Publikacja systemu WEBCON BPS w Office 365 z użyciem usługi Azure AD Application Proxy

dotyczy wersji 2017.1.3.x; autor: Paweł Jawień Od czasy pojawienia się na rynku usługi Office 365, wiele firm zmieniło swoje środowiska informatyczne z typowych środowisk typu: „on-premises”, gdzie wszystkie systemy informatyczne zlokalizowane były w serwerowniach będących własnością klienta w środowiska hybrydowe, w przypadku których część usług działa w dalszym ciągu w oparciu o infrastrukturę lokalną, a […]

Czytaj więcej

Predefiniowane przypisywanie zadań

Dotyczy wersji 2017.1; Autor: Jakub Okrzesik   WEBCON BPS daje ogromne możliwości w obszarze przypisywania zadań. Zadania dla użytkowników mogą być tworzone w oparciu o wartość w atrybucie elementu, zapytanie SQL/CAML, wskazanie wprost użytkowników/grup lub wybranie jednej z predefiniowanych opcji. W tym artykule opisane zostanie działanie predefiniowanych opcji przypisania zadania, ponieważ mogą zdarzyć się sytuacje […]

Czytaj więcej

Synchronizacja listy użytkowników BPS

Dotyczy wersji 2017.1.2; Autor: Jacek Język Wstęp W wersji 2017.1 WEBCON BPS wprowadzona została zmiana w sposobie pobierania i przechowywania informacji o użytkownikach systemu. Dotychczasowy element systemu Cache AD został rozbudowany i zastąpiony przez Listę użytkowników BPS, która przejęła nie tylko rolę przechowywania w pamięci podręcznej informacji o użytkownikach, ale jest też podstawą dla systemu […]

Czytaj więcej

Konfiguracja automatycznej synchronizacji kursów walut

dotyczy wersji 2017.2; autor: Paweł Adamczuk System Webcon BPS umożliwia automatyczną synchronizację aktualnych kursów walut z paru źródeł. Poniżej przedstawiona jest konfiguracja systemu, specyfikacja bazodanowa kursów walutowych oraz instrukcja tworzenia źródeł danych walutowych w systemie Webcon BPS. Konfiguracja serwisu Z poziomu Webcon Designer Studio możemy włączyć synchronizację walut w paru prostych krokach:   Uaktywnienie roli […]

Czytaj więcej

Uprawnienia struktury podległościowej

Dotyczy wersji: 2016.1.x; Autor Mateusz Syrek   Zdarza się, że trzeba sprawdzić na jakim etapie procesu są nasi podwładni. W tym celu dobrze wykorzystać istniejącą w firmie strukturę podległościową. Pozwala ona rozszerzyć przełożonemu kontrolę nad zadaniami swoich podwładnych. Aby taka funkcjonalność była dostępna należy zdefiniować źródło danych struktury firmy. W przypadku jego braku jako źródło […]

Czytaj więcej

Współdzielona edycja formularza

dotyczy wersji 2017.1.2.x; autor: Jakub Okrzesik WEBCON BPS umożliwia edycję formularza wielu osobom – mogą to być osoby posiadające aktywne zadanie, zastępstwo lub uprawnienia modyfikacji/administracji. Każdy użytkownik rozpoczynający edycję formularza musi pracować na jego najnowszej wersji, nie może dojść do sytuacji, gdzie użytkownik pracuje na wersji formularza która została już zmodyfikowana przez innego użytkownika. W […]

Czytaj więcej

RODO – jak skutecznie przygotować się do wdrożenia rozporządzenia w Twojej firmie?

dotyczy wersji 2017.1.3.x; autor: Anna Puka Wszystkie przedsiębiorstwa działające na terytorium UE powinny do dnia 25 maja 2018 wdrożyć wymagania Ogólnego Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Wychodząc naprzeciw wyzwaniom jakie RODO stawia administratorom danych osobowych, w najnowszej wersji WEBCON BPS 2017.1.3.x wprowadzone zostaną funkcjonalności umożliwiające sprawne wprowadzenie tych wymagań w Twojej firmie. Należy pamiętać, […]

Czytaj więcej

WEBCON BPS Mobile – Architektura aplikacji

Dotyczy wersji: 2016.1.x; 2017.1.x; Aplikacja mobilna 2017 (wydana w styczniu); Autor: Marcin Kapusta   1. Założenia aplikacji Aplikacja WEBCON BPS Mobile jest aplikacją ułatwiającą pracę z systemem  WEBCON BPS z poziomu urządzeń mobilnych. Podstawowe założenia architektury aplikacji WEBCON BPS Mobile: Dedykowana aplikacja dla urządzeń mobilnych wydana dla trzech platform mobilnych Android OS – wsparcie od wersji 4.2 […]

Czytaj więcej

Lokalna instalacja WEBCON BPS Designer Studio

Dotyczy wersji 2016.1.x i wyższych; Autor: Jakub Okrzesik WEBCON BPS Designer Studio zainstalowane jest najczęsciej bezpośrednio na serwerze SharePoint, taki scenariusz wymaga jednak od użytkownika by w pierwszej kolejności połączył się pulpitem zdalnym do serwera aplikacyjnego. Warto zwrócić uwagę na to, że istnieje możliwość instalacji WEBCON BPS Designer Studio również lokalnie na komputerze użytkownika, pozwoli […]

Czytaj więcej

WEBCON BPS logowanie z użyciem zewnętrznych providerów

dotyczy wersji 2017.1.1.x; autor: Paweł Snoch Użytkownicy systemu WEBCON oraz BPS Auth Jako system wspierający procesy biznesowe i produkcyjne, WEBCON BPS jest ściśle związany ze swoimi odbiorcami wchodzącymi w skład przedsiębiorstwa. Źródłem informacji na temat listy pracowników danej firmy jest Active Directory. Od wersji 2017 nie trzeba już być zarejestrowanym w AD, aby móc zalogować […]

Czytaj więcej