Elementy zarchiwizowane dostępne w raportach aplikacji oraz źródłach BPS

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji: 2020.1.x i wyższych; autor: Franciszek Sakławski

 

W wersji WEBCON BPS 2020 została wprowadzona funkcjonalność raportowania zarchiwizowanych elementów. W konfiguracji raportów WEBCON BPS Portal oraz źródeł danych typu BPS dodano możliwość wskazania bazy archiwum jako źródła dla raportu.

Szczegółowy opis mechanizmu archiwizacji znajduje się w artykule Mechanizm archiwizacji w WEBCON BPS.

W celu utworzenia raportu elementów w WEBCON BPS Designer Studio należy przejdź do zakładki „Prezentacja” -> „Raporty” na wybranym procesie.


Rys. 1. WEBCON BPS Designer Studio – prezentacja

 

Następnie kliknij przycisk „Nowy raport”.

Rys. 2. WEBCON BPS  Designer Studio – główny widok konfiguracji raportu

 

W zakładce „Ogólne” wpisz nazwę raportu i przejdź do zakładki „Konfiguracja”. W sekcji „Proces” istnieje możliwość wyboru czy raport będzie zawierał elementy ze wszystkich procesów, wybranych procesów czy też będzie zawierał tylko zarchiwizowane elementy. Z listy wyboru należy wybrać proces, który będzie wyraportowany.

Rys. 3. WEBCON BPS Designer Studio – konfiguracja źródła danych

 

Wybierając opcję „Wszystkie” oraz „Wybrane” odwołujemy się do elementów z bazy zawartości, natomiast opcja „Zarchiwizowane” odnosi się do elementów z bazy archiwum.

W zakładce „Kolumny raportu” należy wybrać kolumny, które będę znajdować się w raporcie.

Rys. 4. WEBCON BPS Designer Studio – konfiguracja widoku kolumn w raporcie

 

Po wybraniu kolumn należy zapisać zmiany klikając przycisk „Zapisz”.

Tak skonfigurowany raport można zobaczyć w Portalu w przeglądarce.

Rys. 5. Raport zarchiwizowanych elementów

 

Zarówno Administratorzy biznesowi globalni, jak i procesowi mają dostęp na poziomie administracyjnym do wszystkich elementów zarchiwizowanych obiegu (elementów w bazie archiwum). Dodatkowo z poziomu WEBCON BPS Designer Studio na danym procesie można zdefiniować osoby, które powinny mieć dostęp Administratora do wszystkich elementów archiwum.

Rys. 6. Uprawnienia na procesie

 

Osoby z uprawnieniami Administratora mają możliwość nadania uprawnień do konkretnego zarchiwizowanego elementu obiegu. W tym celu należy otworzyć wybrany element w trybie administracyjnym, a następnie nadać odpowiednie uprawnienia (Tylko do odczytu, Administrator) za pomocą przycisku „Akcje administracyjne -> Uprawnienia”.

Rys. 7. Dodawanie uprawnień na formularzu

 

W celu nadania niestandardowych uprawnień widoczności raportu, w oknie konfiguracji w zakładce „Uprawnienia” należy w polu „Widoczność raportu” wybrać użytkowników lub grupy, którym chcemy umożliwić zobaczenie raportu.

Rys. 8. Okno konfiguracji raportu

 

Powyższa funkcjonalność daje możliwość wglądu w sam raport. Jeżeli jednak do żadnego ze zarchiwizowanych elementów użytkownik nie będzie mieć uprawnień to wyświetlony zostanie pusty raport.