Automatyczne tworzenie witryn Sharepoint dla procesu

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

dotyczy wersji: BPS 8.2.x, autor: Marcin Wiktor

Jedną z nowości dostępnych w wersji 8.2 BPS Designer Studio jest narzędzie, które automatyzuje czynności związane z tworzeniem witryn dla procesów.

Dzięki temu narzędziu, możemy w moment stworzyć witrynę dla procesu zawierającą podstawowe WebParty oraz strony z raportami SWE dla każdego kroku z dostępnych obiegów.

 

Aby uruchomić narzędzie należy kliknąć PPM na procesie i wybrać „Twórz witrynę procesu” lub wybrać tą opcję z menu „Akcje” dostępnego na górnej belce.

witryna_p1

Do wyboru mamy dwa tryby działania dodatku – tworzenie całkowicie nowej witryny lub aktualizacja już istniejącej.

 

Przy tworzeniu nowej witryny musimy podać jej nazwę oraz ewentualnie zmienić adres nadrzędnej witryny, jako który domyślnie ustawiany jest adres witryny powiązanej z procesem.

Dodatkowo mamy możliwość modyfikacji nazw generowanych webpartów (kolumna Generowana nazwa).

witryna_p2

Po wykonaniu się procesu generowania, pojawią się dwie dodatkowe kolumny z rezultatem działania oraz uaktywni się dolny przycisk „Otwórz witrynę”.

witryna_p3

Na stronie głównej możemy wygenerować 4 webparty. Webpart do startowania procesu będzie domyślnie wyświetlał możliwość startowania każdego utworzonego typu dokumentów i obiegu.
Z kolei webparty związane z aktywnymi zadaniami będą pokazywały tylko zadania powiązane z danym procesem.

 

Dla każdego z kroków dostępnych w utworzonych obiegach, możemy wygenerować stronę zawierająca raport SWE wyświetlający podstawowe informacje o dokumentach w tych krokach.
Domyślnie wyświetlane na tych raportach są pola Sygnatura, Przypisane do, Dni w kroku, Zadanie, Autor, Data i godzina modyfikacji oraz Zmodyfikowane przez, ale nic nie stoi na przeszkodzie żeby później samemu dodać nowe kolumny.

Oprócz raportów per krok, możemy wygenerować raport wyświetlający wszystkie dokumenty w procesie oraz drugi, identyczny ale z włączoną opcją grupowania po obiegach i krokach.

 

 

Wygenerowana witryna prezentuje się w taki sposób:

witryna_p4

Motyw utworzonej witryny jest ustawiana na domyślny Sharepoint’owy więc jeżeli korzystamy z innego lub własnego szablonu, należy go zmienić w ustawieniach.

Dodatkowo należy pamiętać o ewentualnej zmianie uprawnień dostępu do witryny – domyślnie dla w ten sposób generowanych witryn, włączone jest dziedziczenie uprawnień z witryny nadrzędnej.

 

W przypadku drugiego z trybów działania dodatku – dodanie stron do istniejącej już witryny, sposób działania jest identyczny, musimy tylko wskazać adres witryny (zamiast nowej nazwy i adresu witryny nadrzędnej) oraz zaznaczyć czy w przypadku istnienia już stron o takich samych nazwach, chcemy je nadpisać.

2 thoughts to “Automatyczne tworzenie witryn Sharepoint dla procesu”

  1. Dla generowanych witryn z poziomu Designer Studio nie widzę możliwości modyfikacji układu tekstu (kolumny, nagłówki i stopek). Czy jest jakaś możliwość aktywacji tej opcji?
    Pozdrawiam!

    1. Nie, nie ma takiej możliwości. Automatyczne tworzenie witryny procesu opiera się na dostarczanym przez WEBCON szablonie i ma stały układ. Nie planujemy zmiany tej funkcjonalności.
      Można tworzyć witryny ręcznie z poziomu Sharepoint (w dowolnym układzie) i na tak wykreowanych witrynach można dodawać WebParty WEBCON BPS

Komentarze są zamknięte.