Utrzymanie logów IIS & SharePoint

Dotyczy wersji: dowolnej; Autor: Karol Woźniak Logi zajmujące większość wolnego miejsca na dysku są częstym zjawiskiem w systemach wykorzystujących IIS oraz platformę SharePoint. Pomimo istnienia wielu różnych praktyk pozwalających na radzenie sobie z tym problemem zwykle muszą one być każdorazowo dostosowywane do potrzeb danego scenariusza. Kluczową kwestią determinującą rodzaj podejścia do zarządzania rozmiarem logów jest […]

Czytaj więcej

CAML – nie taki straszny jak go malują

dotyczy wersji: 8.3.x; autor: Kamil Nędza   Listy SharePoint i CAML:   Podczas pracy z WEBCON BPS, istnieje możliwość skonfigurowania wielu różnego rodzaju źródeł danych. Jednym z najbardziej powszechnych i łatwych w implementacji są Listy SharePoint. Utworzenie listy na witrynie oraz konfiguracja jej w BPS Designer Studio jest  błyskawiczna i pozwala niemalże natychmiast na wykorzystywanie […]

Czytaj więcej

Reguły biznesowe

dotyczy wersji 2016.1.x; autor: Jacek Język Wstęp W wersji 2016 WEBCON BPS wprowadzona została funkcjonalność Reguł Biznesowych pozwalających na tworzenie uniwersalnych wyrażeń i warunków sterujących zachowaniem procesów. Reguły można tworzyć przy pomocy graficznego edytora reguł, przeciągając metodą drag-and-drop odpowiednie elementy z dostępnego przybornika. Edytor reguł biznesowych pozwala również na korzystanie ze stałych, atrybutów formularza, wartości […]

Czytaj więcej

Projektowanie procesów – kiedy użyć innego typu formularza

dotyczy wersji 2016.1; autor: Kamil Nędza Wpis jest rozszerzeniem tematyki poruszanej w artykule: http://kb.webcon.pl/wykorzystanie-typu-dokumentow-w-tworzeniu-obiegow-workflow/ (Od wersji BPS 2016.1 zmieniono nazewnictwo z Typ dokumentu na Typ formularza) Podczas tworzenia i rozwijania procesów, administratorzy systemów workflow często muszą projektować procesy w taki sposób, aby odpowiadały potrzebom kilku spółek. Niejednokrotnie wiąże się to z tym, że należy obsługiwać […]

Czytaj więcej

Wydajność WEBCON BPS = wydajność MS SQL – zapomniana baza tempdb

dotyczy wersji: dowolnej; autor: Paweł Jawień Wydajność Webcon BPS jest nierozerwalnie związana z wydajnością MS SQL na którym pracuje baza danych BPS. Gdy już przezwyciężymy niedobory pamięci RAM, zoptymalizujemy przestrzeń dyskową dla operacyjnej bazy danych, wykluczymy obciążenie procesorów, wprowadzimy odpowiedni maintance plan dla bazy danych, wydaje się, że już nic więcej nie można zrobić, wówczas […]

Czytaj więcej

Sposoby startowania nowych obiegów za pomocą akcji

Dotyczy wersji 8.3.x; Autor: Kamil Nędza Opis Podczas startowania nowego obiegu za pomocą akcji dostępne są trzy tryby startowania definiowane na poziomie pierwszej zakładki konfiguracji akcji: Jako podobieg aktualnego elementu – utworzony element będzie podobiegiem aktualnego. Jako obieg równoległy do aktualnego elementu – zarejestrowany element będzie posiadał tego samego rodzica co aktualny element. Jako obieg […]

Czytaj więcej

Akcja „Dodaj/usuń użytkownika.”

Dotyczy wersji 8.3.x; Autor: Mariusz Burek Modyfikacja przynależności do grup SharePoint. Uzyskanie informacji do jakich grup przynależy dany użytkownik jest dość czasochłonną czynnością, tak samo jak ręczne dodawanie/usuwanie pojedynczego użytkownika w wielu grupach. BPS umożliwia modyfikowanie zawartości grup SPS za pomocą dokumentu Workflow z wykorzystaniem akcji „Dodaj/usuń użytkownika”

Czytaj więcej

Akcja „Odczytaj dane z pliku Excel”

dotyczy wersji 8.3.1.x; autor: Mariusz Burek Podczas pracy z WorkFlow scenariuszem jaki może się przytrafić jest to, że nie wszyscy pracownicy firmy posiadają dostępu do intranetu a istnieją procesy, w których muszą być rejestrowane informacje dotyczące wszystkich pracowników, np. urlopy. Zazwyczaj w takich sytuacjach użytkownicy nieposiadający uprawnień do sieci Intranet składają wnioski urlopowe w innej […]

Czytaj więcej

BPS Show Workflow Charts – wykresy w BPS

dotyczy wersji 8.3; autor: Marek Suchowiejko Opis funkcjonalności Jedną z ciekawych i efektownych funkcjonalności dostępnych od wersji 8.3 WEBCON BPS jest nowy Web Part Show Workflow Charts. Umożliwia on prezentację elementów workflow w postaci jednego z czterech typów wykresów: Liniowego Słupkowego Kołowego Pierścieniowego Dodatkową możliwością jest tworzenie kolejnych poziomów agregacji danych, dzięki czemu interakcja z […]

Czytaj więcej

Podobiegi – praktyczne przykłady użycia:

dotyczy wersji 8.3.1.x; autor: Kamil Nędza Uwaga: Opisane w artykule obiegi są obiegami złożonymi i opisanie wszystkich funkcjonalności w jednym artykule nie jest możliwe. Autor w niniejszym artykule przedstawił wyłącznie koncepcję obiegów w celu nakreślenia kontekstu funkcjonalności oraz skupił się na przedstawieniu pewnego wąskiego zakresu, który w głównej mierze dotyczy podobiegów. Podczas modelowania procesów biznesowych […]

Czytaj więcej