Wyliczanie czasów uruchomień timeoutów

Dotyczy wersji: od 8.3 wzwyż; Autor: Tomasz Batko Data pierwszego uruchomienia timeoutu Data od której rozpoczynane jest wyliczanie timeoutów ustawiana jest zgodnie z następującymi warunkami (warunki sprawdzane w podanej kolejności): Jeśli timeout uruchamia się w określonym dniu – datą pierwszego uruchomienia jest pierwsza planowana aktywacja (wyliczony na podstawie definicji timeoutu) następująca po dacie startowej i […]

Czytaj więcej

Typowane źródła danych w kontekście procesu urlopowego

Applies to version 2016.1.x; Author: Damian Matuła Jedną z funkcjonalności WEBCON BPS Studio jest możliwość wygenerowania procesu urlopowego. Uruchamiamy ją klikając „kreator procesu urlopowego” w menu „Akcje” na górnym pasku programu. Utworzenie procesu w kreatorze jest bardzo intuicyjne i opiera się na 10  krokach podczas których poproszeni zostaniemy o podanie paru niezbędnych informacji. Kluczową kwestią […]

Czytaj więcej

Walidacja formatu danych na formularzu

dotyczy wersji 2016.1.x; autor: Szymon Patacz W przypadku rejestracji dokumentów zawierających dane zapisane w określonym standardzie warto zadbać o to, aby format tych danych został zapisany w ten sam sposób niezależnie od osoby wprowadzającej informacje. Możemy wymusić na użytkownikach, aby każdy zapisywał informacje takie jak kod pocztowy lub numer konta bankowego w określonym formacie. Pomocna […]

Czytaj więcej

Nauka w OCR AI

 dotyczy wersji: 8.3.x; autor: Anna Pilch Na czym polega nauka? Mechanizm nauki w OCR AI umożliwia tworzenie dedykowanych szablonów rozpoznawania dokumentów w procesie. W zależności od rodzaju przetwarzanych dokumentów wykorzystywane są różne wyróżniki, które jednoznacznie wskazują który szablon wykorzystać dla dokumentu. W procesie faktur najczęściej wykorzystywany jest NIP dostawcy. Jeżeli w procesie występują różne typy […]

Czytaj więcej

Utrzymanie logów IIS & SharePoint

Dotyczy wersji: dowolnej; Autor: Karol Woźniak Logi zajmujące większość wolnego miejsca na dysku są częstym zjawiskiem w systemach wykorzystujących IIS oraz platformę SharePoint. Pomimo istnienia wielu różnych praktyk pozwalających na radzenie sobie z tym problemem zwykle muszą one być każdorazowo dostosowywane do potrzeb danego scenariusza. Kluczową kwestią determinującą rodzaj podejścia do zarządzania rozmiarem logów jest […]

Czytaj więcej

CAML – nie taki straszny jak go malują

dotyczy wersji: 8.3.x; autor: Kamil Nędza   Listy SharePoint i CAML:   Podczas pracy z WEBCON BPS, istnieje możliwość skonfigurowania wielu różnego rodzaju źródeł danych. Jednym z najbardziej powszechnych i łatwych w implementacji są Listy SharePoint. Utworzenie listy na witrynie oraz konfiguracja jej w BPS Designer Studio jest  błyskawiczna i pozwala niemalże natychmiast na wykorzystywanie […]

Czytaj więcej

Reguły biznesowe

dotyczy wersji 2016.1.x; autor: Jacek Język Wstęp W wersji 2016 WEBCON BPS wprowadzona została funkcjonalność Reguł Biznesowych pozwalających na tworzenie uniwersalnych wyrażeń i warunków sterujących zachowaniem procesów. Reguły można tworzyć przy pomocy graficznego edytora reguł, przeciągając metodą drag-and-drop odpowiednie elementy z dostępnego przybornika. Edytor reguł biznesowych pozwala również na korzystanie ze stałych, atrybutów formularza, wartości […]

Czytaj więcej

Projektowanie procesów – kiedy użyć innego typu formularza

dotyczy wersji 2016.1; autor: Kamil Nędza Wpis jest rozszerzeniem tematyki poruszanej w artykule: http://kb.webcon.pl/wykorzystanie-typu-dokumentow-w-tworzeniu-obiegow-workflow/ (Od wersji BPS 2016.1 zmieniono nazewnictwo z Typ dokumentu na Typ formularza) Podczas tworzenia i rozwijania procesów, administratorzy systemów workflow często muszą projektować procesy w taki sposób, aby odpowiadały potrzebom kilku spółek. Niejednokrotnie wiąże się to z tym, że należy obsługiwać […]

Czytaj więcej