Poziome wyświetlanie atrybutów formularza w grupie

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji: 2020.1.x i wyższych; autor: Filip Jawień

 

Wprowadzenie

W wersji WEBCON BPS 2020 wprowadzono możliwość poziomego wyświetlania atrybutów w grupach – pojawiła się opcja „Układ poziomy atrybutów w grupie”. Grupa z atrybutami ułożonymi poziomo może zawierać maksymalnie 3 pola. Opcja dostępna jest tylko w formularzu MODERN.

Konfiguracja

Aby mieć możliwość poziomego wyświetlania atrybutów w grupach należy przejść do konfiguracji grupy i zaznaczyć opcję „Układ poziomy atrybutów w grupie”

 

Po zaznaczeniu tej opcji pola w grupach zawierających do 3 atrybutów będą wyświetlane w układzie poziomym. Jeśli do grupy dodamy kolejny atrybut to widok automatycznie zmieni się na pionowy.

Widok z dwoma atrybutami:

Widok z trzema atrybutami: