WebPart: Show Workflow Elements (Raport elementów) w wersji WEBCON BPS 2016.x

dotyczy wersji 2016.x; autor Łukasz Chechelski 1.    Wstęp Wraz z wersją 2016 systemu WEBCON BPS wprowadzone zostały gruntowne zmiany w WebParcie Show Workflow Elements. Zaimplementowany został nowy, szybszy interfejs konfiguracji, który w intuicyjny sposób pozwala na przygotowanie kompleksowego raportu z wykorzystaniem zaawansowanych filtrów. Ponadto, w stosunku do wersji 8.3, dodano szereg nowych funkcji, jak przykładowo kolumna […]

Czytaj więcej

Uprawnienia struktury podległościowej

  dotyczy wersji 2016.1.x; autor: Mateusz Syrek   Zdarza się czasem pewnie taka sytuacja, że potrzebujemy sprawdzić na jakim etapie procesu są nasi podwładni. W tym celu dobrze wykorzystać istniejącą w firmie strukturę podległościową. Pozwala ona rozszerzyć przełożonemu kontrolę nad zadaniami swoich podwładnych.   Aby taka funkcjonalność była dostępna należy zdefiniować źródło danych struktury firmy. […]

Czytaj więcej

Atrybuty techniczne/archiwalne w historii elementu

dotyczy wersji 2016.1.x; autor: Piotr Piechnik   Historia elementu workflow jest istotnym źródłem informacji dotyczącym zmian zachodzących na dokumencie. Można przy jej użyciu sprawdzić min.: wersję dokumentu, datę utworzenia, użytkownika, który modyfikował dokument, użyte na formularzu atrybuty, a także wykonane akcje (wraz z ich statusami – zakończony pozytywnie, zakończony błędem lub błąd wykonania). Jeżeli zachodzi taka […]

Czytaj więcej

Akcja Zmiana typu dokumentu (formularza)

dotyczy wersji 2016.1.x; autor: Damian Matula   1.User story Zamierzam stworzyć rejestr dokumentów obowiązujących w firmie (procedury, instrukcje). Tak aby dostęp do nich zależał od stopnia poufności , i aby stopień ten można było zmieniać. W celu zobrazowania posłużę się uproszczonym do minimum schematem. Rysunek 1 Uproszczony schemat archiwum instrukcji/procedur. Ścieżki „Zmień poziom poufności” realizowane […]

Czytaj więcej

Link do załącznika na SWE

Dotyczy wersji 2016.1.x; Autor: Mariusz Burek Jak stworzyć link do pobrania załącznika na Web Part SWE? Konfigurując SWE w kontekście kolumn wyliczanych, osoba konfigurująca posiada praktycznie nieograniczone możliwości. Jedną z nich jest umieszczenie na raporcie SWE kolumny z linkiem do ostatniego załącznika dodanego na obiegu. Taka funkcjonalność może zostać wykorzystana w obiegach, gdzie najważniejszym elementem […]

Czytaj więcej

Źródło danych „użytkownicy domeny”

  dotyczy wersji 2016.1.x; autor: Damian Matuła W niemalże każdym procesie biznesowym występują tzw. „aktorzy” :  Twórcy dokumentu(np. pracownik rejestrujący delegację), akceptanci(przełożony w urlopach, Księgowy w dokumencie kosztowym)  i wszystkie inne osoby ,które biorą udział ,lub których dotyczy proces(np. osoby współtworzące procedury obowiązujące w firmie). W WEBCON BPS istnieje kilka sposobów  tworzenia pól przechowujących informację […]

Czytaj więcej

WEBCON BPS strategia „disaster/recovery”

dotyczy wersji: (8.3.x); autor: Tomasz Mierzwa Jednym z zagadnień, jakie powinno się znajdować w polityce bezpieczeństwa firmy korzystającej z infrastruktury informatycznej jest strategia Disaster Recovery, czyli możliwość odtworzenia danych w przypadku dużej awarii centrum danych. Silnik systemu WEBCON BPS pracuje w oparciu o bazy danych aplikacji i platformę SharePoint, i w kontekście Disaster Recovery naszego […]

Czytaj więcej

Akcja i Źródło danych Web Service

Dotyczy wersji 2016.1.x; Autorzy: Piotr Bagazja i Karol Woźniak Ograniczenia i założenia Dostarczony WSDL Opis Web Service`u (plik WSDL – definicja interfejsu) może zostać dostarczony lokalnie z dysku lub poprzez protokół HTTP/HTTPS. W obu przypadkach musi spełniać kilka wymagań: W przypadku HTTP/HTTPS jeśli wymagana jest autentykacja, użytkownik musi dostarczyć poprawny login i hasło W przypadku […]

Czytaj więcej

Akcje dodawania, modyfikacji oraz usuwania załączników.

dotyczy wersji 2016.1.x; autor: Jakub Okrzesik   W wersji BPS 2016 wraz z szeregiem nowych funkcji, pojawiły się trzy nowe akcje pozwalające na bardziej zautomatyzowane zarządzanie załącznikami w dokumentach. Akcje te umożliwiają dodawania, usuwanie oraz modyfikację załączników, w sposób zdefiniowany w konfiguracji.  Każda z tych akcji została poniżej szczegółowo opisana. 1.   Akcja Dodaj załącznik Akcja […]

Czytaj więcej