Reguły Formularza – Nowe spojrzenie na JavaScript

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 2017.1.x; Autor: Przemysław Sierant

Wstęp

W wersji WEBCON BPS 2017 została dodana nowa funkcjonalność Reguł Formularza, dzięki której w prosty i bardziej intuicyjny sposób można tworzyć zaawansowane funkcje JavaScript-owe. Tworzenie nowych reguł wykonuje się po przez graficzny edytor, analogicznie jak w przypadku reguł biznesowych. Uzupełnianie wartości reguły formularza można wykonywać metodą drag-and-drop z dostępnego panelu przybornika, lub wpisując je ręcznie wybierając odpowiednie wartości z okna podpowiedzi.

 

Edytor reguł formularza pozwala na korzystanie ze stałych, stałych globalnych, atrybutów, atrybutów globalnych, innych reguł formularza w danym procesie oraz reguł formularza globalnych, dzięki czemu możliwe jest tworzenie złożonych wyrażeń operujących na wszystkich tych wartościach.

W przypadku gdy użytkownik chciałby skorzystać ze standardowych funkcji JavaScript, tak jak miało to miejsce do wersji 2016 WEBCON BPS i w klasyczny sposób utworzyć funkcję JS, możliwe jest zmienienie trybu edycji.

 

Utworzone reguły formularza można użyć na zmianę wartości atrybutu, do uruchomienia przy ładowaniu strony, ładowaniu strony i postback-ach, na zachowaniu w formularzu klasycznym, na zachowanie w formularzu mobilnym oraz do dodatkowej walidacji na ścieżce przejścia.


Dostępne funkcje i operacje

Aby ułatwić tworzenie nowych Reguł formularza, przygotowane zostały zdefiniowane operacje i funkcje. Poniżej zostanie opisana jedna przykładowa funkcja oraz operacje, jakie można użyć. Zostanie również przedstawiony przykład jak podane rozwiązanie działa zarówno w nowym trybie reguły formularza, oraz w starym trybie JavaScript, który był wykorzystywany w poprzednich wersjach programu.


Operacje

W regułach formularza możliwe jest używanie operacji arytmetycznych takich jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie oraz dzielenie. Operacji logicznych: AND, OR, NOT. Operacji porównania: mniejsze od… (<), mniejsze bądź równe od… (<=), większe od… (>), większe bądź równe od… (>=), równe (=), różne od… (<>) oraz puste (EMPTY).

Dodawanie, odejmowanie, mnożenie oraz dzielenie dwóch wartości liczbowych zwróci wynik w postaci liczby. Dodanie wartości tekstowych, zwróci połączony ciąg znaków jako tekst. Próba odjęcia, pomnożenia lub podzielenia innych wartości niż liczbowe zwróci błąd.

Operacje porównania (=) oraz różnicy (<>) zwrócą TRUE gdy wartości liczbowe będą równe, bądź różne. Możliwe jest porównanie dwóch wartości tekstowych, bez uwzględnienia wielkości znaków, w kulturze „InvariantCulture”, jeżeli wartości będą identyczne zostanie zwrócone „True” dla równości (=), oraz FALSE dla różnicy (<>).

Pozostałe operacje porównania można stosować dla liczb oraz dat z dokładnością do czasu w milisekundach. Jeżeli warunek zostanie spełniony poprawnie, zostanie zwrócona wartość TRUE, w przeciwnym wypadku FASLE. Próba porównania wartości tekstowych zwróci błąd.


Funkcje – Zachowanie

SET – Jedną z najbardziej podstawowych funkcji jest funkcja „Set” pozwalająca przypisać atrybutowi na formularzu podaną wartość.

 

Atrybutowi “Liczba zmiennoprzecinkowa” o nazwie “Kwota brutto” zostanie przypisana wartość liczbowa „123.45”. W podanym przykładzie widać podstawową różnicę, a zarazem największe udogodnienie jakie wynika z wprowadzenia Reguł Formularza. Podczas tworzenia dowolnej reguły, wymagana jest jedynie znajomość nazwy danego atrybutu, która została ustawiona w programie, bądź dowolnego innego obiektu jaki ma zostać wykorzystany (nazwa atrybutu, ścieżki przejścia, kroku, reguły formularza, stałej, itp.) W trybie JavaScript wymagana była znajomość nazwy, która była zapisywana na bazie danych.

Użytkownik nie musi również przejmować się składnią danej funkcjonalności. W przypadku funkcji ‘SET’ dostępne są tylko dwa pola, które należy uzupełnić. Do każdej funkcji wyświetlana jest pomoc z przykładem, jak należy ją skonfigurować, aby działała poprawnie oraz podane są do uzupełnienia tylko wymagane pola.

 

W przypadku trybu JavaScript pominięcie dowolnego znaku lub podanie niepoprawnej ilości parametrów funkcji, spowodowałby zwrócenie błędu na witrynie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *