Akcja "Odczytaj kod kreskowy"

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 2021.1.x i powyżej, autor: Konrad Wojtycza

 

Wprowadzenie

Pracując z dokumentami elektronicznymi niejednokrotnie spotkamy się z zamieszczonymi na nich kodami kreskowymi, której nie będziemy w stanie odczytać gołym okiem. Akcja „Odczytaj kod kreskowy” pozwala na odszyfrowanie informacji zapisanej pod postacią kodu kreskowego i przeniesienie jej na formularz WEBCON BPS. Obsługuje ona szeroki wachlarz standardów kodów kreskowych liczbowych i alfanumerycznych (m.in. Code 128, EAN-13, QR Code, UPC-E).

Działanie akcji „Odczytaj kod kreskowy”

W celu zaprezentowania akcji „Odczytaj kod kreskowy” utworzony został prosty obieg Barcode, składający się z dwóch kroków, „Read a barcode” oraz „Archive”. Poniżej przedstawiony został formularz obiegu „Barcode”.

 

Zrzut ekranu 1. Formularz obiegu Barcode

 

Akcja „Odczytaj kod kreskowy” została dodana na ścieżce „Read a barcode”. Załącznik Kod webcon.pdf widoczny na formularzu zawiera kod kreskowy zapisany w standardzie Code -128.

 

Zrzut ekranu 2. Kod kreskowy w standardzie code 128

 

Po przejściu ścieżką „Odczytaj kod kreskowy” zawartość kodu kreskowego została wprowadzona do pola tekstowego „Zawartość kodu kreskowego”.

 

Zrzut ekranu 3. Fragment formularza Barcode po przejściu ścieżką Odczytaj kod kreskowy

 

Poprzez akcję odczytywane mogą być także kody QR. Kody QR (2D) umożliwia zapisanie większej ilości informacji, a także, w przeciwieństwie do kodów 1D, może zostać odczytany nawet po częściowym uszkodzeniu.

Zrzut ekranu 4. Kod kreskowy odczytany poprzez akcję

 

Link zapisany pod postacią kodu QR został wprowadzony do pola zawartość kodu kreskowego po przejściu ścieżką Odczytaj kod kreskowy.

 

Zrzut ekranu 5. Fragment formularza Barcode z odczytaną zawartością kodu kreskowego

 

Konfiguracja akcji „Odczytaj kod kreskowy”

Akcja „Odczytaj kod kreskowy” została skonfigurowana na kroku „Odczytaj kod kreskowy” na ścieżce „Odczytaj kod kreskowy”.

 

Zrzut ekranu 6. Zakładka akcje na kroku Odczytaj kod kreskowy, konfiguracja akcji Odczytaj kod kreskowy

 

Konfiguracja akcji widoczna jest poniżej:

 

Zrzut ekranu 7. Konfiguracja akcji Odczytaj kod kreskowy

 

a) Opcje odczytu:

Krok pierwszy, Krok drugi, Krok trzeci – ustawić należy metody odczytu kodu kreskowego podczas kolejnych przebiegów, wybór jest możliwy spośród metod:

  • „Standard”
  • „Wyostrz”
  • „Potraktuj jako obraz”
  • „Dylatacja”
  • „Duża separacja kodu”

Wszystkie wymienione opcje są metodami cyfrowego przetwarzania obrazu, zwiększającymi prawdopodobieństwo rozpoznania kodu kreskowego.

DPI odczytu kodów – określić należy rozdzielczość, z jaką zapisany został kod kreskowy, poprawne jego podanie zwiększa prawdopodobieństwo rozpoznania kodu.

Szablon kodu (regex) – określić można wyrażenie regularne, na podstawie którego z dokumentu dopasowywane będą wybrane kody kreskowe o zawartości pasującej do wyrażenia regularnego – np. wyrażenie regularne ^.*WEBCON*.*$ ograniczy odczyt kodów kreskowych tylko do zawierających tekst WEBCON.

Liczba pierwszych stron branych pod uwagę – ograniczenie liczby stron na których wyszukiwany jest kod kreskowy. W przypadku ustawienia 0 skanowany jest cały dokument.

Użycie przycisku „Test odczytu (metoda z kroku pierwszego)” umożliwia przetestowanie poprawności odczytu kodu kreskowego – w tym celu należy wskazać w otwartym oknie plik, z którego chcemy odczytać kod.

b) Typy kodów

Należy wybrać standardy kodów kreskowych jakie mają być obsługiwane przez akcję.

c) Załączniki

Przeszukaj wszystkie załączniki – po zaznaczeniu tego checkboxa wszystkie załączniki dołączone do instancji procesu zostaną przeszukane pod kątem zawartości kodu kreskowego.

Szablon nazwy załącznika – umożliwia ustawienie szablonu nazwy w postaci wyrażenia regularnego, na podstawie którego z instancji procesu wybierane będą załączniki do przetworzenia.

Ustawiane pole – wybrać należy pole formularza, które uzupełniane zostanie przez akcję.

Tekst opakowujący znaleziony kod – możliwe do dodania jest wyrażenie, które zostanie dodane do zawartości kodu kreskowego i wprowadzone do wybranego pola formularza – tak jak Kod: {CODE} na zrzucie 7.

Uruchom poza transakcją – checkbox, po zaznaczeniu którego akcja odczytania zawartości kodu kreskowego zostanie wykonana dopiero po zakończeniu transakcji obejmującej inne akcje zdefiniowane na tej samej ścieżce, co akcja „Odczytaj kod kreskowy”, na najbardziej aktualnej wersji załącznika. W przypadku braku zaznaczenia checkboxa, akcja odczytania załącznika wykonałaby się na wersji załącznika sprzed modyfikacji. Opcja ta jest szczególnie istotna w przypadku HotMailBoxów i HotFolderów, jeżeli akcja „Odczytaj kod kreskowy" jest zdefiniowana na kroku startowym. W przypadku odznaczonego checkboxa „Uruchom poza transakcja” system będzie próbował wykonać akcję na załącznikach nie istniejących jeszcze w bazie danych. Natomiast w przypadku zaznaczonego checkboxa, akcja wykona się po dodaniu załącznika do bazy danych.

Podsumowanie

Akcja odczytaj kod kreskowy umożliwia odczytanie zawartości kodu kreskowego z załącznika dołączonego do instancji procesu i wprowadzenie jej na formularz. Szeroki zakres standardów kodów kreskowych obsługiwanych przez akcję tworzy z niej uniwersalne narzędzie.