Dashboardy, czyli tworzenie interfejsu użytkownika

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 2019.1; autor: Krzysztof Gaszczyk 

Wstęp

Dashboard to panel, który umożliwia przygotowanie dedykowanej strony na którą można dodać różne elementy (raporty, liczniki zadań, kod HTML). Przykładowym jego zastosowaniem jest stworzenie dwóch dashboardów. Jeden zawierałby raporty i dane związane z administracją serwisu. Drugi, wyświetlałby dane dla reszty pracowników, raporty z ich zadaniami i przyciski startowania nowych zadań. Możliwe jest dodanie dashboardu do witryny SharePoint. Zostanie to opisane w akapicie zatytułowanym Dodanie dashboardu do witryny SharePoint.

 

Konfiguracja

Aby dodać nowy dashboard, należy wejść w menu „Prezentacja” i kliknąć na pole „Dashboardy”.

Następnie kliknąć przycisk „Nowy” oraz podać nazwę nowego dashboardu.

Możliwe jest nadawanie uprawnień dla każdego dashboardu z osobna. Domyślnie system dziedziczy uprawnienia dla dashboardu z aplikacji. Można je zmienić zależnie od sytuacji.

Kolejnym etapem, jest konfiguracja dodanego dashboardu. Po kliknięciu zakładki „Konfiguracja” na dole pojawia się pole zawierające układ dashboardu. Po wybraniu symbolu plusa, system wyświetli informację, jaki układ sekcji chcemy zastosować w naszym panelu.

W przykładowym dashboardzie zostanie wybrana sekcja „Kolumna jedna trzecia z lewej”. Po kliknięciu ukazuje się wybrany podział. W każdej części można wybrać symbol plusa, który umożliwia dodanie Web Partu w danym miejscu.

 

Jak widać na powyższym zrzucie ekranu, można dodać takie elementy jak:

 • Obraz,
 • Raport,
 • Start,
 • Tekst,
 • Element osadzony,
 • Liczba zadań,
 • Report Tile.

Każdy z tych elementów posiada indywidualną konfigurację, która jest możliwa do edycji dopiero po dodaniu. Można również dodawać wiele różnych sekcji w obrębie jednego panelu.

Omówienie elementów i ich konfiguracji

 • Obraz

Pierwszym elementem, który można dodać do sekcji, jest „Obraz”. Po jego wybraniu, wyświetla się konfiguracja jak na poniższym zrzucie ekranu.

Należy podać adres obrazka, można też ustawić adres, na który użytkownik ma być przekierowywany po kliknięciu w niego. Tekst alternatywny, to tekst, który zostanie wyświetlony, w przypadku problemu z wyświetleniem obrazu. Można ustawić wysokość i szerokość obrazu jako automatycznie dopasowany, jak również podać wartość w pikselach. Poniżej znajduje się również opcja wyrównania położenia obrazu wg trzech kategorii:

 • Wyśrodkowany
 • Do lewej
 • Do prawej

 

 • Raport

Po wybraniu raportu, należy wybrać ten, który nas interesuje. Istnieje możliwość wybrania widoku raportu oraz wyświetlanej nazwy. Można również podać jego wysokość.

Opis konfiguracji raportu znajduje się w poniższym artykule:

https://kb.webcon.pl/raporty-konfiguracja-widoki-edycja/

 

 • Start

Po dodaniu Web Partu „Start”, należy wybrać przyciski, które mają zostać wyświetlone, można również wyrównać przyciski, analogicznie jak to miało miejsce w przypadku obrazu.

Opis konfiguracji przycisków startowania znajduje się w poniższym artykule:

https://kb.webcon.pl/dodawanie-przyciskow-startowania/

 

 • Tekst

Gdy zostanie wybrany Web Part „Tekst”, można wpisać dowolny tekst oraz sformatować go.

 

 • Element osadzony

Ten Web Part umożliwia wstawienie obiektu do witryny, np. tabelę napisaną kodem HTML, film z portalu YouTube lub Raport RS.

 

 • Liczba zadań

Po wybraniu tego Web Partu, system wyświetla trzy informacje o zadaniach z aplikacji:

 • Nowe zadania
 • Aktywne zadania
 • Przeterminowane zadania

 

 • Report Tile

Po dodaniu Web Partu „Report Tile”, który wyświetla zagregowane wartości z wybranego pola, należy w konfiguracji wybrać którego raportu i widoku on dotyczy, która wartość ma być agregowana oraz jak ma wyglądać Web Part.

 

Dodanie dashboardu do witryny SharePoint

Aby dodać dashboard do standardowej witryny SharePoint, należy na konkretnej witrynie wybrać opcję dodania Web Partu.

Następnie wyszukać na liście kategorię Web Partu „Webcon” oraz element „Dashboard”.

Następnie należy skonfigurować nowo dodany element. Należy wybrać aplikację, Dashboard oraz typ otwierania linków.

 

 

Tak przygotowana witryna SharePoint, wygląda jak poniżej:

Podsumowanie

W ten sposób, został stworzony dashboard, który zawiera wszystkie wyżej wymienione Web Party, efekt końcowy widać poniżej.

Nowa wersja systemu Webcon BPS, umożliwia proste i przejrzyste tworzenie interfejsu dla użytkownika. Można w ten sposób utworzyć interfejs dla poszczególnych grup osób, takich jak administratorzy, zwykli użytkownicy czy konkretna grupa, która otrzymuje zadanie na danym kroku. Dzięki temu, każdy jest w stanie wyświetlić takie dane, które są dla niego najbardziej potrzebne.

One thought to “Dashboardy, czyli tworzenie interfejsu użytkownika”

 1. Report Tile – wersja 2020.1.2.141, 2020.1.2.163 przy próbie dodania wszystko na dashboardzie znika.
  Na wersji 2019.1.4.81 działa. Na późniejszych z 2019 nie testowałem.

Komentarze są zamknięte.