RODO – jak skutecznie przygotować się do wdrożenia rozporządzenia w Twojej firmie?

dotyczy wersji 2017.1.3.x; autor: Anna Puka Wszystkie przedsiębiorstwa działające na terytorium UE powinny do dnia 25 maja 2018 wdrożyć wymagania Ogólnego Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Wychodząc naprzeciw wyzwaniom jakie RODO stawia administratorom danych osobowych, w najnowszej wersji WEBCON BPS 2017.1.3.x wprowadzone zostaną funkcjonalności umożliwiające sprawne wprowadzenie tych wymagań w Twojej firmie. Należy pamiętać, […]

Czytaj więcej

Walidacja formatu danych na formularzu

dotyczy wersji 2016.1.x; autor: Szymon Patacz W przypadku rejestracji dokumentów zawierających dane zapisane w określonym standardzie warto zadbać o to, aby format tych danych został zapisany w ten sam sposób niezależnie od osoby wprowadzającej informacje. Możemy wymusić na użytkownikach, aby każdy zapisywał informacje takie jak kod pocztowy lub numer konta bankowego w określonym formacie. Pomocna […]

Czytaj więcej

Nauka w OCR AI

 dotyczy wersji: 8.3.x; autor: Anna Pilch   Na czym polega nauka? Mechanizm nauki w OCR AI umożliwia tworzenie dedykowanych szablonów rozpoznawania dokumentów w procesie. W zależności od rodzaju przetwarzanych dokumentów wykorzystywane są różne wyróżniki, które jednoznacznie wskazują który szablon wykorzystać dla dokumentu. W procesie faktur najczęściej wykorzystywany jest NIP dostawcy. Jeżeli w procesie występują różne […]

Czytaj więcej

Akcja „Odczytaj dane z pliku Excel”

dotyczy wersji 8.3.1.x; autor: Mariusz Burek Podczas pracy z WorkFlow scenariuszem jaki może się przytrafić jest to, że nie wszyscy pracownicy firmy posiadają dostępu do intranetu a istnieją procesy, w których muszą być rejestrowane informacje dotyczące wszystkich pracowników, np. urlopy. Zazwyczaj w takich sytuacjach użytkownicy nieposiadający uprawnień do sieci Intranet składają wnioski urlopowe w innej […]

Czytaj więcej

Podobiegi – praktyczne przykłady użycia:

dotyczy wersji 8.3.1.x i wyżej; autor: Kamil Nędza Uwaga: Opisane w artykule obiegi są obiegami złożonymi i opisanie wszystkich funkcjonalności w jednym artykule nie jest możliwe. Autor w niniejszym artykule przedstawił wyłącznie koncepcję obiegów w celu nakreślenia kontekstu funkcjonalności oraz skupił się na przedstawieniu pewnego wąskiego zakresu, który w głównej mierze dotyczy podobiegów. Podczas modelowania […]

Czytaj więcej

Elementarz wdrożeniowca – usuwanie elementów workflow

Dotyczy wersji 8.3.x; Autor: Kamil Nędza Opis działania Człowiek nie jest nieomylny. Co zrobić jak już czynnik ludzki da o sobie znać w postaci błędnego dokumentu lub zdublowanej faktury? W systemie WEBCON BPS istnieje możliwość usunięcia elementu z poziomu formularza. Przycisk jest widoczny z trybie administratora oraz w przypadku odpowiedniej konfiguracji w WEBCON BPS Studio […]

Czytaj więcej

WEBCON BPS w sekreteriacie – przykładowy przypadek użycia

dotyczy wersji 8.3.1.x; autor: Łukasz Chechelski 1.      Wstęp WEBCON BPS stanowi kompleksowe rozwiązanie dla różnych komórek organizacyjnych w firmie. W tym artykule, został przestawiony przykładowy scenariusz użycia, gdzie głównym użytkownikiem systemu będą pracownicy sekretariatu. Schemat obiegu został przedstawiony poniżej. Rysunek 1 Schemat obiegu W tej przykłądowej firmie, zadaniem pracowników sekretariatu jest rejestracja przychodzących faktur kosztowych. Aby […]

Czytaj więcej

Szacowanie wielkości baz danych systemu WEBCON BPS

dotyczy wersji 8.3.1.x; autor: Filip Jawień Jednym z ważniejszych wyzwań dla administratorów systemu WEBCON BPS jest oszacowanie wielkości baz danych systemu na przestrzeni określonego przedziału czasu, tak by móc zapewnić odpowiednie zasoby dyskowe. W przypadku systemu WEBCON BPS, podobnie jak w przypadku innych systemów bazodanowych, trudno jest dokładnie obliczyć okresowe przyrosty bazy danych, gdyż zależne […]

Czytaj więcej

Niestandardowe pola OCR

dotyczy wersji 8.3.1.x; autor: Paweł Snoch System WEBCON BPS oferuje klientom rozwiązania pozwalające na automatyczne rozpoznanie i rejestrację dokumentów. Ten artykuł stanowi uzupełnienie do już istniejącego: OCR AI – Instalacja . W wersji 8.3 pojawiła się nowa funkcjonalność rozszerzająca dotychczasowe możliwości. Doszło także do usprawnienia dotychczasowych mechanizmów rozpoznania i nauki. Opis wstępny Dotychczasowa wersja systemu pozwalała […]

Czytaj więcej

Kalendarz SharePoint – dodawanie wpisów z obiegów Workflow BPS

dotyczy wersji 8.3.x; autor: Kamil Nędza Za pomocą WEBCON BPS w łatwy sposób można komunikować się z listami SharePoint. Dzięki BPS Designer Studio z wykorzystaniem standardowych akcji istnieje możliwość dodawania, usuwania i edycji elementów listy. Umożliwia to między innymi dodawać nowe elementy do listy bezpośrednio z formularza workflow dzięki czemu nie trzeba ówcześnie wprowadzać danej […]

Czytaj więcej