Eksport i Import aplikacji w wersji 2019

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

 

Wraz z nową wersją WEBCON BPS 2019, pojawia się nowość – koncepcja aplikacji. Aplikacją nazywamy zbiór procesów, połączony jedną warstwą prezentacji. Dzięki temu od teraz można w sposób kompleksowy tworzyć aplikacje dla konkretnych zastosowań. Wprowadzenie nowego podejścia wiąże się także ze zmianami w mechanizmie eksportu/importu procesów oraz aplikacji. Niniejszy artykuł pokrótce przedstawi mechanizm eksportu/importu w odświeżonej odsłonie.

 

Warstwa prezentacji BPS Portal 2019

W ramach aplikacji WEBCON BPS 2019 w Designer Studio pojawił się nowy węzeł odpowiedzialny za warstwę prezentacji aplikacji. W ramach węzła można dodawać takie elementy jak Startery, Raporty oraz Dashboardy. Mechanizm eksportu/importu w pełni wspiera przenoszenie warstwy prezentacji pomiędzy środowiskami DEV/TEST/PROD. Innymi słowy, gdy w ramach aplikacji zostaną utworzone lub zmodyfikowane elementy warstwy prezentacji BPS Portalu, to mogą one zostać przeniesione automatycznie na środowisko docelowe wraz z procesami i aplikacjami.

 

Eksport aplikacji

Eksport wykonuje się analogicznie jak do tej pory – klikając prawym przyciskiem myszy na aplikację lub proces wchodzący w skład danej aplikacji, a następnie wybierając opcję „Eksport”. Po zaznaczeniu elementu do eksportu można także skorzystać ze skrótu klawiszowego Ctr+E.

 

Rys.1 Eksport aplikacji

 

Po wybraniu opcji wyświetlony zostanie kreator eksportu aplikacji. Na początku należy wybrać ścieżkę, gdzie ma zostać zapisana wynikowa paczka eksportu. W pierwszym kroku istnieje możliwość wprowadzenia opisu paczki.

 

Rys.2 Okno informacji kreatora eksportu

 

W kolejnym kroku kreator weryfikuje poprawność eksportowanej aplikacji. W przypadku gdy wykryte zostaną nieprawidłowości, system wyświetli informacje na ich temat (po kliknięciu w czerwoną ikonkę) i nie zezwoli na zawarcie danego elementu w paczce. W takim przypadku należy zamknąć kreator, poprawić błąd i ponownie przystąpić do eksportu.

 

Rys. 3. Przykład eksportu aplikacji z niepoprawną konfiguracją procesu

 

Po pomyślnym zweryfikowaniu aplikacji, należy wskazać jakie elementy aplikacji mają zostać zawarte w paczce eksportu. Teraz, prócz elementów związanych bezpośrednio z konfiguracją procesu oraz procesów powiązanych z aplikacją, istnieje możliwość wskazania poszczególnych elementów warstwy prezentacji BPS Portal, tj. Startery, Raporty oraz Dashboardy.

 

Rys. 4. Okno wyboru elementów aplikacji do eksportu

 

Po wybraniu elementów i przejściu do kolejnego kroku kreator automatycznie przystąpi do eksportu. Po wykonanej operacji pojawi się podsumowanie wykonanej czynności.

 

Rys. 5. Okno podsumowania

 

 

 Import aplikacji

W pierwszej kolejności należy skopiować wyeksportowaną paczkę na środowisko docelowe. Następnie w Designer Studio w zakładce „Akcje” wybrać opcję „Importuj aplikację”.

 

Rys. 6. Ikona startująca kreator importu aplikacji

 

Zanim wyświetlony zostanie kreator, najpierw należy wskazać paczkę, która zostanie zaimportowana (skopiowany na środowisko docelowe plik). Następnie oczom użytkownika ukaże się okno kreatora. W pierwszym kroku wyświetlane są informacje na temat importowanej paczki.

 

Rys. 7. Podstawowe informacje na temat paczki

 

Następnie, podobnie jak miało to miejsce przy eksporcie, tak i na etapie importu, użytkownik ma możliwość wskazania elementów, które mają zostać zaimportowane. Elementy, których nie ma na środowisku docelowym, zostaną utworzone, z kolei te które znajdują się już na środowisku zostaną w sposób różnicowy zaktualizowane.

 

Rys. 8. Okno wyboru elementów do importu

 

Gdy elementy zostaną już wskazane należy podjąć decyzję na temat źródeł danych oraz globalnych elementów konfiguracyjnych systemu. System dla każdego takiego elementu pyta, czy powinien on zostać nadpisany konfiguracją ze środowiska źródłowego. Uwaga: system zawsze nadpisuje konfiguracje połączeń ustawieniami ze środowiska źródłowego, nawet w przypadku odznaczenia wszystkich źródeł danych. Należy mieć na uwadze, aby przed eksportem aplikacji, poprawnie uzupełnić zakładki DEV/TEST/PROD dla połączeń na środowisku, z którego eksportowana jest aplikacja.

 

Rys. 9. Okno wyboru elementów do importu

 

Przed wykonaniem importu wyświetlone zostanie podsumowanie. Przejście dalej poskutkuje operacją importu aplikacji.

 

Rys. 10. Okno podsumowania

 

Gdy import dobiegnie końca, wyświetlony zostanie raport dotyczący wykonanych czynności.

 

Rys. 11. Raport z importu procesu

 

Podsumowanie

W wersji WEBCON BPS 2019 mechanizm eksportu/importu jest jeszcze bardziej kompleksowy. Warstwa prezentacji BPS Portal jest migrowana wraz z aplikacją. Jeżeli aplikacja wykorzystuje BPS Portal jako interfejs użytkownika, administrator już nigdy więcej nie musi się martwić o przenoszenie witryn SharePoint oraz wprowadzania na nich zmian podczas aktualizacji procesów i aplikacji na środowisku docelowym.