Opis akcji: Konwertuj Word do PDF

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

dotyczy wersji: 8.2; autor: Tomasz Słuszniak

W BPS od wersji 8.2 została dodana nowa akcja pozwalająca na konwertowanie plików docx do formatu PDF.
Po konwersji pliki docx znikają z menu załączników, a na ich miejsce zostają dołączone wynikowe pliki PDF.

Pliki źródłowe

Akcja pozwala na wybór plików źródłowych Docx na 3 sposoby.
pdf1

 

1. Kategoria

Ta opcja umożliwia określenie kategorii, z której pliki docx mają zostać przekonwertowane. Do wyboru mamy:
pdf2
a) Wszystkie – wszystkie pliki docx, które są dołączone do obiegu zostaną przekonwertowane do formatu PDF.
b) Niestandardowa – pozwala na ręczne wpisanie nazwy kategorii
c) Brak – wszystkie pliki, które nie są przypisane do żadnej kategorii zostaną przekonwertowane

2. Wyrażenia regularne

pdf3
Pozwala na określenie wyszukiwania plików do konwersji na podstawie wyrażenia regularnego. Pomocne przy tworzeniu takiego wyrażenia jest skorzystanie z „Kreatora”.
Przykłady:
– chcemy, aby wszystkie pliki, których nazwy rozpoczynają się słowem „umowa”. Wyrażenie regularne w tym przypadku może wyglądać następująco:
pdf4

3. Zapytanie SQL

Można określić pliki źródłowe na podstawie zapytania SQL.
Zapytanie powinno zwrócić listę ID załączników z tabeli WFDataAttachmets.

pdf5
Pliki wynikowe

Kolejnym krokiem jest określenie jak mają być zapisywane wynikowe pliki PDF.
pdf6
Standardowo wynikowe pliki będą miały tę samą nazwę oraz ten sam opis co pliki źródłowe. Dodatkowo możemy określić czy pliki PDF mają zostać przypisane do kategorii. Kategorią domyślną jest „Ta sama kategoria co plik źródłowy”.
Akcja „Konwertuj Word do PDF” jest dostępna zarówno na krokach jak i w Akcjach globalnych obiegów.