Reguły biznesowe

dotyczy wersji 2016.1.x; autor: Jacek Język Wstęp W wersji 2016 WEBCON BPS wprowadzona została funkcjonalność Reguł Biznesowych pozwalających na tworzenie uniwersalnych wyrażeń i warunków sterujących zachowaniem procesów. Reguły można tworzyć przy pomocy graficznego edytora reguł, przeciągając metodą drag-and-drop odpowiednie elementy z dostępnego przybornika. Edytor reguł biznesowych pozwala również na korzystanie ze stałych, atrybutów formularza, wartości […]

Czytaj więcej

Projektowanie procesów – kiedy użyć innego typu dokumentu

dotyczy wersji 8.3.x.; autor: Kamil Nędza Wpis jest rozszerzeniem tematyki poruszanej w artykule: http://kb.webcon.pl/wykorzystanie-typu-dokumentow-w-tworzeniu-obiegow-workflow/ Podczas tworzenia i rozwijania procesów, administratorzy systemów workflow często muszą projektować procesy w taki sposób, aby odpowiadały potrzebom kilku spółek. Niejednokrotnie wiąże się to z tym, że należy obsługiwać podobne procesy biznesowe, które różnią się od siebie w mniejszym lub większym […]

Czytaj więcej

Wydajność WEBCON BPS = wydajność MS SQL – zapomniana baza tempdb

dotyczy wersji: dowolnej; autor: Paweł Jawień Wydajność Webcon BPS jest nierozerwalnie związana z wydajnością MS SQL na którym pracuje baza danych BPS. Gdy już przezwyciężymy niedobory pamięci RAM, zoptymalizujemy przestrzeń dyskową dla operacyjnej bazy danych, wykluczymy obciążenie procesorów, wprowadzimy odpowiedni maintance plan dla bazy danych, wydaje się, że już nic więcej nie można zrobić, wówczas […]

Czytaj więcej

Sposoby startowania nowych obiegów za pomocą akcji

Dotyczy wersji 8.3.x; Autor: Kamil Nędza Opis Podczas startowania nowego obiegu za pomocą akcji dostępne są trzy tryby startowania definiowane na poziomie pierwszej zakładki konfiguracji akcji: Jako podobieg aktualnego elementu – utworzony element będzie podobiegiem aktualnego. Jako obieg równoległy do aktualnego elementu – zarejestrowany element będzie posiadał tego samego rodzica co aktualny element. Jako obieg […]

Czytaj więcej

Akcja „Dodaj/usuń użytkownika.”

Dotyczy wersji 8.3.x; Autor: Mariusz Burek Modyfikacja przynależności do grup SharePoint. Uzyskanie informacji do jakich grup przynależy dany użytkownik jest dość czasochłonną czynnością, tak samo jak ręczne dodawanie/usuwanie pojedynczego użytkownika w wielu grupach. BPS umożliwia modyfikowanie zawartości grup SPS za pomocą dokumentu Workflow z wykorzystaniem akcji „Dodaj/usuń użytkownika”

Czytaj więcej

Akcja „Odczytaj dane z pliku Excel”

dotyczy wersji 8.3.1.x; autor: Mariusz Burek Podczas pracy z WorkFlow scenariuszem jaki może się przytrafić jest to, że nie wszyscy pracownicy firmy posiadają dostępu do intranetu a istnieją procesy, w których muszą być rejestrowane informacje dotyczące wszystkich pracowników, np. urlopy. Zazwyczaj w takich sytuacjach użytkownicy nieposiadający uprawnień do sieci Intranet składają wnioski urlopowe w innej […]

Czytaj więcej

BPS Show Workflow Charts – wykresy w BPS

dotyczy wersji 8.3; autor: Marek Suchowiejko Opis funkcjonalności Jedną z ciekawych i efektownych funkcjonalności dostępnych od wersji 8.3 WEBCON BPS jest nowy Web Part Show Workflow Charts. Umożliwia on prezentację elementów workflow w postaci jednego z czterech typów wykresów: Liniowego Słupkowego Kołowego Pierścieniowego Dodatkową możliwością jest tworzenie kolejnych poziomów agregacji danych, dzięki czemu interakcja z […]

Czytaj więcej

Podobiegi – praktyczne przykłady użycia:

dotyczy wersji 8.3.1.x; autor: Kamil Nędza Uwaga: Opisane w artykule obiegi są obiegami złożonymi i opisanie wszystkich funkcjonalności w jednym artykule nie jest możliwe. Autor w niniejszym artykule przedstawił wyłącznie koncepcję obiegów w celu nakreślenia kontekstu funkcjonalności oraz skupił się na przedstawieniu pewnego wąskiego zakresu, który w głównej mierze dotyczy podobiegów. Podczas modelowania procesów biznesowych […]

Czytaj więcej

Kreator listy dokumentów powiązanych (tabela SQL)

dotyczy wersji 2016.x; autor: Paweł Snoch W nadchodzącej wersjo BPS 2016 (następnej po 8.3) dokonana została zmiana działania kreatora zapytań SQL – odnoszącego się do atrybutu typu tabela SQL. Postaram się zaprezentować jak w szybki sposób utworzyć zapytanie, które pozwoli wyświetlić raport zadań powiązanych z aktualnie wyświetlanym formularzem. Opis rozważanej sytuacji Wyobraźmy sobie obieg przyjmowania […]

Czytaj więcej

Elementarz wdrożeniowca – usuwanie elementów workflow

Dotyczy wersji 8.3.x; Autor: Kamil Nędza Opis działania Człowiek nie jest nieomylny. Co zrobić jak już czynnik ludzki da o sobie znać w postaci błędnego dokumentu lub zdublowanej faktury? W systemie WEBCON BPS istnieje możliwość usunięcia elementu z poziomu formularza. Przycisk jest widoczny z trybie administratora oraz w przypadku odpowiedniej konfiguracji w WEBCON BPS Studio […]

Czytaj więcej