Stałe globalne i stałe procesowe

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
dotyczy wersji 2017.1.x.x oraz wyższych; autor: Krzysztof Gaszczyk

WEBCON BPS umożliwia tworzenie i wykorzystywanie wartości stałych. Istnieją w nim dwa typy stałych – stała globalna i stała procesowa. W poniższym artykule, zostanie przedstawiona konfiguracja oraz praktyczne zastosowanie obu typów stałych.

Stała globalna – stała taka jest widoczna w obrębie całego systemu. Często wykorzystywana jest przypadkach, gdzie dana wartość występuje w wielu procesach, a jej zmiana odbywa się w każdym
z tych miejsc na te same wartości. Umożliwia dopasowanie zwracanej wartości względem typu używanego środowiska (DEV/TEST/PROD), a jej konfiguracja odbywa się w zakładce „Konfiguracja systemu”.

Po stworzeniu nowej stałej, należy podać jej wartość. Gdy podana zostanie tylko wartość „Wspólna”, system będzie korzystać z niej w każdym ze środowisk. Następnie gdy użytkownik zaznaczy checkbox „Zerwij dziedziczenie” przy którymś ze środowisk, system będzie w nim korzystać z przypisanej do niego wartości. Umożliwia to przypisanie różnych wartości dla różnych środowisk.

 

 

Ze stałych globalnych można korzystać w każdym miejscu, w którym można wykorzystać zmienne odwołujące się do danych zgromadzonych z formularza.
Pierwszym zastosowaniem takich stałych jest sytuacja, gdy każde środowisko jest wystawione pod innym adresem. W takiej sytuacji, należy dodać zmienną z nazwą witryny, która będzie się zmieniała zależnie od środowiska. Przykładowa konfiguracja takiej zmiennej wygląda jak poniżej:

 

 

Drugim często występującym wykorzystaniem stałych globalnych jest sytuacja, w której na dwóch różnych środowiskach korzysta się z dwóch odrębnych baz.

 

 

W przypadku stałej globalnej, można w niej również zadeklarować funkcję JavaScript, którą będzie można wykorzystać w zachowaniu formularza. Konfiguracja takiej zmiennej wygląda jak poniżej:

 

 

Następnie w zachowaniu formularza, należy wybrać:

 

 

Dzięki temu zabiegowi, jedną funkcję JS można wybrać zarówno w przypadku wielu procesów jak i wielu środowisk.

 

 

Stała procesowa – stała, która jest widoczna tylko w obrębie danego procesu. Może być wykorzystywana np. gdy w wielu obiegach danego procesu wykorzystujemy wielokrotnie te same wartości, jednocześnie nie jest wymagana widoczność tych danych w całym systemie.

Aby skonfigurować taką zmienną, wystarczy wejść w konfigurację procesu oraz dodać stałą, następnie należy wprowadzić wartości w poszczególnych środowiskach:

 

 

Przykładowe zastosowania:
Pierwszym przykładem, występującym najczęściej w procesach finansowych, są kwoty, od których zależy działanie systemu. Najczęściej są to kwoty warunkujące przesłanie zadania do konkretnego kroku.

 

 

Drugim przykładowym zastosowaniem, jest sytuacja, w której zależnie od środowiska, system przypisuje zadanie do danego akceptanta. Poniżej przykładowa konfiguracja.

 

 

W takim przypadku, gdy w polu technicznym, które zawiera akceptanta poda się powyższą stałą, system zależnie od środowiska przypisze zadanie odpowiedniej osobie.

Wspólne cechy:
• Możliwość tworzenia grupy stałych
• Wartości są zależne od środowiska
• Możliwość zmiany stałej w jednym miejscu, nie trzeba zmieniać w każdym miejscu, w którym jest używana

Stałe globalne oraz procesowe są często wykorzystywane w sytuacji posiadania wielu środowisk zgodnie z zasadą opisaną w artykule:

Z życia wdrożeniowca – podejście do konfiguracji aplikacji w WEBCON BPS 2019 zgodnej z DEV/TEST/PROD

Umożliwia to sprawne wykorzystanie często występujących danych podczas działania systemu na wielu środowiskach.