Sprawdzanie konfiguracji elementów workflow za pomocą skrótu Ctrl+G

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji: 2022.1.x i powyżej; autor: Krystyna Gawryał

 

Jeśli użytkownik chciałby szybko sprawdzić w WEBCON Designer Studio konfigurację elementu workflow, z którym pracuje w Portalu, to pomocny może okazać się skrót klawiszowy Ctrl+G. Po jego naciśnięciu wyświetlane jest następujące okno:

 

W oknie tym użytkownik powinien podać adres URL elementu workflow, którego konfigurację chciałby wyświetlić. Następnie może wybrać jeden z dwóch dostępnych przycisków:

  • Przejdź do konfiguracji procesu dla elementu

 

Po naciśnięciu tego przycisku użytkownik zostanie automatycznie przeniesiony do okna konfiguracji procesu, z którym element jest powiązany.

  • Przejdź do konfiguracji kroku dla elementu

 

Po naciśnięciu tego przycisku użytkownik zostanie automatycznie przeniesiony do okna konfiguracji kroku, na jakim aktualnie znajduje się element workflow w Portalu.

Funkcjonalność ta znajduje szczególne zastosowanie w przypadku rozwiązywania problemów konfiguracyjnych w odpowiedzi na zgłoszenia klientów – użytkownik ma dostęp dokładnie do procesu lub kroku powiązanego z elementem, którego dane identyfikacyjne przekazał klient.

Należy pamiętać, że wykonanie wyżej wymienionych operacji przenosi użytkownika bezpośrednio do wskazanego procesu/kroku. W związku z tym, przed naciśnięciem skrótu klawiszowego Ctrl+G, warto zapisać dotychczasową pracę z bieżącą aplikacją w Designer Studio.