytkownika, w kontekście którego zostanie nawiązane połączenie z bazą danych („User ID=userLogin;Password=pass123;”).

Rys. 4. appsettings.user.json dla połączenia z autentykacją loginem SQL
Rys. 4. appsettings.user.json dla połączenia z autentykacją loginem SQL

Ważną kwestią jest to, iż Studio musi mieć dostęp do serwera SQL. By to umożliwić, należy otworzyć właściwy port TCP (domyślnie jest to port 1433).

Kiedy Studio nawiązało połączenie z serwerem SQL, następuje sprawdzenie posiadanych licencji produktowych. Aby połączyć się z serwisem licencji, należy otworzyć właściwy port (domyślnie jest to port TCP 8002) zaś nazwa serwera musi być możliwa do rozwiązania przez Studio. Jeśli podane elementy nie zostaną skonfigurowane, Studio poinformuje o tym, że serwer licencji jest niedostępny.

Rys. 5. Błąd wynikający z zamkniętego portu serwera licencji.
Rys. 5. Błąd wynikający z zamkniętego portu serwera licencji.

Logowanie do WEBCON BPS Designer Studio

To już prawie wszystko. Pierwsze logowanie do Studia zostanie poprzedzone wyświetleniem okna, w którym należy wybrać z jakiej bazy zawartości chcemy korzystać.

Rys. 6. Wybór bazy zawartości dla instalacji typu StandAlone
Rys. 6. Wybór bazy zawartości dla instalacji typu StandAlone