WEBCON BPS 2019 – Zdalna konfiguracja profilu aplikacji mobilnej

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 2019.1.x; Autor: Przemysław Sierant

 

Wprowadzenie

W WEBCON BPS 2019 została wydana nowa wersja aplikacji mobilnej, w której został zmieniony m.in. proces tworzenia profilu użytkownika. W dalszym ciągu możliwe jest przygotowanie przez administratora systemu pliku o rozszerzeniu BPSX, w celu przekazania go do konkretnego użytkownika, tak jak miało to miejsce do tej pory, a zostało to szczegółowo opisane w osobnym artykule (Link do artykułu : https://kb.webcon.pl/zdalna-konfiguracja-profilu-aplikacji-mobilnej/ ) W poniższym tekście skupimy się jedynie na różnicach oraz strukturze nowego pliku BPSX, wymaganego do poprawnego stworzenia profilu.

W nowej wersji aplikacji mobilnej, do poprawnego stworzenia profilu wymagana jest jedynie nazwa oraz adres serwera na którym znajduje się witryna BPS Portal.

 

W poprzedniej wersji wymagane było podanie również: „domeny”, „użytkownika” oraz „hasła”. Proces logowania konfigurowany jest po stronie BPS Portal i dopiero próba uruchomienia podanego adresu będzie skutkować przeniesieniem do panelu logowania. Wraz ze zmianami usunięte zostały parametry takie jak: „zapamiętaj hasło” oraz „uwierzytelnianie zewnętrzne” które od tej wersji domyślnie ustawione jest na wartość „true”.


Struktura pliku BPSX

Plik BPSX tak jak w poprzedniej wersji jest plikiem w formacie XML i pozwala zdefiniować wszystkie niezbędne parametry profilu.

 

 Nazwa parametru                                                 Uwagi

Name
Nazwa profilu. W przypadku gdy profil o identycznej nazwie już istnieje na

urządzeniu mobilnym, wówczas użytkownik w trakcie otwierania pliku .BPSX

proszony jest o wybór opcji:

  • aktualizacja istniejącego profilu nowymi ustawieniami
  • pozostawienie istniejącego profilu bez zmian
Adress Adres serwera na którym znajduje się BPS Portal
Language Język profilu.Dostępne opcje:

  • pl-PL
  • en-US
  • es-ES
  • de-DE
UsePush Pozwala określić czy aplikacja ma korzystać z powiadomień PUSH.

Dostępne opcje:

  • true – używaj powiadomień PUSH
  • false – powiadomienia PUSH nie są używane

 

Poniżej przykładowa zawartość pliku BPSX. Zawiera on definicję profilu DEMONSTRATION2019.

<?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″ standalone=”yes”?>

<Profile>

    <Name>DEMONSTRATION2019</Name>

    <Address>https://portal.webconbps.com/</Address>

    <Language>en-EN</Language>

    <UsePush>false</UsePush>

</Profile>

Uruchomienie pliku na urządzeniu mobilnym zostało niezmienione i jest analogiczne jak w wersjach poprzednich.

 

Uruchomienie pliku BPSX na urządzeniu mobilnym

Przygotowany według wcześniejszego opisu plik plik należy zapisać jako plik z rozszerzeniem .BPSX np. Profile.BPSX i przekazać właściwemu użytkownikowi.

Najprostszym sposobem dostarczenia pliku do użytkownika jest jego przesłanie drogą elektroniczną jako załącznik do e-mail.

 

Po odebraniu na urządzeniu wiadomości e-mail użytkownik musi zapisać dostępny tam załącznik.

 

Następnie uruchomić zapisany plik np. klikając na niego w oknie powiadomienia o pobraniu pliku.

 

Po tej czynności aplikacja WEBCON BPS zostanie automatycznie uruchomiona a utworzenie profilu potwierdzone komunikatem.

 

Zalogowanie do nowego profilu wymaga wybrania go z okna logowania. W opisywanym przypadku nazwa nowego profilu to „DEMONSTRATION2019”.