Przykłady integracji WEBCON BPS z usługami REST dla Salesforce i Dynamics

dotyczy wersji 2016.1.x; autor: Karol Woźniak W wersji WEBCON BPS 2016 dodane zostały funkcjonalności umożliwiające prostą integrację z zewnętrznymi dostawcami usług sieciowych. Integracja jest możliwa poprzez wykorzystanie API (ang. application programming interface) udostępnionych przez zewnętrznych dostawców. Od strony platformy WEBCON BPS użycie API odbywa się dwojako: poprzez źródła danych – dane pobrane z zewnętrznego systemu […]

Czytaj więcej

Typowane źródła danych w kontekście procesu urlopowego

Applies to version 2016.1.x; Author: Damian Matuła Jedną z funkcjonalności WEBCON BPS Studio jest możliwość wygenerowania procesu urlopowego. Uruchamiamy ją klikając „kreator procesu urlopowego” w menu „Akcje” na górnym pasku programu. Utworzenie procesu w kreatorze jest bardzo intuicyjne i opiera się na 10  krokach podczas których poproszeni zostaniemy o podanie paru niezbędnych informacji. Kluczową kwestią […]

Czytaj więcej

Wydajność WEBCON BPS = wydajność MS SQL – zapomniana baza tempdb

dotyczy wersji: dowolnej; autor: Paweł Jawień Wydajność Webcon BPS jest nierozerwalnie związana z wydajnością MS SQL na którym pracuje baza danych BPS. Gdy już przezwyciężymy niedobory pamięci RAM, zoptymalizujemy przestrzeń dyskową dla operacyjnej bazy danych, wykluczymy obciążenie procesorów, wprowadzimy odpowiedni maintance plan dla bazy danych, wydaje się, że już nic więcej nie można zrobić, wówczas […]

Czytaj więcej

Szacowanie wielkości baz danych systemu WEBCON BPS

dotyczy wersji 8.3.1.x; autor: Filip Jawień Jednym z ważniejszych wyzwań dla administratorów systemu WEBCON BPS jest oszacowanie wielkości baz danych systemu na przestrzeni określonego przedziału czasu, tak by móc zapewnić odpowiednie zasoby dyskowe. W przypadku systemu WEBCON BPS, podobnie jak w przypadku innych systemów bazodanowych, trudno jest dokładnie obliczyć okresowe przyrosty bazy danych, gdyż zależne […]

Czytaj więcej