Funkcja formularza Set focus

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 2021.1.1 autor: Konrad Wojtycza

 

Wprowadzenie

 

W wersji 2021 WEBCON BPS wprowadzono wiele nowych funkcjonalności, między innymi funkcję formularza Set Focus. Funkcja formularza Set Focus służy do automatycznego ustawiania pozycji kursora w polu do edycji po załadowaniu formularza czy na zmianę wartości pola. Użycie funkcji Set Focus pozwala uniknąć konieczności ręcznego  ustawiania pozycji kursora.

W niniejszym artykule zostanie przedstawione działanie funkcji w scenariuszu biznesowym opisującym fragment procesu księgowego. Opisany został fragment rejestracji faktury kosztowej, przygotowany w tym celu formularz jest widoczny na Rys. 1.

Rys. 1. Formularz procesu księgowego

 

Działanie funkcji formularza Set Focus jest widoczne już na powyższym rysunku, kursor edycji został ustawiony automatycznie w polu Numer faktury. W praktyce działania procesów księgowych, po przetworzeniu dokumentu księgowego przez moduł OCR część pól formularza pozostaje niewypełnionych. W takiej sytuacji, odpowiednio użyta reguła formularza zawierająca funkcję Set Focus umożliwia ustawienie kursora edycji automatycznie w polu niewypełnionym przez OCR.

 

Konfiguracja reguły Set focus

 

W prezentowanym przykładzie reguła formularza Set focus zawierająca funkcję Set Focus została zdefiniowana w zakładce Zachowanie, dzięki temu będzie wykonywana podczas każdego ładowania formularza.

Rys. 2. Użycie reguł formularza Set focus w zakładce Zachowanie

 

Reguła formularza Set focus została przedstawiona na Rys. 3.

Definicja reguły warunkuje, że będzie ona wykonywana jedynie na kroku Rejestracji, a kursor edycji zostanie ustawiony w pierwszym napotkanym pustym polu edycyjnym spośród pól użytych w regule.

Fig. 3. Reguła formularza Set focus używająca funkcji Set focus

 

W przykładzie zaprezentowanym na Rys. 4 kursor edycji po załadowaniu formularza dzięki regule Set focus został ustawiony automatycznie na polu Kwota netto.

Fig. 4. Kursor edycji ustawiony automatycznie na polu Kwota netto

 

Podsumowanie

 

Funkcja Set focus pozwala na pewne zautomatyzowanie, zwiększenie dynamiki i ułatwienie pracy z formularzem WEBCON. Może być używana wszędzie tam, gdzie szybkie wypełnienie formularza jest pożądane, pozwala na kontrolę kolejności wypełniania formularza. Dzięki jej użyciu formularz staje się bardziej przyjazny użytkownikowi.