Wyszukiwanie elementów z poziomu portalu

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 2020.1.x; autor: Paweł Fijał

 

Wraz z wersją 2019 i pojawieniem się Portalu  pojawiło się kilka nowych sposób wyszukiwania, które pozwalają przeszukać nie tylko zawartość elementów obiegów, ale również strukturę (raporty, dashboardy, przyciski startu) wszystkich aplikacji dostępnych w Portalu.

Artykuł opisuje gdzie i co możemy wyszukać z poziomu Portalu, informacje na temat mechanizmu wyszukiwania można znaleźć w artykule Wyszukiwarka w WEBCON BPS 2019 Portal.

W samym portalu mamy trzy miejsca wyszukiwania, których mechanizm jest taki sam, ale różnią się zawężeniem wyników, które opisane będą w dalszej części tego materiału. Wyszukiwanie Na poniższym zrzucie ekranu widoczna jest strona główna Portalu oraz zaznaczone na czerwono miejsca, w których można wprowadzić frazę do wyszukania.

Rys.. 1. Portal i zaznaczone miejsca do wyszukiwania elementów

 

 • Szukaj w nawigacji – pole wyszukiwania w menu po lewej stronie służy do wyszukiwania takich elementów jak Aplikacje, Procesy, Raporty, Dashboardy, Punkty startowe. Podpowiadane wyniki zależą od miejsca w portalu, w którym się znajdujemy. Będąc na stronie głównej podpowiedziane wyniki są z obrębu wszystkich elementów, a przechodząc na stronę wybranej aplikacji po wpisaniu frazy do wyszukania podpowiadane są elementy dla danej aplikacji.

Rys. 2. Po lewej podpowiedzi dla wyszukiwania frazy 'test' z poziomu strony głównej Portalu. Po prawej podpowiedzi dla wyszukiwania tej samej frazy z poziomu strony aplikacji

 

W przypadku braku interesującego nas wyniku w podpowiedziach mamy możliwość wyświetlenia wszystkich wyników klikając na ‘Pokaż więcej wyników’ na samym dole w tym widoku pojawią się nam dodatkowe opcje filtrowania (z lewej) pozwalające dalej zawęzić znalezione elementy.

Rys. 3. Wyświetlenie wszystkich wyników dla szukanej frazy

 

 • Znajdź aplikację – okno wyszukiwania aplikacji otwiera się po kliknięciu na kwadrat utworzony z kropek oraz napis ‘Wybierz aplikację’, jeżeli znajdujemy się na stronie głównej Portalu, lub nazwę aplikacji, na której stronie się znajdujemy. Po otwarciu okna wyświetlone zostaje pole do wpisania wyszukiwanej frazy oraz domyślnie najczęściej używane aplikacje przez użytkownika. Po kliknięciu na zakładkę ‘Wszystkie’ wyświetlone zostaną wszystkie aplikacje podzielone na grupy paskiem przewijania po prawej stronie w przypadku większej ilości aplikacji.

Rys. 4. Okno wyszukiwania 'Znajdź aplikację' otwartą zakładką 'Najczęściej używane'

 

 • Szukaj wszędzie – wyszukiwarka służąca do wyszukiwania wszelkich elementów, zarówno tych zwracanych w oknach wyszukiwania ‘Szukaj w nawigacji’ oraz ‘Znajdź aplikację’ jak i dokumentów utworzonych w WEBCON BPS oraz załączników dołączonych w obiegach. Co ważne wyszukiwać możemy po treści dokumentu lub załącznika nie martwiąc się, że nie znamy sygnatury dokumentu, czy nazwy załącznika.

Utworzono przykładowy plik MS Word z anglojęzycznym cytatem z Alicji w krainie czarów:

“I could tell you my adventures—beginning from this morning,” said Alice a little timidly; “but it’s no use going back to yesterday, because I was a different person then.”

Dodano go jako załącznik do dokumentu w WEBCON, a w oknie ‘Szukaj wszędzie’ wpisano frazę „because i was a different person then”. W podpowiedzianych wynikach zwrócony został dokument z załącznikiem.

Rys. 5. Wynik wyszukiwania zwrócił dokument, do którego dołączono plik z wyszukiwaną frazą

 

Klikając na ‘Pokaż więcej wyników’ na samym dole w oknie wyszukiwania zostaniemy przekierowani do strony z wszystkimi wynikami wyszukiwania, gdzie znajdziemy więcej szczegółów m.in. w jakim pliku dokumentu znajduje się wyszukiwana fraza.

Rys.6. Strona z wszystkimi wynikami szukanej frazy wskaże nam plik oraz miejsce w tekście jeżeli taka fraza w nim występuje

 

Poniżej opisano elementy widoku z wszystkimi wynikami wyszukiwania, które na powyższym zrzucie ekranu zostały zaznaczono na czerwono i ponumerowane.

 1. Sekcja z filtrami pozwalająca zawęzić zwrócony wynik.
 2. Informacja o ilości zwróconych wyników dla szukanej frazy oraz czas, w jakim wynik został zwrócony. Poniżej znajduje się pole do wpisania szukanej frazy.
 3. Jeżeli to pole zostanie zaznaczone to fraza będzie traktowana jako całość i wyszukiwanie zwróci nam tylko te elementy, które zawierają całą frazę.
 4. Zakładki z wynikami. w zakładce „We wszystkich aplikacjach” zostaną zwrócone dokumenty zarejestrowane w WEBCON BPS, natomiast w zakładce „W nawigacji” elementy jak Aplikacje, Procesy, Raporty, Dashboardy, Punkty startowe.
 5. Ikona wraz z linkiem prowadzącym bezpośrednio do elementu.
 6. Nazwa procesu / Nazwa obiegu / Nazwa kroku. A poniżej: Sygnatura dokumentu / Typ dokumentu / Krok, w jakim dokument się znajduje / Autor / Data i godzina modyfikacji. Kliknięcie na dowolny element otworzy okno z podglądem dokumentu
 7. W przypadku znalezienia szukanej frazy w załączniku wyświetlą się szczegóły załącznika. W przypadku znalezienia wartości w atrybucie, pojawi się nazwa tego atrybutu.
 8. Załączniki dodane do dokumentu. Kliknięcie na załącznik otworzy nam okno z jego podglądem.
 9. Sortowania według: Rank – trafności wyszukiwania, Created – daty utworzenia dokumentu (malejąco), Modified – daty modyfikacji elementu (malejąco)