Przenoszenie baz danych WEBCON BPS

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 2020.x.x.xxx i powyżej, autor: Mateusz Syrek

 

Przeniesienie baz danych WEBCON BPS

 

Poniższy artykuł przedstawia 3 warianty przeniesienia baz danych WEBCON BPS na inny serwer SQL:

 1. nowy serwer ma taką samą nazwę, jak stary serwer,
 2. nowy serwer ma inną nazwę – użycie aliasów SQL,
 3. nowy serwer ma inną nazwę – bez użycia aliasów SQL i zmiana konfiguracji.

 

W każdym z wariantów przeniesienie baz odbędzie się poprzez wykonanie backupów, przeniesienie na nowy serwer i odtworzenie na nowej instancji SQL.

Przed rozpoczęciem prac należy zatrzymać aplikację WEBCON BPS w Internet Information Services (IIS) oraz serwis WebCon WorkFlow Service.

 1. Nowy serwer ma taką samą nazwę jak stary serwer

W tym przypadku operacjami do wykonania są backup i odtworzenie baz na nowym serwerze. Na koniec należy uruchomić aplikację w IIS oraz serwis WebCon WorkFlow Service.

 1. Nowy serwer ma inną nazwę – użycie aliasów SQL

Analogicznie należy wykonać backupy baz danych i odtworzyć je na nowym serwerze.

Kolejna czynność to dodanie aliasu na starym serwerze. Jednym ze sposobów jest użycie narzędzia SQL Server Client Network Utility – cliconfg.exe

Konfigurację należy wykonać dla wersji 32-bitowej lub 64-bitowej systemu. Lokalizacja narzędzia w zależności od wersji to:

 • system 32-bitowy: „C:\Windows\System32\cliconfg.exe”
 • system 64-bitowy: „C:\Windows\SysWOW64\cliconfg.exe”

Po uruchomieniu cliconfg.exe należy otworzyć zakładkę „Alias”. Następnie należy dodać nowy alias za pomocą przycisku „Add…”

 

 

Pojawi się okno, w którym należy wykonać odpowiednią konfigurację

 1. protokołu,
 2. nazwy aliasu,
 3. nazwy nowego serwera,
 4. portu nowego serwera – należy odznaczyć checkbox i uzupełnić, jeśli różni się od domyślnego.

 

 

Po kliknięciu „OK” pojawi się skonfigurowany alias.

 

 

Na koniec należy uruchomić aplikację w IIS oraz serwis WebCon WorkFlow Service.

 1. Nowy serwer ma inną nazwę – bez użycia aliasów SQL i zmiana konfiguracji

Analogicznie do pierwszego przypadku należy wykonać backupy baz danych i odtworzyć je na nowym serwerze. Następnie należy uruchomić instalator WEBCON BPS i w „Narzędziach do zarządzania systemem” zmienić konfigurację serwisu poprzez ustawienie nowego serwera w parametrach połączenia bazy danych.

 

 

Zmiany zostaną zapisane po kliknięciu przycisku przycisku „Zapisz”.

Kolejnym krokiem jest ustawienie nowej nazwy serwera w pliku konfiguracyjnym portalu „appsettings.user.json”. Domyślnie jest on zlokalizowany w „C:\Program Files (x86)\WEBCON\WEBCON BPS Portal\appsettings.user.json”.

 

 

Następnie należy uruchomić aplikację w IIS oraz serwis WebCon WorkFlow Service.

Na końcu należy zweryfikować wszystkie źródła danych, integracje itp. i ewentualnie poprawić ich konfigurację.