Kolorowanie tła listy pozycji

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

dotyczy wersji 8.x; autor: Wojciech Mleczko

BPS oferuje funkcjonalność kolorowania tła na liście pozycji. Funkcjonalność ta, może być wykorzystana w celu ułatwienia interpretacji, zwiększenia przejrzystości prezentowanych danych.

Ustawień dotyczących kolorowania dokonujemy w konfiguracji listy pozycji w zakładce wygląd:

kolory_1

Istnieją trzy tryby kolorowania:

  • Dla całego wiersza
  • Dla wybranych kolumn
  • Zdefiniowane w zapytaniu

Dla całego wiersza – Opcja ta umożliwia kolorowanie całego wiersza listy pozycji na zadany kolor. Zapytanie to jest wykonywane dla każdego wiersza, dlatego też istnieje możliwość uzależnienia koloru od wartości w danym wierszu listy pozycji.

Zapytanie musi zwrócić kolor zapisany szesnastkowo. W zapytaniu możemy wykorzystać tagi dostępne w oknie wyszukiwania atrybutów okna edycji wyrażenia

Przykładowe zapytanie:

kolory_2

Efekt:

kolory_3

Dla wybranych kolumn – W tym trybie możliwe jest ustawienie koloru dla każdej kolumny listy pozycji. Dodajemy kolumny do listy, a następnie deifniujemy zapytanie, które ma zwracać kolor. W tym przypadku zapytanie jest wykonywane dla całej listy, dlatego nie ma możliwości wykorzystania tego trybu w oparciu o dane na liście pozycji (wtedy należy skorzystać z kolejnej opcji kolorowania).

Przykładowe zapytanie:

kolory_4

Efekt:

kolory_5

Zdefiniowane w zapytaniu – Ten tryb daje nam większe możliwości konfiguracyjne, gdyż poprzez stworzenie odpowiedniego zapytania możemy zdeifniować kolor dowolnej komórki na liście pozycji, także w oparciu o dane zawarte na tej liście. W tym przypadku zapytanie ma zwrócić nazwę pola w bazie, oraz kolor.

Przykładowe zapytanie:

kolory_6

Efekt:

kolory_7

3 thoughts to “Kolorowanie tła listy pozycji”

  1. Witam
    Jak w prosty sposób można zrobić aby na jakiś kolor pokolorował parzyste wiersze.

    pozdrawiam

Komentarze są zamknięte.