Reguły formularza – tworzenie

Dotyczy wersji 2017.1.3.x; Autor: Krzysztof Gaszczyk W WEBCON BPS istnieje możliwość uzależnienia wyświetlania pól od wartości innych parametrów. Poniżej zaprezentowany jest proces tworzenia reguł formularza, ich zastosowanie oraz efekt końcowy.   Przykładowy proces: Użytkownik na kroku „rejestracja” podaje podstawowe dane faktury oraz dane dostawy. Jeśli zaznaczy checkbox „Dane faktury = Dane dostawy”, nie wyświetlą się […]

Czytaj więcej

Reguły formularza – warunkowe kolorowanie atrybutu

Dotyczy wersji 2017.1.x; Autor: Tomasz Pytlak Wstęp: Tworząc obieg biznesowy niejednokrotnie chcemy zwrócić uwagę użytkownika na uzupełnione przez niego wartości. Przekroczenie pewnej kwoty, czy wybranie przeszłej daty mogą być działaniami, których użytkownik w kontekście danego procesu nie powinien podejmować. Jeżeli jednak chcemy dopuścić taką możliwość, ale jednocześnie zwrócić uwagę na przekroczenie zakresu lub już na […]

Czytaj więcej

Wielospółkowość

Dotyczy wersji 2017.1.3.x; Autor: Krzysztof Gaszczyk WEBCON BPS umożliwia tworzenie procesów w firmach, które posiadają wiele spółek. W poniższym artykule zostanie opisana konfiguracja oraz działanie wielospółkowości na podstawie utworzonych nowych spółek oraz na bazie procesu stworzonego do obsługi wielu spółek. Artykuł został podzielony na następujące części: Konfiguracja spółek Korzyści w źródłach danych Zmiany w uprawnieniach do […]

Czytaj więcej

Sprawdzanie liczby pozostałych licencji ABBYY

Dotyczy wersji 8.2 i wzwyż; Autor: Marcin Wołosz   Klienci korzystający z mechanizmu OCR z czasem procesują coraz więcej faktur. Ze względu na to, bardzo ważnym jest sprawdzenie, czy nadal posiada się dostateczną liczbę licencji ABBYY FineReader®. Każda licencja określa liczbę stron, które mogą zostać wykorzystane w każdym miesiącu.   UWAGA: Jeżeli proces nie będzie […]

Czytaj więcej

Automatyczna weryfikacja NIP kontrahenta

Dotyczy wersji 2017.1.3.x; Autor: Mateusz Syrek Z początkiem 2017 roku weszły w życie przepisy obligujące przedsiębiorców do sprawdzania swoich kontrahentów czy są czynnymi płatnikami podatku VAT. Zostały udostępnione formularze umożliwiające taką weryfikację. Problem polega jednak na tym, że większość firm wystawia w miesiącu więcej niż jedną fakturę, a są firmy które wystawiają ich dziesiątki, setki czy […]

Czytaj więcej

RODO – oznaczanie atrybutów, procesów i źródeł danych

Dotyczy wersji 2017.1.3.x; Autor: Bartłomiej Spyrka Konfiguracja procesów i źródeł danych pod kątem RODO 1. Informacje wstępne Zawartością bieżącego artykułu jest wiedza, pozwalająca na skonfigurowanie składowych – potrzebnych do skonfigurowania systemu opartego o WEBCON BPS, pod kątem regulacji nakładanych przez RODO. Podążając za treścią artykułu czytelnik dowie się: Czym są słowniki danych osobowych w BPS, Jakie […]

Czytaj więcej

RODO – Proces administracyjny

Dotyczy wersji 2017.1.3.x; Autor: Bartłomiej Spyrka Konfiguracja SDK dla procesu przeszukiwania bazy BPS pod kątem RODO 1. Informacje wstępne Niniejszy artykuł przedstawia sposób w jaki można wykorzystać funkcjonalności dostępne w wersji 2017.1.3.x do przygotowania procesu . Podążając za treścią artykułu czytelnik dowie się: W jaki sposób podejść do procesu Administracyjnego – pozwalającego na rozpoznanie użytkownika […]

Czytaj więcej

Publikacja systemu WEBCON BPS w Office 365 z użyciem usługi Azure AD Application Proxy

dotyczy wersji 2017.1.3.x; autor: Paweł Jawień Od czasy pojawienia się na rynku usługi Office 365, wiele firm zmieniło swoje środowiska informatyczne z typowych środowisk typu: „on-premises”, gdzie wszystkie systemy informatyczne zlokalizowane były w serwerowniach będących własnością klienta w środowiska hybrydowe, w przypadku których część usług działa w dalszym ciągu w oparciu o infrastrukturę lokalną, a […]

Czytaj więcej

Predefiniowane przypisywanie zadań

Dotyczy wersji 2017.1; Autor: Jakub Okrzesik   WEBCON BPS daje ogromne możliwości w obszarze przypisywania zadań. Zadania dla użytkowników mogą być tworzone w oparciu o wartość w atrybucie elementu, zapytanie SQL/CAML, wskazanie wprost użytkowników/grup lub wybranie jednej z predefiniowanych opcji. W tym artykule opisane zostanie działanie predefiniowanych opcji przypisania zadania, ponieważ mogą zdarzyć się sytuacje […]

Czytaj więcej

Synchronizacja listy użytkowników BPS

Dotyczy wersji 2017.1.2; Autor: Jacek Język Wstęp W wersji 2017.1 WEBCON BPS wprowadzona została zmiana w sposobie pobierania i przechowywania informacji o użytkownikach systemu. Dotychczasowy element systemu Cache AD został rozbudowany i zastąpiony przez Listę użytkowników BPS, która przejęła nie tylko rolę przechowywania w pamięci podręcznej informacji o użytkownikach, ale jest też podstawą dla systemu […]

Czytaj więcej