Elementy zarchiwizowane dostępne w raportach aplikacji oraz źródłach BPS

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji: 2020.1.x i wyższych; autor: Franciszek Sakławski

 

W wersji WEBCON BPS 2020 została wprowadzona funkcjonalność raportowania zarchiwizowanych elementów. W konfiguracji raportów WEBCON BPS Portal oraz źródeł danych typu BPS dodano możliwość wskazania bazy archiwum jako źródła dla raportu.

Szczegółowy opis mechanizmu archiwizacji znajduje się w artykule Mechanizm archiwizacji w WEBCON BPS.

W celu utworzenia raportu elementów w WEBCON BPS Designer Studio należy przejdź do zakładki „Prezentacja” -> „Raporty” na wybranym procesie.


Rys. 1. WEBCON BPS Designer Studio – prezentacja

 

Następnie kliknij przycisk „Nowy raport”.

Rys. 2. WEBCON BPS  Designer Studio – główny widok konfiguracji raportu

 

W zakładce „Ogólne” wpisz nazwę raportu i przejdź do zakładki „Konfiguracja”. W sekcji „Proces” istnieje możliwość wyboru czy raport będzie zawierał elementy ze wszystkich procesów, wybranych procesów czy też będzie zawierał tylko zarchiwizowane elementy. Z listy wyboru należy wybrać proces, który będzie wyraportowany.

Rys. 3. WEBCON BPS Designer Studio – konfiguracja źródła danych

 

Wybierając opcję „Wszystkie” oraz „Wybrane” odwołujemy się do elementów z bazy zawartości, natomiast opcja „Zarchiwizowane” odnosi się do elementów z bazy archiwum.

W zakładce „Kolumny raportu” należy wybrać kolumny, które będę znajdować się w raporcie.

Rys. 4. WEBCON BPS Designer Studio – konfiguracja widoku kolumn w raporcie

 

Po wybraniu kolumn należy zapisać zmiany klikając przycisk „Zapisz”.

Tak skonfigurowany raport można zobaczyć w Portalu w przeglądarce.

Rys. 5. Raport zarchiwizowanych elementów

 

Zarówno Administratorzy biznesowi globalni, jak i procesowi mają dostęp na poziomie administracyjnym do wszystkich elementów zarchiwizowanych obiegu (elementów w bazie archiwum). Dodatkowo z poziomu WEBCON BPS Designer Studio na danym procesie można zdefiniować osoby, które powinny mieć dostęp Administratora do wszystkich elementów archiwum.

Rys. 6. Uprawnienia na procesie

 

Osoby z uprawnieniami Administratora mają możliwość nadania uprawnień do konkretnego zarchiwizowanego elementu obiegu. W tym celu należy otworzyć wybrany element w trybie administracyjnym, a następnie nadać odpowiednie uprawnienia (Tylko do odczytu, Administrator) za pomocą przycisku „Akcje administracyjne -> Uprawnienia”.

Rys. 7. Dodawanie uprawnień na formularzu

 

W celu nadania niestandardowych uprawnień widoczności raportu, w oknie konfiguracji w zakładce „Uprawnienia” należy w polu „Widoczność raportu” wybrać użytkowników lub grupy, którym chcemy umożliwić zobaczenie raportu.

Rys. 8. Okno konfiguracji raportu

 

Powyższa funkcjonalność daje możliwość wglądu w sam raport. Jeżeli jednak do żadnego ze zarchiwizowanych elementów użytkownik nie będzie mieć uprawnień to wyświetlony zostanie pusty raport.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *