Formularz kompaktowy

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 2020.1.x; autor: Dawid Golonka

 

Wprowadzenie

Projektując obsługę procesów biznesowych w systemie WEBCON BPS oprócz upewnienia się, że stworzone rozwiązanie działa poprawnie z punktu widzenia funkcjonalności, warto też poświęcić trochę czasu na udoskonalenie jego strony wizualnej. Projektując widok formularza należy dołożyć starań, by był on czytelny, intuicyjny i zrozumiały dla użytkownika końcowego. Każdy obieg stworzony w ramach procesu posiada dwa globalne szablony formularza – Formularz podstawowy oraz Formularz kompaktowy (który może być wykorzystywany np. w urządzeniach mobilnych). W tym artykule przedstawiony zostanie szerzej drugi z szablonów formularza – kompaktowy.

Formularz kompaktowy dostępny jest za pośrednictwem dedykowanej aplikacji mobilnej na smartfony i tablety. Dostęp do tego szablonu możliwy jest również z poziomu przeglądarki internetowej. Po kliknięciu w link, który odwołuje się do elementu w systemie BPS po prawej stronie okna przeglądarki pojawi się panel z podglądem tego elementu.

Rys.1. Podgląd elementu w widoku kompaktowym

 

Opis

W celu realizacji tematu artykułu stworzony został obieg faktury kosztowej. Obieg składa się z trzech kroków. Dokument faktury może zostać zarejestrowany zarówno ze skanem, jak i bez skanu.

Rys. 2. Przykładowy obieg faktury

 

Globalny szablon formularza domyślnie jest szablonem używanym na każdym kroku. Poniżej przedstawiony został globalny szablon formularza podstawowego w obiegu faktury:

Rys. 3. Globalny szablon formularza podstawowego

 

Na zrzucie poniżej pokazano widok na formularz podstawowy w kroku rejestracji nowej faktury.

Rys. 4. Formularz podstawowy – widok w kroku rejestracji faktury

 

Po lewej stronie znajdują się informacje o kontrahencie i dane faktury. Po prawej znajdują się panele dodawania załączników oraz komentarzy, a pod nimi umiejscowiony jest wykres przedstawiający wartości nieopłaconych faktur i zakładane terminy ich płatności. Na dole formularza na liście pozycji wylistowane są wszystkie faktury zarejestrowane na tego kontrahenta.

Formularz kompaktowy domyślnie dziedziczy ustawienia z Formularza podstawowego. Dla domyślnych ustawień formularz ten na kroku rejestracji faktury został ukazany na rysunku 5.

Rys. 5. Formularz kompaktowy, widok w kroku rejestracji faktury

 

Na formularzu kompaktowym zachowane są wszystkie elementy, które znajdują się również na wersji podstawowej. Jeśli projektant aplikacji uzna, że wersja kompaktowa powinna się różnić w jakimś zakresie, jest to możliwe do zrealizowania z poziomu „WEBCON BPS Designer Studio”.

Zmiana wyglądu formularza podstawowego i kompaktowego

Indywidulany wygląd formularza kompaktowego (zarówno globalnie jak i na kroku) można skonfigurować po naciśnięciu przycisku „Zerwij dziedziczenie ustawień” na karcie „Globalny szablon formularza”.

Rys. 6. Globalny szablon formularza kompaktowego – zrywanie dziedziczenia ustawień

 

Po naciśnięciu tego przycisku w ustawaniach formularza kompaktowego, pozostałe obszary konfiguracji staną się aktywne.

Rys. 7. Globalny szablon formularza kompaktowego – zerwane dziedziczenie ustawień

 

Załóżmy, że użytkownicy korzystający z systemu z aplikacji mobilnej chcą mieć inaczej zorganizowany formularz. Zmiana będzie polegała na przesunięciu panelu dodawania załączników na samą górę, a tabeli z listą faktur danego Kontrahenta bezpośrednio pod jego wybór. Pole dodawania komentarzy ma zostać całkowicie usunięte. Widoczność wykresu należności zostanie wyłączona w matrycy atrybutów.

Rys. 8. Globalny szablon formularza kompaktowego po zmianach

 

Po wprowadzonych zmianach formularz kompaktowy prezentuje się następująco:

Rys. 9. Widok formularza kompaktowego po wprowadzeniu zmian

 

Wprowadzone na tym szablonie formularza zmiany nie mają wpływu na wygląd formularza podstawowego, który zachował dotychczasowe rozmieszczenie elementów.