Operator SWITCH w automatyzacjach

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 2023.1.3 i powyżej, autor: Grzegorz Straś

 

Operator SWITCH pozwala obsługiwać większą liczbę wyników i warunków, w porównaniu z operatorem Warunek.

Warunek w operatorze SWITCH jest regułą biznesową, której wynik wskazuje na przypadek, który będzie wykorzystany. Przypadek może zostać wskazany na dwa sposoby:

Zmienna odnosząca się do przypadku

Analogicznie jak w przypadku kroku Sterowania obiegiem, wynikiem reguły może być zmienna odnosząca się do jednego z dostępnych przypadków. Jeżeli reguła nie wskaże przypadku, zastosowany zostanie przypadek ELSE.

 

Wartość przypisana do przypadku

 

Do każdego przypadku może być przypisana wartość. Wynik reguły zostanie porównany z wartościami (od lewej). W przypadku dopasowania, zastosowany zostanie pasujący przypadek. Jeżeli wynik nie zostanie dopasowany do żadnego przypadku, zastosowany zostanie przypadek ELSE.

Na przykład, możemy użyć zmiennej Aktualny użytkownik aby zwrócić wybrany język danego użytkownika:

A następnie skonfigurować w każdym przypadku wysyłkę konfigurowalnej wiadomości e-mail w danym języku:

Konfiguracja

Możliwe jest tworzenie dowolnej liczby przypadków, zmienianie ich nazw i kolejności. Przypadek ELSE zawsze znajduje się na końcu.

Operator może składać się minimalnie z 2 przypadków (w tym ELSE).

W menu kontekstowym istnieje możliwość przestawienia operatora SWITCH w Układ pionowy.