Nowy wygląd WEBCON BPS 2021 Portal

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 2021.1.x autor: Michał Kastelik

 

Wraz z wprowadzeniem nowej wersji platformy WEBCON BPS 2021 zostały wprowadzone zmiany w wyglądzie graficznym BPS Portalu. W niniejszym artykule zostaną przedstawione najważniejsze widoczne różnice w porównaniu do wersji 2020.

 

Nowy wygląd strony głównej

 

Na stronie głównej platformy wyświetlane są ulubione elementy w postaci kafelków, podobnie jak w module „Często używane aplikacje”. Nowe miejsce wyświetlania elementów z listy ulubionych pozwala na łatwiejszy do nich dostęp. Więcej informacji na temat tej opcji znajduje się w artykule Ulubione elementy jako kafelki na stronie głównej.

Rys. 1 Strona główna Portalu WEBCON BPS 2021

 

Liczniki zadań

 

Kluczowy element każdej aplikacji WEBCON BPS, czyli liczniki zadań otrzymały nowy, bardziej czytelny i kontrastowy widok.

Rys. 2. Liczniki zadań na stronie głównej WEBCON BPS 2021

 

Rys. 3. Liczniki zadań w wersji 2020

 

Przyciski startowania

 

Przyciski uruchamiające aplikacje posiadają teraz nowy typ wyglądu. Dodatkowy widok wyświetlania to tryb kompaktowy. W przypadku rozbudowanych aplikacji istnieje możliwość zgromadzenia większej ilości przycisków startujących na stronie aplikacji. Oprócz możliwości zmiany wielkości, dostępna jest możliwość zdefiniowania dowolnego koloru. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule Nowe przyciski startujące w WEBCON BPS 2021.

Rys. 4 Nowy widok strony aplikacji w WEBCON BPS 2021

 

Przyciski startowania posiadają także nową funkcjonalność – możliwość ich ukrycia w menu nawigacji. Przycisk taki nie jest wyświetlany na stronie głównej aplikacji, ale może być użyty jako element tworzący np. dashboard administracyjny aplikacji.

Rysunek 5 Opcja ukrywania przycisku startującego widoczna w konfiguracji

 

Strony aplikacji posiadają także nowy wygląd strony aplikacji, liczników zadań oraz przycisków startujących.

Rys. 6 Opis aplikacji oraz liczniki zadań na stronie aplikacji w WEBCON BPS 2021

 

Przekierowanie do strony korporacyjnej

 

Pasek boczny Portalu może teraz zawierać nowy, konfigurowalny element – link umożliwiający przekierowanie do wskazanej strony. Więcej informacji na temat tej opcji znajduje się w artykule Dodatkowy link nawigacji.

Rys. 7. Link przekierowania na panelu bocznym

 

Avatary użytkowników widoczne w komentarzach

 

Awatary użytkowników pozwalają na rozszerzenie profilu użytkownika w WEBCON BPS o obrazek lub zdjęcie użytkownika. Od wersji 2021 awatary są wyświetlane także w sekcji komentarzy w formularzu.

 

Podsumowanie

 

Nowy wygląd Portalu w WEBCON BPS 2021 zwiększa ergonomię użytkowania platformy oraz umożliwia jeszcze większą personalizację graficzną aplikacji.