WEB Party w aplikacjach mobilnych

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

dotyczy wersji 8.2x; autor: Paweł Snoch

W artykule opisany zostanie sposób wyświetlania WebPartów w aplikacjach mobilnych. Skupimy się na elementach startujących obiegi oraz na elementach wyświetlających składniki obiegów. Oczywiście mamy tu kilka różnic w stosunku do widoku z poziomy przeglądarki i te detale zostaną wyróżnione poniżej.

Opis konfiguracji

Należy pamiętać, że z poziomu aplikacji mobilnej mamy dostęp do procesów, które zostały udostępnione jako procesy dostępne mobilnie. Proces konfiguracji został opisany w artykule Aplikacje mobilne – WEBCON BPS 2015 [ https://kb.webcon.pl/aplikacje-mobilne-webcon-bps-2015/ ]. Przede wszystkim chodzi o panel Dodatkowe uprawnienia w ogólnych ustawieniach procesu.

app-mob-p1

W ten sposób na stronie głównej aplikacji mobilnej zobaczymy zbiór aktywnych dla nas elementów z podziałem na grupy procesów – utworzone z poziomu studia.

app-mob-p2.jpg

Po wybraniu procesu pojawi się ekran z aktywnymi elementami należącymi do wybranego procesu.

Co jeśli chcemy, zobaczyć zadania zakończone, zadania do których mamy wyłącznie prawo odczytu, albo gdy chcielibyśmy, aby podgląd elementów był bardziej przejrzysty? Wówczas możemy skorzystać z funkcjonalności jaką są widoki.

Widoki w aplikacji mobilnej

Bardzo ważną zaletą widoków jest udostępnienie możliwości startowania nowych elementów danego obiegu. Poza tym widoki są też inną możliwością pozwalającą na przegląd już istniejących elementów.

To co zobaczymy z poziomu widoku procesu zależy od zawartości witryny powiązanej z procesem. Proces konfiguracji możemy przeprowadzić według dwóch głównych schematów:

 • W studio, po zaznaczeniu procesu mamy możliwość automatycznego wygenerowania witryny procesu z belki akcji lub po kliknięciu prawym przyciskiem myszy. Zostanie wtedy otworzone okno kreacji, w którym poza wyborem interesujących nas podstron i ich nazw, mamy też domyślnie zaznaczoną opcję powiązania witryny z procesem.

app-mob-p3

Po wygenerowaniu witryny w studio pojawi się wskazany przez nas adres.

 • W przypadku tworzenia witryny z poziomu SharePoint powiązania dokonujemy z poziomu studia – ustawienia ogólne procesu, przycisk Zmień znajdujący się w dolnej części panelu Ogólne. Pojawi się okno z drzewem witryn, na których uaktywniona została funkcja WEBCON BPS Config. Wybieramy interesujący nas adres i zatwierdzamy zmiany.

app-mob-p4

UWAGA: jeśli proces nie ma witryny powiązanej wtedy aplikacja skorzysta z domyślnego adresu podanego w okienku konfiguracji.

app-mob-p5

Z poziomu urządzenia mobilnego będziemy mogli przejść do widoku udostępnionego procesu. Na górnym pasku rozwijamy dostępne opcje a następnie rozwijamy zakładkę Aplikacje. Zobaczymy pogrupowane procesy – bez względu na to czy znajdują się w nich aktywne dla nas zadania. Wybieramy interesującą nas grupę a potem proces.

app-mob-p6

 

app-mob-p7

Opis widoczności:

 1. Panel zawiera wszystkie aktywne zadania dotyczące tylko wybranego procesu:
  1. Tutaj znajdują się wszystkie aktywne elementy, w których zostaliśmy przypisani do zadania jako odbiorca do wiadomości. app-mob-p8
  2. W tym folderze znajdziemy zadania oczekujące na nasze działanie.
  3. Po wybraniu trzeciej z opcji zostaniemy przeniesieni do strony z listą naszych podwładnych (należy wcześniej skonfigurować panel Struktura firmy w parametrach globalnych lub w ustawieniach dla procesu). Wybierając odpowiedniego podwładnego będziemy mogli zobaczyć zadania oczekujące na jego modyfikację.

app-mob-p9

 1. Kolejny panel zawiera elementy pozwalające na rozpoczęcie nowych zadań. Znajdą się tutaj tylko składniki odpowiednio skonfigurowane (proces konfiguracji został opisany we wspomnianym na samym początku artykule). Drugim warunkiem jaki decyduje o wyświetlanych komponentach jest adres witryny w której utworzony został element startujący nowe elementy:
 • w pierwszej kolejności przeszukiwana jest strona główna witryny powiązanej z procesem
 • następnie sprawdzane są kolejno dodane podstrony witryny głównej
 • gdy już podstrony zostały sprawdzone przechodzimy do kolejnych podwitryn, ale tylko tych dla których witryną nadrzędną jest witryna powiązana z procesem (tutaj także przeszukiwane są kolejno: strona główna oraz jej podstrony)

Dla zobrazowania przyjrzyjmy się aktualnej sytuacji jaką rozważamy.

app-mob-p10

Witryna powiązana z procesem znajduje się na samej górze Rys. 10.

 • jedyny WebPart jaki został udostępniony mobilnie to Przykładowy element ze strony głównej
 • na żadnej z podstron witryny głównej nie znaleziony został inny WebPart
 • dalej przeszukiwana zostaje podwitryna procesy_zalezne; zaczynając od strony głównej wyszukane zostały kolejne elementy Zgłoś zadanie, Nowa sugestia, Zgłoś ważne zadanie

Jako, że mieliśmy tylko jedną interesującą nas podwitrynę proces przeszukiwania nowych komponentów zostaje zakończony. W szczególności podwitryna: archiwum nie jest brana pod uwagę, bo dla niej witryną nadrzędną nie jest witryna powiązana z wybranym procesem.

 1. Ostatnią grupą są widoki raportów SWE. Od aktualnie opublikowanej wersji możemy zaobserwować podział segmentów na dwie grupy. Jeśli chodzi o to, które SWE zostaną zawarte w widoku, to proces jest zbliżony do opisanego w p. 2. Przede wszystkim WebPart musi zostać udostępniony mobilnie.
  1. Folder Główne zawiera kolejne SWE znajdujące się na stronie głównej witryny powiązanej z procesem.
  2. Folder Pozostałe zawiera SWE z podstron witryny głównej oraz z podwitryn dla których witryna powiązana z procesem jest witryną nadrzędną.

Wybierając konkretne SWE zobaczymy widok mobilny tych samych elementów jakie zobaczylibyśmy z poziomu przeglądarki.

Jak można zauważyć widoki z aplikacji mobilnej zapewniają wiele korzyści, jednak należy pamiętać o właściwej i uporządkowanej konfiguracji procesów. To od naszych ustawień zależy przejrzystość podglądu WebPart’ów startujących zadania oraz tych wyświetlających istniejące elementy.