WEBCON BPS – raportowanie z wykorzystaniem Reporting Services

dotyczy wersji: 8.0.x; autor: Karol Woźniak   Wstęp Raporty wszelkich typów występują w każdej firmie oraz są sprawdzonym i skutecznym sposobem prezentowania danych statystycznych (i nie tylko). WEBCON BPS dysponuje narzędziem generowania raportów w oparciu o wcześniej przygotowaną strukturę. W połączeniu z narzędziem do tworzenia raportów jakim jest SQL Report Builder pozwala na dynamiczne generowanie […]

Czytaj więcej

Akcja – tworzenie witryny SharePoint

dotyczy: wersja 8.0.x; autor: Karol Woźniak Akcja służy do tworzenia nowej witryny SharePoint dla wybranej witryny nadrzędnej. Dzięki udostępnieniu wielu wbudowanych szablonów witryn możliwe jest przyspieszenie procesu dostosowywania witryny do aktualnych potrzeb firmy. Trzy metody wyboru szablonu zapewniają elastyczność przy jego wyborze. Poprzez możliwość ustawienia podstawowych właściwości witryny oraz aktywacji funkcjonalności WEBCON, tworzona witryna jest […]

Czytaj więcej

Elementarz wdrożeniowca – widoczność i ograniczenia atrybutów.

dotyczy wersji: 8.0.x; autor: Bartłomiej Spyrka   Formularz to podstawowy element procesu WorkFlow. Dzięki niemu użytkownicy mają wgląd do informacji zawartych w atrybutach czy załącznikach, z kolei na nich operują wprowadzając kolejne informacje / modyfikując poprzednie. Aby użytkownicy mogli porozumiewać się z systemem, należy przekazać im interfejs, który do tego służy. Artykuł przedstawia koncepcję matrycy […]

Czytaj więcej

Rejestr ryzyk w BPS – wykorzystanie listy pozycji

dotyczy: wersja 8.0.x; autor: Anna Pilch Wstęp Dzięki dodatkowi BPS dla programu MS Word możliwe jest automatyczne tworzenie dokumentów na podstawie informacji wprowadzonych do procesów. Ciekawe możliwości dostarcza wykorzystanie w tym celu listy pozycji. Lista pozycji pozwala dodać tabelę z definiowalnymi kolumnami do wybranego procesu. Tabela ta może być uzupełnienia oraz modyfikowana w trakcie trwania procesu, jak […]

Czytaj więcej

Startowanie procesów z linku (akcja na belce) wraz z automatyczną inicjalizacją atrybutów

Dotyczy: wersja 8.0.x; autor: Kamil Nędza   Niejednokrotnie zdarza się, że dokumenty Workflow mają dziesiątki atrybutów, a formularze zawierają mnóstwo informacji. W przypadku chęci wystartowania nowego obiegu, z wykorzystaniem danych z istniejącego dokumentu, ręczne przenoszenie wszystkich danych może się okazać dla użytkownika niewygodne. Przepisywanie dziesiątek pól jest nieefektywne i czasochłonne, a w dodatku stwarza ryzyko […]

Czytaj więcej

Wykorzystanie kolumn wyliczanych

dotyczy: wersja 8.0.x; autor: Anna Pilch   Opis funkcjonalności: Kolumny wyliczane pozwalają na wyświetlanie dodatkowych informacji na temat dokumentów na  raportach – BPS Show WorkFlow Elements.   Przykład realizowanej funkcjonalności: W poniższym przykładzie zaprezentowane zostanie w jaki sposób można wprowadzić kolumnę Status w raporcie aktywnych zadań przypisanych do użytkownika. Kolumna ta pozwoli na określenie priorytetu […]

Czytaj więcej

Warunkowe wyświetlanie atrybutów w zależności od wartości innego atrybutu

Dotyczy wersji: 8.0.x, autor: Kamil Nędza Opis funkcjonalności: WEBCON BPS – Designer Studio umożliwia definiowanie styli, uprawnień i zachowań dla każdego z atrybutów. Jedną z kluczowych funkcjonalności jest warunkowe wyświetlanie atrybutu w zależności wartości innego atrybutu. Umożliwia to zachowanie porządku na formularzu, odfiltrowanie zbędnych informacji, lub uniemożliwia użytkownikowi edycję atrybutu w zależności od wprowadzonych informacji. […]

Czytaj więcej

Filtrowanie list na formularzu (pickerów) w zależności od wartości atrybutu

Dotyczy wersji 8.0.x autor: Marek Suchowiejko   Opis funkcjonalności: W przypadku formularzy zawierających wiele pól wyboru, przydatną funkcjonalnością jest filtrowanie dostępnych w nich elementów. WEBCON BPS – Designer Studio umożliwia skonfigurowanie filtrowania elementów pól wyboru w zależności od wartości dowolnego atrybutu znajdującego się na formularzu.   Przykład realizowanej funkcjonalności: Przykładem takiego filtrowania może być uzupełnianie […]

Czytaj więcej

email w BPS – powiadomienia masowe

Dotyczy wersji: 2020.1.x i wyższych; autor: Dawid Golonka   Wprowadzenie Jedną z ważniejszych funkcjonalności systemu WEBCON BPS jest możliwość komunikacji z użytkownikami poprzez wysyłanie do nich wiadomości e-mail. W zależności od potrzeb, wysyłane przez system maile mogą dotyczyć informacji o akcjach wykonanych w obiegu, czy powiadamiać użytkownika o nowym zadaniu. Jeśli w organizacji system jest […]

Czytaj więcej

Akcje BPS – wprowadzenie

Akcje – coś więcej niż przejście ścieżką pomiędzy krokami workflow. Dotyczy wersji: 8.0.0.x Wstęp:   Standardowe wymagania związane z obiegiem workflow to: Wypełnienie formularza Określenie kolejnych kroków workflow Określenie ścieżek przejścia pomiędzy poszczególnymi krokami Przydzielanie zadać dla uczestników procesu w poszczególnych krokach Opisane funkcjonalności w wielu firmach są całkowicie wystarczające i nic więcej przez użytkowników […]

Czytaj więcej