Reguły formularza – kolejność wykonywania

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Dotyczy wersji 2020.1.3.x autor: Franciszek Sakławski

Wstęp

Tworząc zależności pomiędzy atrybutami podczas konstruowania formularza wielokrotnie pola wyliczane są na podstawie innych pól. Aby obliczenia wykonywały się poprawnie należy pamiętać o kolejności ich ustawienia. Artykuł przedstawia kilka praktycznych przykładów dynamicznego wyliczania pól oraz tabele z kolejnością wykonywania reguł zarówno dla formularza Modern jak i Classic.

 

Opis funkcjonalności

Poniżej przedstawiono 2 przypadki dynamicznego wyliczania pól. W pierwszym przypadku z pola typu Picker wypełnimy wartością pole tekstowe a następnie z pola tekstowego, za pomocą funkcji SET, ustawimy wartość trzeciego pola. W drugim przypadku za pomocą funkcji SET w pierwszym polu ustalimy wartość drugiego pola a jego zmiana odświeży wartości domyślne na formularzu. W trzecim polu ustawimy wartość domyślną, która po odświeżeniu wypełni nasze pole.

Przypadek pierwszy

Na formularzu zdefiniowane zostały 3 pola: 1 typu Picker i 2 pola tekstowe.

  1. Country (Picker) – wybieramy wartość kraju
  2. Country code (pole tekstowe) – automatycznie wypełniane kodem kraju
  3. Is Poland (checkbox) – automatycznie wypełniane wartością prawda lub fałsz.

Konfiguracja ww. pól:

Rys. 1 Konfiguracja zaawansowana pola Picker

 

W polu typu Picker wybieramy, by kolumna Opis z listy krajów wpisywała się w pole „Country code”.

Następnie na zmianę wartości pola „Country code” umieścimy regułę formularza wypełniającą pole „Is Poland” pożądaną wartością:

Rys. 2 Styl i zachowanie

 

Po wybraniu wartości w polu „Country” wszystkie trzy pola powinny zostać zasilone wartością:

Rys. 3 Zasilanie pola wartością

 

Przypadek drugi

Na formularzu zdefiniowane zostały 3 pola: 1 typu Picker i 2 pola tekstowe.

  1. Pole „Country”(Picker) zmienia wartość pola „Country code”
  2. Pole „Country code”(pole tekstowe) odświeża wartości domyślne pól
  3. Pole „Is Poland” (checkbox) – z ustawianą wartością domyślną

Konfiguracja pól prezentuje się w poniższy sposób:

Rys. 4 Styl i zachowanie

 

W „Styl i zachowanie” pola „Country” ustawiamy regułę formularza która zmienia wartość pola „Country Code”.

Następnie ustawiamy, by zmiana wartości pola „Country code” odświeżała wartości domyślne na formularzu:

Rys. 5 Konfiguracja pola "Country code"

 

W polu „Is Poland” ustawiamy wartość domyślną ustawianą według pola „Country code”:

Rys. 6 Wartość domyślna pola "Is Poland"

 

Reguła biznesowa

Na formularzu możemy również używać reguł biznesowych, które mogą korzystać z narzędzi integracyjnych takich jak np. zapytanie SQL czy Data Source Value. Stwórzmy więc regułę i zaimplementujmy ją w zakładce „Styl i zachowanie”.

W celu zaprezentowania możliwości reguł biznesowych zaciągniemy wartość „Name” elementu procesu słownikowego o nazwie „Countries”.

Element słownikowy z którego będziemy pobierać dane posiada ID o wartości „ff024404-ef6e-46ec-a8a1-9cd8c63df0a3”. Formularz elementu prezentuje się w następujący sposób:

Rys. 7 Element słownika

 

W naszej regule biznesowej osadzimy zapytanie SQL odwołujące się do kodu telefonicznego danego kraju. Jeżeli w polu wpiszemy „+48” system powinien znaleźć element słownikowy zawierający dane kraju o takim kodzie.

Przejdźmy więc do WEBCON BPS Designer Studio i stwórzmy regułę.

W dolnej części naszego procesu rozwijamy pole „Konfiguracja” (ang. Configuration) a następnie „Reguły biznesowe”(ang. Business rules). Po otwarciu nowego ekranu wciskamy przycisk „Nowa reguła” (ang. New rule).

Rys. 8 Dodawania reguły biznesowej

 

Następnie w edytorze wyrażeń z prawej strony ekranu wybieramy „SQL COMMAND” i wchodzimy w jego edycję. Tworzymy zapytanie SQL odwołujące się do naszego elementu a następnie zapisujemy regułę.

Rys. 9 Konfiguracja reguły biznesowej

 

Tak stworzoną regułę możemy zagnieździć w regułach wykonywanych na zmianę wartości pola. W konfiguracji pola „Country code” wpisujemy regułę jako wartość domyślną.

Rys. 10 Zasilanie pola wartością

 

Tabele zestawiające kolejność odpalania reguł formularza dla formularza Modern i Classic

 

FORMULARZ MODERN

  • Kolejność wykonywania reguł formularza przy załadowaniu strony
Lp. Konfiguracja Zakładka Nazwa pola Link
1 Konfiguracja obiegu (Formularz) Zachowanie Reguła formularza do uruchomienia przy ładowaniu strony
2 Edycja kroku (Formularz w bieżącym kroku) Formularz – Zachowanie Reguła formularza do uruchomienia przy ładowaniu strony
3 Konfiguracja atrybutu Ogólnie Wartość domyślna

 

  • Kolejność wykonywania reguł formularza na zmianę wartości
Lp. Konfiguracja Zakładka Nazwa pola Link
1 Konfiguracja atrybutu Style i zachowanie Reguła formularza wykonywana na zmianę wartości
2 Konfiguracja atrybutu Ogólne Wartość domyślna

 

FORMULARZ CLASSIC

  • Kolejność wykonywania reguł formularza przy załadowaniu strony
Lp. Konfiguracja Zakładka Nazwa pola Link
1 Konfiguracja obiegu (Formularz) Zachowanie Reguła formularza do uruchomienia przy ładowaniu strony
2 Edycja kroku (Formularz w bieżącym kroku) Formularz – zachowanie Reguła formularza do uruchomienia przy ładowaniu strony
3 Konfiguracja obiegu (Formularz) Zachowanie Reguła formularza do uruchomienia przy ładowaniu strony i postbackach
4 Edycja kroku (Formularz w bieżącym kroku) Formularz – zachowanie Reguła formularza do uruchomienia przy ładowaniu strony i postbackach

 

  • Kolejność wykonywania reguł formularza na zmianę wartości
Lp. Konfiguracja Zakładka Nazwa pola Link
1 Konfiguracja atrybutu Style i zachowanie Reguła formularza wykonywana na zmianę wartości
2 Konfiguracja obiegu (Formularz) Zachowanie Reguła formularza do uruchomienia przy ładowaniu strony i postbackach
3 Konfiguracja kroku (Formularz) Formularz – zachowanie Reguła formularza do uruchomienia przy ładowaniu strony i postbackach