Zdalna konfiguracja profilu aplikacji mobilnej

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 2016.1.x; Autor: Jacek Język

By rozpocząć pracę z aplikacją WEBCON BPS dla urządzeń mobilnych konieczne jest poprawne skonfigurowanie profilu umożliwiającego połączenie z serwerem. Profil może zostać stworzony przez użytkownika ręcznie w oparciu o znany adres serwera, domenę oraz dane logowania.

 

Konfiguracja profilu może również zostać przygotowana przez administratora systemu i przekazana konkretnemu użytkownikowi w postaci pliku w formacie BPSX. W takim przypadku działanie użytkownika sprowadza się do pobrania pliku na urządzenie i jego uruchomieniu. Po tej czynności aplikacja ze skonfigurowanym profilem gotowa jest do pracy.


 

Struktura pliku BPSX

Plik BPSX jest plikiem w formacie XML i pozwala zdefiniować wszystkie niezbędne parametry profilu.

Nazwa parametru Uwagi
Name Nazwa profilu. W przypadku gdy profil o identycznej nazwie już istnieje na urządzeniu mobilnym, wówczas użytkownik w trakcie otwierania pliku .BPSX proszony jest o wybór opcji:

 • aktualizacja istniejącego profilu nowymi ustawieniami
 • pozostawienie istniejącego profilu bez zmian
Address Adres serwera.
Domain Nazwa domeny użytkownika.
User Login użytkownika.
Password Hasło użytkownika. Należy wziąć pod uwagę, że hasło jest przekazywane w pliku .BPSX w sposób jawny. Parametr ten może pozostać pusty, w takim przypadku użytkownik samodzielnie musi wprowadzić hasło w trakcie  logowaniu do profilu.
Language Język profilu.

Dostępne opcje:

 • pl-PL
 • en-US
 • es-ES
AutoLogin Pozwala określić czy hasło do profilu ma być zapamiętane. W przypadku gdy parametr <Password> nie został uzupełniony, użytkownik przy pierwszym logowaniu będzie musiał wprowadzić poprawne hasło. Kolejne logowania do profilu nie będą wymagały wprowadzania hasła.

Dostępne opcje:

 • true – zapamiętaj hasło do profilu
 • false – nie pamiętaj hasła do profilu, użytkownik podaje hasło przy każdym logowaniu
UsePush Pozwala określić czy aplikacja ma korzystać z powiadomień PUSH.

Dostępne opcje:

 • true – używaj powiadomień PUSH
 • false – powiadomienia PUSH nie są używane
ExternalLogin Pozwala określić czy aplikacja ma korzystać z uwierzytelniania zewnętrznego.

Dostępne opcje:

 • true – używaj uwierzytelnienia zewnętrznego
 • false – brak uwierzytelniania zewnętrznego, aplikacja korzysta z parametrów <Domain>, <User>, <Password> przy połączeniu z serwerem

 

Poniżej przykładowa zawartość pliku BPSX. Zawiera on definicję profilu DEMONSTRATION, który działa w kontekście użytkownika t.green w domenie TRIAL. W profilu parametr <Password> pozostał nieuzupełniony, co oznacza, że użytkownik będzie musiał wprowadzić hasło podczas logowania.

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>

<Profile>

    <Name>DEMONSTRATION</Name>

    <Address>http://mobile.webcon.com/bps2/</Address>

    <Domain>TRIAL</Domain>

    <User>t.green</User>

    <Password></Password>

    <Language>en-EN</Language>

    <AutoLogin>false</AutoLogin>

    <UsePush>false</UsePush>

    <ExternalLogin>false</ExternalLogin>

</Profile>


 

Uruchomienie pliku BPSX na urządzeniu mobilnym

Przygotowany według wcześniejszego opisu plik plik należy zapisać jako plik z rozszerzeniem .BPSX np. Profile.BPSX i przekazać właściwemu użytkownikowi.

Najprostszym sposobem dostarczenia pliku do użytkownika jest jego przesłanie drogą elektroniczną jako załącznik do e-mail.

 

Po odebraniu na urządzeniu wiadomości e-mail użytkownik musi zapisać dostępny tam załącznik.

 

Następnie uruchomić zapisany plik np. klikając na niego w oknie powiadomienia o pobraniu pliku.

 

Po tej czynności aplikacja WEBCON BPS zostanie automatycznie uruchomiona a utworzenie profilu potwierdzone komunikatem.

 

Zalogowanie do nowego profilu wymaga przełączenia się na niego w oknie logowania.

  


 

7 thoughts to “Zdalna konfiguracja profilu aplikacji mobilnej”

 1. Dzięki, bardzo dobrze wszytko wyjaśniłeś i opisałeś. 🙂 Teraz wszytko działa idealnie.

  1. Jeśli kopiuje Pan XML z powyższego artykułu – proszę sprawdzić sobie w edytorku tekstowym ( polecam Notepad++) czy dobrze sformatowane są znaki cudzysłowia ("") w pierwszym wierszu.

 2. Dzień dobry,

  Czy w ten sposób można również skonfigurować aplikację na urządzeniu iOS, ale za pośrednictwem MDM (np. apple Profile Manager)?

  Próbuję przygotować i rozdystrybuować plik plist z payloadem App Configuration, ale dostaję błąd już przy pierwszym tagu:

  1:: [9546] [2018/04/17 16:28:00.221] EXCEPTION: NSError
  USERINFO: {
  NSDebugDescription = "Encountered unknown tag Profile on line 2"; kCFPropertyListOldStyleParsingError = "Error Domain=NSCocoaErrorDomain Code=3840 \\"Malformed data byte group at line 1; invalid hex\\" UserInfo={NSDebugDescription=Malformed data byte group at line 1; invalid hex}"; }

Komentarze są zamknięte.